Enkeltpersonforetak eller AS?

Det er viktig å velge riktig virksomhetstype når du skal starte egen bedrift. Men skal du velge enkeltpersonforetak eller AS?

Det er viktig å velge riktig virksomhetstype når du skal starte egen bedrift. Men skal du velge enkeltpersonforetak eller AS?

Det finnes mange typer bedrifter i Norge, slik som ansvarlig selskap (ANS), delt ansvar (DA) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), men de desidert mest populære er enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

I 2023 var omtrent 98 prosent av alle bedriftene som ble startet i Norge enkeltpersonforetak eller AS. 

De er nok de mest aktuelle for deg også når du skal starte egen bedrift, men å velge mellom de to kan være vanskelig. Her går vi gjennom de grunnleggende forskjellene.

Sjekk også ut den komplette guiden til å starte enkeltpersonforetak i 2024.

Hvilket ansvar har du?

Først og fremst er valget mellom ENK og AS også et valg om hvor mye ansvar du vil ha.

Forskjellen er at

  • det er langt færre lover og regler å forholde seg til i et enkeltpersonforetak. AS må følge aksjeloven sine krav om generalforsamling og styremøter og sende inn årsregnskap og aksjonærregisteroppgaven til myndighetene hvert år, og så videre. 
  • det ikke er krav at du har penger å starte med i et ENK. I et AS må du gå inn med minst 30 000 kroner. Det er et krav fordi aksjeselskapet selv er ansvarlig for å dekke gjeld og forpliktelser, og skal ha nok penger til å kunne gjøre det. 
  • enkeltpersonforetaket og innehaveren regnes som ett. Det vil si at du er personlig ansvarlig for å dekke penger som bedriften eventuelt skylder. I et AS er det forskjell på eier og bedrift, og kreditorer kan ikke kreve inn penger utover aksjekapitalen til bedriften, altså de 30 000 kronene du starter med.

Drive enkeltpersonforetak eller AS på fulltid?

Å velge bedriftstype bør være et helhetlig valg, ut i fra situasjonen din, men siden aksjeselskap fører med seg flere administrative oppgaver er enkeltpersonforetak gjerne et godt valg for deg som har fast jobb ved siden av

Det er helt enkelt å starte enkeltpersonforetak. Det er også ganske enkelt å drive det, og hvert år leverer du en felles skattemelding for deg og bedriften, sammen med næringsspesfikasjon.

Slik registrerer du et ENK i Brønnøysundregistrene med enkeltpersonforetak.no:

Start ENK nå →

Aksjeselskap: Dette må du vite om AS

Du må ofte legge ned mer tid og penger i et aksjeselskap. Enten tiden går med til årsregnskapet, aksjonærregisteroppgaven eller næringsspesifkasjon, som alle AS må levere sammen med skattemeldingen.

For å starte AS må du også samle sammen startkapitalen på 30 000 kroner. I tillegg koster det 5784 kroner å registrere et AS fordi det må også skal registreres i Foretaksregisteret

Drive alene eller ha ansatte i tillegg?

Du kan ha ansatte uansett om du driver enkeltpersonforetak eller AS. Men husk at med ansatte følger det mange forpliktelser

Det du bør huske på hvis du skal drive ENK, er at den personlige risikoen din øker hvis du satser mye penger eller ansetter mange personer. Du er nemlig personlig ansvarlig hvis bedriften ikke kan betale for seg. 

Det er derfor tryggere å drive aksjeselskap hvis du skal ha mange ansatte.

Hvis du starter et AS har du også mulighet til å ansette deg selv. Det gir deg fordeler i form av minstefradrag på lønn og krav på sosiale goder, men bedriften må også, blant annet, kjøre lønn, trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift på lønna di.

Ha flere eiere?

I et enkeltpersonforetak kan du ikke ha flere eiere. Foretaket regnes som en forlengelse av deg i lovens og skattemyndighetenes øyne, og du leverer en felles skattemelding med info om deg og foretaket.

AS kan ha flere eiere (også kalt aksjonærer) som kan bidra med penger og hjelpe til med driften, men da vil du også ha andre å forholde deg til når du skal ta beslutninger. Om dere skal ta utbytte, for eksempel, blir en felles beslutning.

Enkeltpersonforetak er derfor veldig egnet for deg som vil drive alene og gir deg frihet til å ta beslutninger uten å rådføre deg med andre, og uten å måtte melde dette inn til myndighetene, som du må gjøre for mange av endringene i et aksjeselskap. 

I et AS har du mindre frihet siden du som sagt må følge flere administrative krav og du kanskje også har flere eiere å forholde deg til.

Hva er kravene til regnskap og revisjon?

Alle enkeltpersonforetak må kunne dokumentere inntekter og kostnader.

Så lenge de omsetter for mer enn 50 000 kroner i året må de føre regnskap slik som det står i bokføringsloven (bokføringsplikt) og levere næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen.

ENK har kun plikt til å sette opp og sende inn årsregnskap til myndighetene hvert år (regnskapsplikt) så lenge de

  • har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner, eller
  • har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

De aller aller færreste enkeltpersonforetak har revisjonsplikt, altså krav om at en revisor ser over årsregnskapet.

Les mer om regnskap i enkeltpersonforetak.

AS på den andre siden har alltid bokføringsplikt og regnskapsplikt, uansett hva bedriften omsetter for. Det vil si at aksjeselskap alltid må føre regnskap i et ordentlig system, etter bokføringsloven.

Hvert år innen 31. juli må aksjeselskapet sende inn et årsregnskap, som er en egen versjon av regnskapet med forklaringer av enkelte kontoer. Det skal sendes inn til myndighetene og er offentlig tilgjengelig. Årsregnskapet må godkjennes av generalforsamlingen før 30. juni.

Du kan velge bort revisjon når selskapet har

  • mindre enn fem millioner kroner i årlige driftsinntekter, og
  • en balanse på mindre enn 20 millioner kroner, og 
  • et antall ansatte som i gjennomsnitt ikke overstiger 10 årsverk

Hvor mye må enkeltpersonforetak eller AS betale i skatt?

Når du starter enkeltpersonforetak må du endre skattekortet ditt for å fortelle Skatteetaten om hva de forventer å ha i næringsinntekt, altså overskudd i enkeltmannsforetaket. 

Skatten kalles forskuddsskatt og skal betales i løpet av året.

Det vil si at skatten for 2024, skal betales i fire like store bolker den 15. mars, juni, september og desember 2024.

Den endelige skatten du skal betale avhenger av flere faktorer, men de fleste næringsdrivende skatter mellom 30-45 prosent. Sjekk ut Skatteetatens skattekalkulator.

Les mer om skatt og forskuddsskatt i enkeltpersonforetak.

Aksjeselskapet og eieren regnes som to skattesubjekter. Det vil si at aksjeselskapet må betale 22 prosent skatt av overskuddet, året etter at pengene er opptjent. Forskuddsskatten skal betales 15. februar og 15. april, og eventuelt restskatt skal vanligvis betales i oktober.

Det kalles forskuddsskatt fordi det skal betales før skattemeldingen leveres. Hvis du lar pengene stå i bedriften er det all skatten du skal betale. 

Hvis du er ansatt, må selskapet trekke skatt av lønna di, som for andre ansatte. Du må også betale utbytteskatt på utbyttet du og eventuelt andre aksjonærer tar. 

Hvilke skattefradrag kan jeg få?

Å få skattefradrag vil si at du slipper å skatte på den delen av inntekten til bedriften som brukes til å betale for ting som bedriften trenger.

Det forutsetter at du tar vare på alle kvitteringene som viser kostnadene dine. I hovedsak kan du få de samme skattefradragene i enkeltpersonforetak og i aksjeselskap.

Det finnes to viktige forskjeller:

  • Ansatte i eget AS som tar ut lønn har rett på minstefradrag av lønnsinntekten, på lik linje med andre ansatte. Du får ikke minstefradrag når du driver enkeltpersonforetak fordi du i stedet skal føre faktiske kostnader i regnskapet for å redusere den skattepliktige inntekten din.
  • Ansatte i AS kan bruke staten sine satser for diett og losji når de reiser i forbindelse med jobben. I ENK må du ta vare på kvitteringene for å få fradrag på de faktiske kostnadene. 

Les også: Oversikt over skattefradragene i enkeltpersonforetak.

Hva med arbeidsledighet og sykepenger?

Som ansatt betaler du trygdeavgift på lønna di, og det er det som gjør at du har rett på sosiale goder slik som dagpenger eller arbeidsledighetstrygd.

Siden du ikke kan få lønnsinntekt fra et enkeltpersonforetak har du heller ikke rett på dagpenger hvis du går tom for oppdrag. 

Er du ansatt i eget AS har du krav på dagpenger på lik linje med andre ansatte, men husk at det også er en del kostnader og tid forbundet med ansettelser, enten det er deg selv eller andre personer.

Enkeltpersonforetak gir deg rett på 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag dersom du blir syk. De første 16 dagene må du dekke selv, på samme måte som en arbeidsgiver må dekke disse dagene for ansatte. 

Via NAV kan du tegne frivillig forsikring som dekker deg fra dag 1. og/eller øker prosenten som dekkes.

Aksjeselskap gir ansatte rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Fordi du er ansatt, dekker myndighetene 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag.

Sykepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av hvor mye lønn du har tatt ut. Har du tatt ut lite lønn fra aksjeselskapet vil sykepengeutbetalingene derfor bli tilsvarende lavere.

Skal jeg selge bedriften senere? 

Enkeltpersonforetak kan ikke selges. Du kan overføre virksomheten til noen andre, men de må opprette et nytt foretak med et eget organisasjonsnummer.

AS egner seg godt for salg. Du kan selge eller gi bort alle aksjene dine, med mindre noe annet er avtalt mellom aksjeeiere eller står i aksjeloven. 

Husk at du må skatte av gevinsten fra et slikt salg, så lenge du ikke har holdingselskap. Hvis du selger aksjer for mindre enn de er verdt til familiemedlemmer, må de skatte av differansen.

Hvor vanskelig er det å legge ned enkeltpersonforetak eller AS?

Hvis du av en eller annen grunn vil legge ned et enkeltpersonforetak, er det så enkelt som å sende inn Samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene når du har sluttet å ta på deg oppdrag.

Etter at du har avsluttet skylder du fortsatt penger som firmaet ditt skyldte.

Å legge ned et AS må gjøres over minst 6 uker: Et flertall i generalforsamlingen må være enige om å legge ned, det må meldes til Brønnøysundregistrene på samme måte som ENK og et avviklingsstyre må samle sammen en oversikt over alt firmaet eier og gjøre opp med eventuelle kreditorer. 

Du kan starte enkeltpersonforetak her. Vi hjelper deg i gang!

Vil du vite mer om aksjeselskap? Sjekk ut Starte-AS.no

Lykke til med egen bedrift!

Kilde: SSB.no

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev