Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Unngå disse syv fallgruvene

Når du skal starte eget firma er det mye å sette seg inn i. Unngår du disse vanlige feilene kan du gi firmaet ditt en enda bedre start.

Når du skal starte eget firma er det mye å sette seg inn i. Unngår du disse vanlige feilene kan du gi firmaet ditt en enda bedre start.

Å starte for seg selv fører med seg stort ansvar. Du må sørge for at du har en god idé og at du utfører denne på en god måte, og du får ansvar for alle forpliktelsene som en arbeidsgiver vanligvis tar seg av. Men du vil samtidig ha mulighet for å tjene penger på lidenskapen din.

Les den komplette guiden til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Vi hjelper deg å gjøre oppstarten lettere ved å peke på noen av de største fallgruvene selvstendig næringsdrivende kan møte på.

1. Du vurderer ikke tid og innsats

Ved å starte enkeltmannsforetak følger du drømmen din, men i noen tilfeller vil du måtte ofre penger, ferie og fritid for å klare det. Det er viktig å vurdere om du har nok tid og interesse til å gjøre lidenskapen din om til et levebrød.

Det kan være et vanskelig mål også med fast jobb ved siden av. Da vil du ofte ha mer penger til finansiere enkeltpersonforetaket, men gjerne mindre tid å bruke på driften.

Velger du å gå for drømmen din kan det å ta høyde for de neste seks utfordringene gi deg mye bedre forutsetninger for å lykkes.

2. Du beregner ikke budsjett

Husk å lage gode budsjetter for oppstarten. Driftsbudsjettet bør inkludere lokaler (og alle kostnadene det medfører), varelager og alt du trenger for å produsere varen eller tjenesten. I tillegg kommer markedsføring, rådgivningstjeneste, transportmidler og lignende.

Du vil som regel bruke mer penger enn du forventer, og selv om du har foretatt gode beregninger kan du møte på uforutsette problemer.

Det er lurt å spare der du kan i oppstarten – trenger du kontorlokaler eller kan du bruke hjemmekontor? Trenger du å bruke bil eller kan du ta buss eller tog?

Vurder å søke råd hos en ekspert, gjerne en regnskapsfører, for å få hjelp til budsjettering. Planlegg så langt frem i tid som mulig. Da kan du søke om finansiering i god tid hvis du ser at du trenger det.

Vær forsiktig med å ta for stor risiko, ettersom bedriftens økonomi er knyttet til din privatøkonomi. Og husk på at det kan ta tid før du får igjen akkurat det du ønsker fra bedriften.

Hvis du ser at bedriften din trenger en boost kan det være verdt å sjekke ut alternativer:

 • Factoring vil si at du setter bort hele fakturaarbeidet til en annen bedrift. De betaler deg mesteparten av fakturasummen med en gang og så resten når kunden betaler. Du må betale gebyr for factoringtjenesten. Les mer om factoring.
 • Kassekreditt vil si å låne penger fra banken. Dere setter opp en avtale hvor du overdra kontoen din opp til et visst beløp. Les mer om kassekreditt.
 • Fakturasalg er likt factoring, men i stedet for å sette bort hele fakturering, kan du selge enkeltfakturaer. Du velger selv hvilke du selger, og du får penger på kontoen omtrent med en gang. Bedriften som kjøper fakturaen tar betalt i form av et lite gebyr basert på fakturasummen, og de tar så på seg ansvar for å følge opp med kunden. Les mer om fakturasalg i Conta.

3. Du foretar ikke markedsanalyse

Husk å foreta grundige markedsanalyser når du utarbeider forretningsplanen og forretningsmodellen din. Da ser du tidlig problemer med varen, tjenesten eller målgruppen du har valgt, slik at du kan tilpasse ideen din.

Når du analyserer markedet får du også et inntrykk av hva målgruppen er villige til å betale for tjenesten eller varen, og hvordan konkurrentene dine prissetter seg.

Bruk denne informasjonen til å sette egne priser slik at du ligger på et nivå hvor du enkelt kan skaffe nye kunder, men samtidig tjene nok penger til å få bedriften til å gå rundt.

Lurer du på hva du skal ta i timepris? Regn det ut med timepriskalkulatoren.

4. Du fokuserer ikke på salg og markedsføring

Det hjelper ikke å lage en fin nettside, designe et bra produkt og få på plass gode interne rutiner hvis du ikke også bruker nok tid på å markedsføre og selge produktet ditt. Det er tross alt det som får pengene inn på konto.

Les om hvordan du:

Og lag proffe tilbud med Conta Salg.

Siden du som regel er alene om ansvaret i et enkeltpersonforetak er det viktig å være kritisk til tidsbruken din. Disponer tiden slik at du prioriterer det som fører til mest inntekt.

Utsett mindre administrative oppgaver til du har mer tid eller behovet melder seg. Vurder å sette bort oppgaver der du mangler kunnskap, erfaring eller interesse.

For eksempel, så kan du med Conta føre regnskap selv eller sette bort jobben til en regnskapsfører.

Slik kan Conta hjelpe deg med regnskapsføring og fakturering:

Kom i gang med Conta

5. Du har ikke oversikt over rapporteringskrav

Sett deg inn i hvilke krav som gjelder for din selskapsform. Enkeltpersonforetak er ikke regulert etter et eget lovverk, men du må selvfølgelig holde deg til norske lover.

Du må melde forventet overskudd til Skatteetaten, og betale forskuddsskatt innen den 15. mars, mai, september og november. Eller nærmeste påfølgende virkedag hvis fristen faller på en helg.

Se fristene for enkeltpersonforetak

Husk å sette av penger gjennom året slik at du kan betale innen fristen. Går du glipp av en frist forfaller nemlig forskuddsskatten for hele året.

Du må levere skattemelding som dekker både deg og enkeltpersonforetaket en gang i året. Du må som regel levere Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave 1 eller 2 sammen med skattemeldingen.

Har du inntekt over 50 000 kroner i løpet av tolv måneder, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Da må du som regel sende inn MVA-melding seks ganger i året. Og har du ansatte vil du få visse plikter.

Frister for enkeltpersonforetak

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 6 Jan

  Levere A-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

 • 5 Mar

  Levere A-melding.

 • 10 Mar

  Levere årlig innlevering av MVA-melding, hvis du har fått det godkjent.
  Slik leverer du.
  Gratis webinar om MVA-meldingen.

 • 16 Mar

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 16 Mar

  Betale forskuddsskatt. Skatteetaten har valgt å flytte fristen til mai.

April

Mai

 • 4 Mai

  Betale forskuddsskatt. Den første fristen for forskuddsskatt ble flyttet fra mars til mai på grunn av koronaviruset.

 • 5 Mai

  Levere A-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk. NB! Denne fristen for arbeidsgiveravgift er utsatt. Den nye fristen er 17. august. Du må fortsatt betale skattetrekk på vegne av ansatte som normalt.

 • 15 Mai

  Betale forskuddsskatt. Skatteetaten har valgt å flytte fristen til 15. juli.

Juni

 • 2 Jun

  Levere skattemelding og næringsoppgave. NB! Denne fristen er utsatt til 31. august.
  Slik leverer du.

 • 2 Jun

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

 • 5 Jun

  Levere A-melding.

 • 10 Jun
 • 30 Jun

  Signere og datere årsregnskap. NB! Utsatt til 31. august.

Juli

 • 6 Jul

  Levere A-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk. NB! Denne fristen for arbeidsgiveravgift er utsatt. Den nye fristen er 15. oktober. Du må fortsatt betale skattetrekk på vegne av ansatte som normalt.

 • 15 Jul

  Betale forskuddsskatt. Den andre fristen for forskuddsskatt ble flyttet fra mai til juli på grunn av koronaviruset.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap. NB! Utsatt til 30. september.

August

September

 • 7 Sep

  Levere A-melding.

 • 15 Sep

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 15 Sep

  Betale forskuddsskatt.

 • 30 Sep

  Ny frist for å levere årsregnskap.

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere A-melding.

 • 16 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 16 Nov

  Betale forskuddsskatt.

Desember


Basert på omfanget av virksomheten din kan det også være at du må sende inn ekstra informasjonen. Du kan bruke organisasjonsnummeret ditt til å se rapporteringspliktene dine.

6. Du har ikke satt opp gode rutiner

Det er viktig å ha gode rutiner, både i den daglige driften, anskaffelsen av kunder, regnskapsføringen og betalingsprosessen.

Kredittsjekk nye kunder som en selvfølge. Det hjelper deg å unngå dårlige betalere. Og hold kontakt med kundene i løpet av prosessen. Du får et bedre kundeforhold og sørger for at du alltid har oppdatert informasjon.

Skaff deg et godt regnskapsprogram, ta vare på alle bilag, og bruk litt tid på regnskapet hver dag eller hver uke slik at du får med alt. Pass på å føre alle kostnadene dine.

Trenger du hjelp med regnskapet kan du finne en regnskapsfører til å hjelpe deg.

Du bør alltid sende faktura med en gang et oppdrag er fullført – og du kan sende fakturaen gratis med Conta. Start inkassoprosessen så tidlig som mulig i tilfeller hvor kunden ikke betaler. Husk at du må ha nok penger til å betale dine egne regninger.

7. Du spør ikke om hjelp

Spør om hjelp når du møter på vansker. Du kan få hjelp til regnskap og budsjett av et regnskapsbyrå. Når det gjelder økonomisk støtte er ikke enkeltpersonforetak alltid like lånevennlige overfor banker eller investorer, men du kan finne støtteordninger for din bransje her.

Skatteetaten arranger også kurs for deg som er ny næringsdrivende.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.