Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Moms (MVA) i enkeltpersonforetak

Som de fleste andre firma i Norge må du som driver enkeltpersonforetak med en viss inntekt beregne og legge til merverdiavgift på fakturaer du sender ut.

Som de fleste andre firma i Norge må du som driver enkeltpersonforetak med en viss inntekt beregne og legge til merverdiavgift på fakturaer du sender ut.

Først må du imidlertid registreres i Merverdiavgiftsregisteret, og som hovedregel kan du ikke registrere deg før du har passert 50 000 kroner i omsetning i løpet av tolv måneder.

Det er fakturaen som gjør at du overstiger grensen, som utløser kravet om registrering. Hvis du i løpet av de siste månedene har hatt en omsetning på for eksempel 43 000 kroner og så sender en kunde en faktura på 8 000 kroner, skal du beregne moms på hele denne fakturaen, ikke bare på den delen som bidrar til at grensen på 50 000 kroner blir oversteget.

NB! Skatteetaten kan være veldig pirkete på kroner og øre, så for å spare tid og bry bør du vente til du faktisk har passert grensen. Til og med 49 999,50 kroner vil ikke bli godkjent.

Kreve MVA på den avgjørende fakturaen

Når du ser at du kommer til å sende en faktura som bikker over omsetningsgrensen på 50 000 kroner, bør du sende fakturaen som vanlig (uten MVA), men informere kunden om at du skal registrere deg i MVA-registeret og deretter sende en ny faktura.

Du registrerer du deg ved å sende inn Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene. Når registreringen er fullført (det kan ta mellom 2-8 uker) kan du utstede en ny faktura med MVA-satser og MVA-beløp, samt en kreditnota som annullerer den første fakturaen du ga kunden.

Du må sørge for å alltid inkludere «MVA» etter organisasjonsnummeret ditt, og beregne MVA på alle fakturaene du sender ut.

Du kan lage faktura gratis i Conta sitt fakturaprogram. Så fort du oppgir i innstillingene at du er MVA-registrert vil programmet legge til MVA på fakturaene dine og legge til «MVA» etter organisasjonsnummeret ditt.

I tillegg får du ferdig utfylt MVA-melding, slik at det er enkelt å sende inn tallene til myndighetene.

Forhåndsregistrering er også mulig

Du kan faktisk søke om å bli forhåndsregistrert i Merverdiavgiftsregisteret hvis du har kjøpt varer eller tjenester for minst 250 000 kroner som har direkte sammenheng med omsetning du senere må beregne og kreve inn merverdiavgift på.

Det samme gjelder hvis den merverdiavgiftspliktige omsetningen kommer til å overstige 50 000 kroner innen tre uker etter at omsetningen begynte.

Fordelen med å bli forhåndsregistrert er at du ved første MVA-oppgjør får tilbake momsen du har betalt på anskaffelseskostnader før virksomheten kom i gang.

Det er ikke mulig å forhåndsregistrere et firma som følge av betydelige anskaffelser hvis det er sannsynlig at du vil passere 50 000 kroner i omsetning mindre enn fire måneder etter at du søker.

Sende inn MVA-melding

Når du er registrert må du sende inn MVA-melding.

Myndigheten vil sammenligne merverdiavgiften du har betalt til leverandørene dine med merverdiavgiften du har fått fra kundene dine for å se om du skylder eller er skyldig et beløp.

Som regel skal MVA-meldingen sendes inn seks ganger i året. Fristene er:

  • 10.april
  • 10. juni
  • 31. august
  • 10. oktober
  • 10. desember
  • 10. februar

April-terminen gjelder for MVA krevd inn i februar og mars, og juni-terminen dekker april og mai, og så videre.

Du kan søke om å levere MVA-melding kun én gang i året. Da må du:

  • ha mindre omsetning enn en million kroner i løpet av tolv måneder
  • ha vært registrert i MVA-registeret i minst ett år
  • ha levert MVA-meldingen korrekt utfylt og innen fristen i minst ett år

Fristen for å søke er 1. februar i inntektsåret. Du må deretter levere MVA-meldingen innen 10. mars, året etter inntektsåret.

Hvis du driver med jordbruk, skogbruk eller fiske holder det å sende inn oppgave én gang i året uansett hvor stor omsetning du har.

Skatteetaten kan skjønnsmessig fastsette utgående og inngående merverdiavgift hvis ikke du leverer opplysningene innen fristen. For å sikre at oppgjøret blir riktig er det derfor viktig at du sender MVA-meldinger for hver eneste termin så lenge virksomheten er registrert.

Du risikerer også bot og forsinkelsrenter når du leverer for sent.

Du må sende inn MVA-melding selv om du ikke hatt omsetning eller drift i siste periode (da med «null» i beløpsfeltene).

Omsetter du for mindre enn 50 000 i løpet av tolv måneder kan du melde deg ut av merverdiavgiftsregisteret. Da må du ikke kreve MVA fra kundene dine, men du har heller ikke rett på fradrag for MVA på kostnader knyttet til avgiftspliktig omsetning.

Unntatt eller fritatt MVA?

Noen varer og tjenester er unntatt fra MVA. Det vil si at du ikke kan registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret basert på salg av disse. Du kan heller ikke få fradrag på momsen du betaler når du gjør innkjøp til virksomheten.

Se hvilke varer og tjenester som er unntatt.

Noen varer og tjenester er fritatt fra MVA. Det vil si at omsetningen fortsatt er MVA-pliktig, men er omfattet av en nullsats. Du kan registrere deg i MVA-registeret basert på salg av disse. Du får også fradrag for merverdiavgiften du betaler til leverandørene dine når du kjøper varer og tjenester.

Du må oppgi fritatt omsetning på MVA-meldingen, adskilt fra den vanlige MVA-pliktige omsetningen.

Kombinerer du både unntatte og MVA-pliktige varer må du rapportere, beregne og kreve inn merverdiavgift på den MVA-pliktige delen av omsetningen.

Du kan også få fradrag på innkjøp, men kun for den delen som omfattes av merverdiavgiften.

Tilbakegående MVA-oppgjør

Du kan få tilbakeført inngående MVA på innkjøp av varer og tjenester, altså merverdiavgiften du har betalt leverandørene dine. Forutsetningene for å få oppgjøret er at varen brukes til avgiftspliktig virksomheten og ikke er videresolgt før registreringen.

Du kan i utgangspunktet søke om tilbakegående avgiftsoppgjør tilbake til startdatoen for bedriften, men ikke over tre år tilbake i tid.

Les mer om tilbakegående avgiftsoppgjør på Firmanytt.

Trenger du regnskapsfører?

Det er mange regler som må overholdes når du driver eget foretak. Heldigvis finnes det gode løsninger.

Du kan føre regnskap selv i Conta sitt regnskapsprogram. Programmet er laget for enkeltpersonforetak, og har alt du trenger av veivisere og rapporter, inkludert ferdig utfylt MVA-melding.

Synes du reglene om moms og regnskap virker vanskelige å orientere seg i, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.

Finn en regnskapsfører som kan hjelpe deg rett i Conta.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.