Skattemelding for enkeltpersonforetak: Alt du må vite (2024)

Som innehaver av enkeltpersonforetak skal du levere skattemelding og næringsspesifikasjon til myndighetene hvert år. Slik fungerer det. 

Som innehaver av enkeltpersonforetak skal du levere skattemelding og næringsspesifikasjon til myndighetene hvert år. Slik fungerer det. 

Det er en del forpliktelser som følger med det å være selvstendig næringsdrivende. For enkeltpersonforetak innebærer det å betale skatt til myndighetene av overskuddet. Det er ikke en arbeidsgiver som trekker skatt fra lønningen din, det er ditt eget ansvar at den blir betalt inn. 

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt, noe som betyr at du betaler skatt før du tjener pengene. For å regne ut hvor mye du eventuelt får i restskatt eller skatt tilgode, må du levere skattemelding og næringsspesfikasjon (tidligere næringsoppgave) til myndighetene hvert år. 

Les også: Slik starter du enkeltpersonforetak i 2024.

Hva er skattemelding for enkeltpersonforetak?

Skattemelding for enkeltpersonforetak er akkurat den samme som skattemeldingen for deg som privatperson. Det er fordi innehaver av et ENK og bedriften i seg selv regnes som en og samme juridiske enhet hvor økonomien er felles. 

Det er altså ingen forskjell på skattemeldingen for deg personlig og enkeltpersonforetaket ditt. Du leverer kun én skattemelding som inneholder informasjon om økonomien din privat og økonomien til bedriften samlet. 

I tillegg til skattemeldingen, skal enkeltpersonforetak levere næringsspesifikasjon. Det er her forskjellen på ansatte og personlig næringsdrivende ligger. 

Næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak

Næringsspesifikasjonen inneholder summen fra de forskjellige regnskapskontoene til enkeltpersonforetaket ditt. Poenget med å levere en næringsspesifikasjon, er at Skatteetaten skal se overskuddet eller underskuddet i ENKet, altså om du tjener penger eller ikke. 

De må ha den informasjonen for å se om bedriften din er lønnsom og for å beregne hvor mye du skal betale i skatt. 

Næringsspesifikasjonen inneholder også generell informasjon om bedriften din, som navnet til bedriften, organisasjonsnummer og eventuelt informasjon om regnskapsføreren og revisoren enkeltpersonforetaket bruker. 

Når kommer skattemeldingen 2024?

For privatpersoner og enkeltpersonforetak, blir skattemeldingen sendt ut fra midten av mars 2024. Den sendes ut fortløpende når den er klar, og du kan forvente å ha fått den mellom 14. mars og 31. mars 2024.

Hvordan levere skattemelding for enkeltpersonforetak

Du kan levere næringsspesifikasjonen (tidligere næringsoppgaven) for enkeltpersonforetak fra regnskapsprogrammet til Conta. Conta henter ut alle regnskapskontoene dine i en rapport som du kun trenger å se over og sende til Altinn.

Se hvor enkelt det er:

Når du har gjort ferdig næringsspesifikasjonen i Conta, ligger den klar til signering i Altinn. Da er det bare å fylle ut informasjonen som eventuelt mangler i skattemeldingen, og sende inn rapportene samlet via Altinn.

Prøv Conta gratis

Skattemelding enkeltpersonforetak frist 2024

Fristen for å levere skattemelding og næringsspesifikasjon for enkeltpersonforetak er 31. mai 2024. Se alle fristene for enkeltpersonforetak

Leveringsfrister for enkeltpersonforetak i 2024

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

 • 6 Mai

  Levere a-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Mai

  Levere skattemelding og næringsspesifikasjon.
  Slik leverer du.
  Gratis webinar om skattemelding.

 • 31 Mai

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

 • 5 Aug

  Levere a-melding.

September

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

Anbefalt å levere fra regnskapsprogram

Fra regnskapsåret 2022 var det en ny skattemelding for næringsdrivende. Tidligere har du som har ENK måtte sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedlegg. Fra 2023 er skattemelding, næringsoppgave og andre skjemaer sammen til én samlet skattemelding for næringsdrivende. Det du du tidligere kjente som næringsoppgaven heter nå næringsspesifikasjon. Skatteetaten anbefaler at du leverer denne fra regnskapsprogrammet ditt for å gjøre leveringen så enkel som mulig.

Den nye versjonen av næringsspesifikasjonen er ganske lik den gamle næringsoppgaven, men i stedet for å sende inn et separat skjema, legges dataene fra enkeltpersonforetaket direkte inn i skattemeldingen.

Les mer om den nye skattemeldingen.

Altinn skattemelding

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er den samme som skattemeldingen for privatpersoner, men du må legge til opplysninger om næringen din. Det gjelder også om du har et inaktivt enkeltpersonforetak som ikke hadde aktivitet i fjor.

Mange enkeltpersonforetak kan bruke Altinn sin gamle løsning for næringsspesifikasjon og se, endre og levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no.

Ofte stilte spørsmål

Kan man tjene 50 000 skattefritt?

Næringsdrivende (f. eks. enkeltpersonforetak) betaler skatt fra første krone. Omsetning er ikke skattefritt opp til 50 000 kroner.

Hvem må levere skattemelding for næringsdrivende?

Aksjeselskap leverer en egen skattemelding for bedriften. Enkeltpersonforetak leverer felles skattemelding for seg og næringen, men med en egen næringsspesifikasjon for virksomheten.

Hva skjer hvis man ikke sender inn skattemelding?

Hvis du ikke sender inn skattemelding for enkeltpersonforetak, kan du få dagbøter. Dagbøtene er en halv rettsgebyr per dag. Leverer du feil eller ufullstendige opplysninger, kan du få tilleggsskatt.

Blir skattemelding levert automatisk?

Nei. Du må logge inn i Conta, se over næringsspesifikasjonen til enkeltpersonforetaket ditt og sende inn ved å klikke på en knapp.

Når må restskatt betales 2024?

Enkeltpersonforetak har samme frist som privatpersoner og må betale restskatt innen 20. august 2024. Vet du at enkeltpersonforetaket ditt må betale restskatt, kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31. mai 2024.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev