Frister for enkeltpersonforetak

Dette er en oversikt over frister som gjelder for enkeltpersonforetak i år, sammen med en forklaring av hva de ulike punktene betyr.

Har du en gründer i magen? Start din egen bedrift raskt og enkelt med enkeltpersonforetak.no.

Start ENK

Leveringsfrister for enkeltpersonforetak i 2024

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

 • 6 Mai

  Levere a-melding.

 • 15 Mai

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Mai

  Levere skattemelding og næringsspesifikasjon.
  Slik leverer du.
  Gratis webinar om skattemelding.

 • 31 Mai

  Betale tilleggsforskudd på skatt, hvis det er nødvendig.

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.

August

 • 5 Aug

  Levere a-melding.

September

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember*Når fristen faller på en helg eller helligdag flyttes den til neste virkedag.

Legg fristene i kalenderen din

Forskuddsskatt

Personer med enkeltpersonforetak skal betale skatt på forskudd, i løpet av inntektsåret. Når du starter enkeltpersonforetak melder du forventet inntekt til Skatteetaten. Ut fra dette  bestemmer de hvor mye du skal betale i skatt, og du får tilsendt betalingsinfo før fristene i innboksen din i Altinn.

De neste årene beregnes skatten din ut fra hva enkeltpersonforetaket ditt har tjent tidligere, men du har også muligheten til å  logge deg på i Altinn for å endre forskuddsskatten.

Husk å betale innen fristene – ellers forfaller hele det gjenstående beløpet for året. Det kan være skadelig for likviditeten til bedriften din.

Skattemelding og næringsoppgave

Innehavere av enkeltpersonforetak må levere én skattemelding (selvangivelse) med informasjon om både bedriften og om seg selv som privatperson. Der skal altså både overskudd fra næringsvirksomhet og personinntekt slik som lønn være med.

De fleste enkeltpersonforetak leverer næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen.

Ikke gå glipp av viktige frister for enkeltpersonforetak! Legg til fristene i kalenderen din.

MVA-melding

Når du tjener mer enn 50 000 kroner i året må du registrere enkeltpersonforetaket i Merverdiavgiftsregisteret, så lenger du selger varer eller tjenester som er MVA-pliktige.

Da må du kreve inn MVA på fakturaene dine, og du kan få igjen MVA som du betaler til leverandørene dine. 

Du må levere MVA melding med info om hvor mye merverdiavgift du har krevd inn (utgående MVA som du skal betale til staten) og hvor mye du har betalt leverandørene dine i MVA (inngående MVA som du får igjen fra staten).

De fleste leverer MVA-melding seks ganger i året, men noen bransjer har årlig innlevering og hvis du møter visse krav har du også mulighet til å søke om å levere én gang i året.

Årsregnskap

Enkeltpersonforetak som har mer enn 50 000 kroner i omsetning, og i tillegg har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk, har det som kalles regnskapsplikt og må derfor levere årsregnskap til myndighetene hvert år.

Årsregnskapet er litt annerledes enn det vanlige regnskapet ditt, det brukes ikke til utregning av skatt, men til å vise den økonomiske situasjonen til bedriften din. Derfor bruker du litt andre regler når du setter det opp.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig slik at myndighetene, banker, investorer og potensielle ansatte skal kunne få et innblikk i virksomheten din.

Det må godkjennes og signeres av innehaver minst én måned før fristen. 

Når du har regnskapsplikt må du også levere Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen.

Ansatte

Det er fullt mulig å ha ansatte i enkeltpersonforetak, men du kan ikke ansette deg selv eller ektefellen din. Når du har ansatte får du en del ekstra frister.

Du må levere A-melding til myndighetene hver måned. Der tar du med info om arbeidsforholdet, slik som lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, utbetalte feriepenger og så videre.

Du må også kjøre lønn hver måned og sende ansatte en lønnsslipp. Når du gjør det må du trekke skatt fra lønnen og sette det av på en egen konto.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til myndighetene annenhver måned. Du får melding om beløp, KID- og kontonummer i innboksen din Altinn. 

I tillegg har det ansatte krav på en årlig oppsummering, hvor du oppsummerer lønn, feriepenger, skattetrekk og så videre.

Se alle Conta-webinarene
Abonner på Conta sitt nyhetsbrev