5 ting å tenke på før du blir selvstendig næringsdrivende

Er du en av de som drømmer om å starte for seg selv? Vi ser på hva du bør vurdere før du tar steget inn i gründertilværelsen.

Er du en av de som drømmer om å starte for seg selv? Vi ser på hva du bør vurdere før du tar steget inn i gründertilværelsen.

Hva er en selvstendig næringsdrivende?

Selvstendig næringsdrivende driver for egen regning og risiko. Mens arbeidstakere og frilansere får lønn for arbeid de utfører, vil en selvstendig næringsdrivende fakturere kunder for oppdrag.

Og i motsetning til hobbyvirksomhet, skal næringsvirksomheten din ha potensiale til å gi overskudd.

Skatteetaten vil vurdere om du regnes som selvstendig næringsdrivende ut i fra arbeidet du gjør, og sette krav til rapportering og avgift deretter.

Ifølge folketrygdloven er vurderingen basert på:

  • virksomhetens størrelse
  • om du har ansvar for varen som produseres eller tjenesten som utføres
  • om du har ansatte eller frilansere som utfører arbeid
  • om virksomheten drives fra ett sted, enten det er kontorlokaler, hjemmekontor eller næringsbygg
  • om du har ansvar for den økonomiske risikoen foretaket tar
  • om du bruker egne driftsmidler, enten kjøpt eller innleid

Driver du eget firma er du ansvarlig for å betale inn skatt og eventuelt merverdiavgift selv, og du må også rapportere om virksomheten din til det offentlige. Men du kan få fradrag på kostnader forbundet med driften.

Ved begynnelsen av 2018 var det estimert at det fantes rundt 160 296 enkeltmannsforetak i Norge. Det er den nest mest populære foretaksformen i Norge etter AS.

Det er enkelt å opprette enkeltpersonforetak, det er blant annet ikke krav til aksjekapital, og det finnes mange fordeler ved å starte ENK. Men før du starter opp er det viktig å stille deg selv følgende spørsmål:

1. Har du reflektert over hva du kan?

Tenk over hva du er god til – kan du gjøre det om til et yrke? Det kan også hjelpe å spørre nettverket ditt – familie og venner, i tillegg til potensielle kunder – om innspill.

Det hjelper om du har konkrete varer eller tjenester å vise til i en potensiell portefølje. Det vil som regel bety mer for potensielle oppdragsgivere enn CVen din.

Deretter må du vurdere om du kan strukturere din egen arbeidsdag. Det høres kanskje lett ut, men det å være selvstendig næringsdrivende vil i praksis si at du ikke alltid kan gå hjem når arbeidsdagen er slutt.

Du må være flink til å prioritere arbeidet ditt og fullføre oppgaver, uten at noen henger over deg for å passe på at det blir gjort.

2. Er du klar for å bli selvstendig?

Når du starter egen bedrift er det du som er både daglig leder, salgs- og markedsføringsansvarlig, og du som må ta arbeidet med regnskap og HR. I alle fall frem til du kan ansette noen til å hjelpe.

Har du oversikt over rapporterings- og avgiftsplikter? Du må melde inn forventet overskudd, betale forskuddsskatt fire ganger i året, sende inn skattemelding som dekker både deg og bedriften og i noen tilfeller sende inn årsregnskap, MVA-melding eller a-melding.

Når du ikke lenger er arbeidstaker vil du heller ikke ha krav på de samme sosiale godene, blant annet har du kun krav på 65% sykepenger.

Du kan tegne frivillige forsikringer for å sikre deg ved eventuell ulykke, oppdragstørke og lignende.

3. Hvordan skal du tjene penger?

Budsjettering, forretningsplan og forretningsmodell er uttrykk du bør være kjent med. Det viktigste du trenger er en forretningsmodell som kartlegger hva du skal gjøre, for hvilken målgruppe og hvordan du skal tjene penger på det.

Forretningsplanen går mer i dybden med markedsundersøkelser, analyse av konkurrenter, finansieringsmetoder osv. Finnes det et marked for det du selger? Se på størrelsen på målgruppen og hvilke konkurrenter du vil ha.

Du bør også lage kalkyler over hva varene eller tjenestene dine må koste for å gi den omsetningen du ønsker. Og da må du ikke bare tenke timelønn, men også kostnader du vil ha i forbindelse med lokaler, råvarer, utstyr og lignende.

4. Hvilke inntekter og utgifter vil du ha?

Du bør lage et driftsbudsjett med oversikt over jevnlige kostnader og inntekter, inkludert kalkylene dine. Driftsbudsjettet bør også ta med kostnader for utstyr og andre ting du må kjøpe i oppstarten.

Med et likviditetsbudsjett vurderer du inntekter og utgifter hver måned for å forsikre deg om at du har nok penger til å dekke regningene til bedriften din etterhvert som de kommer inn.

5. Har du tenkt igjennom hele prosessen?

Før du går i gang bør du ha en oversikt over arbeidet som må gjøres, og ha satt opp noen gode rutiner for å takle oppgavene dine. Det innebærer:

Nettverking – hvordan kan du bygge opp et nettverk for å skaffe flere kunder og et bedre omdømme?

Salg og markedsføring – Skal du selge til privatpersoner, bedrifter, eller begge? Hvilke markedsføringsaktiviteter skal du gjennomføre, og skal bedriften kun eksistere på nett eller skal du ha en butikk, salong o.l., eller kjøre ut til kunder?

Produksjon – hvor lang tid tar det å produsere varen eller levere tjenesten din, og hva trenger du av råvarer, maskiner, transportmidler, kontorutstyr o.l. for å utføre jobben?

Reklamasjon og klager – Hva skal du gjøre om kunden klager på et produkt eller det oppstår problemer med varen eller tjenesten?

Fakturering – hva skal du bruke til å sende faktura? Har du oversikt over hva som er lovpålagt å inkludere? Conta Faktura lar deg enkelt opprette faktura gratis, med all nødvendig informasjon.

Purring/inkasso – Det vil være tilfeller hvor kunder betaler for sent eller ikke er villige til å betale, så hvilke rutiner skal du ha for purring og inkasso? Det er valgfritt å sende purring, og inkassovarsel må i alle tilfeller sendes minst to uker før en inkassosak startes.

Kredittsjekking kan hjelpe deg å unngå inkassosaker. Du kan foreta kredittsjekk av bedrifter og privatpersoner med Conta Kredittsjekk. Husk at du trenger samtykke fra privatpersoner for å foreta kredittsjekk i forkant av salg.

Mersalg og oppfølging av kunder – hvilke muligheter har du for mersalg? Og hvor ofte skal du ta kontakt med kundene dine? Her er det gode muligheter for å både øke omsetningen din, skaffe deg mer fornøyde kunder og et bedre omdømme.

Du kan starte enkeltpersonforetak i dag

Det kan virke skremmende å ta steget til å bli selvstendig næringsdrivende, men for mange er det også utrolig givende. Ved å starte egen bedrift får du bestemme over både hva du jobber med og hvordan arbeidsdagene dine ser ut. Og du lærer masse underveis.

Les vår guide til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Det er veldig enkelt å registrere enkeltpersonforetak, og har du gjort litt forarbeid er du bedre rustet til hverdagen som selvstendig næringsdrivende.