Disse skattefradragene kan du få med enkeltpersonforetak

Du kan få skattefradrag for de aller fleste kostnadene i enkeltpersonforetaket ditt, så lenge du tar vare på kvitteringen eller fakturaen for hvert kjøp.

Du kan få skattefradrag for de aller fleste kostnadene i enkeltpersonforetaket ditt, så lenge du tar vare på kvitteringen eller fakturaen for hvert kjøp.

Hva kan man trekke fra på skatten i enkeltmannsforetak?

Når du driver enkeltpersonforetak (tidligere enkeltmannsforetak) i Norge kan du få skattefradrag på nesten alle kostnadene du har i driften.

Det betyr at nesten alle kjøp i bedriften er med på gi mindre skatt.

For at kjøp skal være med på å redusere skatten, må de bokføres i regnskapet. Når du leverer næringsspesifikasjon settes fradragene opp mot inntekten din for å redusere beløpet du skal skatte på.

Ikke kommet i gang ennå?

Start enkeltpersonforetak

Husk å ta vare på kvitteringer

For å få skattefradrag må du kunne legge frem kvitteringer eller fakturaer som viser hva du har kjøpt. Hvis firmanavnet mangler må du legge ved et signert og datert utleggsskjema, så lenge det dreier seg mer enn 1000 kroner.

Husk at du alltid må ha med firmanavn på kvitteringen hvis det du kjøper inn skal selges videre.

Det er dyrt å ha rot i dokumentasjonen: Uten kvittering kan du ikke trekke fra skatt eller merverdiavgift på kjøpet. Hvis du fører regnskap i Conta, kan du bruke den gratis Conta-appen til å ta bilde av kvitteringene og sende de rett til regnskapsprogrammet.

Conta er laget for at både små og store bedrifter skal kunne føre regnskap selv. 

Det vil si at du får med gode veivisere som hjelper deg å føre riktig og enkel tilgang til rapportene du trenger, inkludert fiks ferdig MVA-melding og næringsspesfikasjon.

Nysgjerrig? Så enkelt er det altså når du bruker Conta:

Kom i gang med Conta

De største kjøpene må avskrives

De fleste utgifter i bedriften din gir skattefradrag det samme året som varen er kjøpt. Større kjøp derimot, regnes som eiendeler og må avskrives.

Avskriving betyr at du fører det du har kjøpt i balansen i stedet for på en kostnadskonto. Du får ikke fradrag for hele kostnaden i innkjøpsåret, men trekker fra et visst beløp hvert år eller en prosentandel som du får skattefradrag for, helt til verdien av eiendelen går i null.

Regelen er at koster det over 30 000 kroner og varer lenger enn tre år, må du avskrive kjøpet. Bedrifter som ikke er regnskapspliktige kan bruke en prosentsats. Det vil si at de aller fleste enkeltpersonforetak trekker fra en prosentandel av verdien hvert år. 

Se satsene for avskrivning.

18 fradrag som gir mindre skatt i ENK

1. Hjemmekontor/leie av kontor

Du kan få skattefradrag for leie av kontorlokaler eller arbeidslokaler. Du kan få fradrag for hjemmekontor så lenge du bruker et eget rom og ikke arbeider i stua eller på gjesterommet osv.

Med hjemmekontor kan du få et standardfradrag på 2050 kroner i året. Du kan også velge å få fradrag for faktiske kostnader.

For faktiske kostnader må du regne ut hvor mye av blant annet strømregningen din som hører inn under hjemmekontoret.

Les mer om fradrag for hjemmekontor i enkeltpersonforetak.

2. Mobil, bredbånd, telefon og internett

Du kan få fradrag for kostnader du har til mobil, bredbånd, telefon, internett og lignende. Hvis du kan bevise at kostnaden kun angår jobben kan du få fradrag for hele kjøpet.

Dette kan for eksempel være hvis det dreier seg om bredbånd i et eget kontorlokale.

Hvis du har mulighet til å bruke tjenesten privat, skal kostnader for privat bruk opp til 4392 kroner, tilbakeføres fra kostnadskontoen og du må skatte på det. Du får fradrag for alt over denne beløpsgrensen.

Les mer om fradrag for mobil og bredbånd.

3. Bruk av bil

Med privatbil får du fradrag på et visst kronebeløp per kilometer du kjører i driften, opp til 6000 kilometer per år. Kjører du mer enn det i gjennomsnitt i tre år, regnes bilen som en næringsbil og du får i stedet fradrag for faktiske kostnader, slik som bensin, verkstedkostnader osv. 

Hvis du bruker bilen både privat og i næring må du tilbakeføre og skatte på en del av kostnadene. Hvor mye du må skatte på regnes ut fra bilens listepris som ny, eller 75 prosent av faktiske kostnader hvis det er et lavere tall.

Les mer om fradrag for bruk av bil.

4. Programvare

Du kan få fradrag for alle kostnader du har til programvare i driften, for eksempel fakturaprogram, regnskapsprogram eller lønnssystem. Det gjelder også kjøp av Photoshop, Microsoft Office eller lignende.

5. Kontorutstyr

Du får fradrag når du kjøper utstyr til kontorarbeidet, enten det er PC, printer, permer, eller notatbøker. Fradraget gjelder også for kontormøbler.

6. Pensjon

Du kan sette opp frivillig pensjonsordning, og få skattefradrag på innskudd på opp til syv prosent av inntekten din mellom én og tolv ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Det vil si syv prosent av inntekt mellom 124 028 og 1 488 336 kroner (2024).

7. Forsikring, sykepenger og behandling av skade

Du kan få fradrag for sykeforsikring og ulykkesforsikring, opp til 700 kroner per forsikring per år. Det føres på konto 2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring i regnskapet til bedriften, og trekkes fra på din personlige skattemelding (selvangivelse). 

Ektefeller kan ikke kreve større fradrag enn 700 kroner til sammen.

Du får fradrag for sykepenger, men ikke for tilleggsdekning du har via en egen forsikringsordning.

Hvis du skader deg på jobb kan du få skattefradrag på behandlingskostnadene så lenge du ikke har et forsikringsselskap som dekker kostnadene.

8. Diett, reise og overtidsmat

I enkeltpersonforetak kan du ikke bruke statens satser for diett og reiseutgifter. I stedet kan du få fradrag for faktiske kostnader så lenge du har kvittering og du skriver på hvem som var med og hva som var målet med reisen.

Du får fradrag på mat så lenge det dreier seg om enkel bespisning og du betaler mer enn du ellers ville betalt hjemme. Hvis du er borte fra hjemmet mer enn 12 timer kan du få fradrag på kostnader til ett måltid per dag. 

Les mer om fradrag for diett og reise for ENK.

9. Bompenger, parkering og fergekostnader

Hvis du kjører i forbindelse med jobben kan du få fradrag for bompenger, parkering og fergekostnader. Dette må du dokumentere med kvittering eller noteringer over faktiske utlegg.

Du får ikke fradrag på piggdekkgebyr hvis du kjører til og fra jobb hver dag, og heller ikke på bot for manglende piggdekkgebyr.

10. Møter med kunder

Du får fradrag for kostnader til et kundemøte så lenge:

  • møtet dreier seg om jobb og dere møter i arbeidstiden, eller i forbindelse med, for eksempel, en varedemonstrasjon
  • møtet foregår på arbeidsplassen din, eller hvis det ikke er serveringsmulighet, på et spisested i nærheten
  • det ikke serveres brennevin
  • du ikke bruker mer enn 562 kroner per person (2024)

11. Gaver og oppmerksomheter

Du får fradrag på gaver du gir til ansatte eller forretningsforbindelser, så lenge gaven koster mindre enn 308 (2024) kroner. Husk at i et ENK er du ikke ansatt selv.

Du kan få skattefradrag til begravelseskranser uansett beløp. 

Har enkeltpersonforetaket ditt ansatte? Se hvilke goder som er skattefrie og hvilke som er skattepliktige.

12. Klær og briller

Du får som regel ikke fradrag for kleskjøp, selv om de i hovedsak brukes i arbeidet. Unntaket er hvis klærne ikke er egnet til privat bruk, slik som uniform verneklær eller vareklær, for eksempel klær til helsetjeneste.

Du kan også få fradrag hvis klærne brukes som en form for reklame, for eksempel hvis du er en klesblogger som skal vise frem klær.

Hvis klærne møter disse kravene kan du også få fradrag til rens og vask.

Du kan også få fradrag for databriller og vernebriller. For å få skattefradrag for databriller, må du ha dokumentasjon fra lege eller optiker om at du har behov for å bruke det. Du kan derimot ikke trekke fra ordinære briller selv om du har behov for det for å utøve arbeidet ditt.

13. Førerkort

Du får ikke skattefradrag for kostnader til førerkortet, hverken for anskaffelse eller hvis du utvider førerkortet til å inkludere lastebil og buss. Du kan derimot få fradrag hvis førerkortet ditt må fornyes for at du skal kunne fortsette å jobbe.

14. Mesterbrev, kurs og utdanning

Du kan ikke få fradrag hvis du bruker penger på å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, men kostnadene er fradragsberettigede hvis du må vedlikeholde utdanningen som du trenger i jobben eller holde deg oppdatert på utviklingen innen fagfeltet ditt.

15. Avis og faglitteratur

Du kan få skattefradrag på alle aviser du kjøper så lenge du kan forklare hvorfor firmaet har behov for de. Du må skrive grunnen på bilagene.

Du får også fradrag på faglitteratur innen feltet ditt, så lenge det ikke er skolebøker du trenger for å skaffe deg en bestemt kompetanse eller grad, og for bøker om økonomi og næringsvirksomhet. 

16. Bøter og gebyrer

Når det gjelder bøter og gebyrer skilles det mellom de som har overveiende straffelignende karakter og de som ikke har det.

Du får ikke fradrag for bøter og gebyrer med overveiende straffelignende karakter, det gjelder for eksempel tilleggsskatt eller fartsbøter.

Du kan få fradrag for bøter uten overveiende straffelignende karakter så lenge de har tilknytning til den skattepliktige inntekten din. Det gjelder for eksempel for sent leverte oppgaver, manglende betaling av tvangsmulkt eller tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

17. Ferie i tilknytning til jobbreise

Hvis du drar på jobbreiser kan du forlenge reisen og fortsatt få skattefradrag på transport og hotellkostnader. Du må trekke fra alle kostnader til feriedagene.

Reisen må også møte visse krav:

  • Jobbreisen må vare minst to dager.
  • Utvidelsen (altså feriedelen) må vare maks to dager.
  • Du må dokumentere at reiseutgiftene til enkeltpersonforetaket ikke blir høyere som følge av utvidelsen. 

18. Tapt inntekt

Du får skattefradrag på hele beløpet når du avslutter en faktura med tap. Du kan kun avslutte med tap når du har det som kalles et “endelig konstatert tap på utestående fordring».

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev