Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Fradrag for hjemmekontor når du har enkeltpersonforetak

Som selvstendig næringsdrivende kan du få fradrag for kostnader som går til hjemmekontor. Vi forklarer hvilke regler som gjelder ENK.

Som selvstendig næringsdrivende kan du få fradrag for kostnader som går til hjemmekontor. Vi forklarer hvilke regler som gjelder ENK.

For å kunne få fradrag må kontorrommet i boligen kun benyttes i virksomheten din. Bruker du rommet til andre formål, om du for eksempel utfører kontorarbeidet i stuen eller i et soverom, har du ikke rett på fradrag.

Fradragene du kan få avhenger av om boligen er fritaksbehandlet, regnskapsbehandlet eller leid bolig.

Er boligen fritaksbehandlet vil det si at du benytter minst 50 prosent av boligen selv i minst halve året. Eller hvis du leier ut en hvilken som helst del av boligen så lenge leieinntektene ikke er mer enn 20 000 kroner i året.

En regnskapsbehandlet bolig inneholder 3 eller flere selvstendige boeneheter.

Standardfradrag

Personlige næringsdrivende kan få et standardfradrag på 1800 kroner per år (2018) hvis de har hjemmekontor. Det skal dekke kostnader i forbindelse med strøm, internett, kommunale avgifter og lignende.

Du kan ikke få standardfradrag hvis du bor i regnskapsbehandlet bolig.

Fradrag for faktiske kostnader

Du kan kreve fradrag for faktiske kostnader for hjemmekontoret istedenfor standardfradraget. Du får kun fradrag for den delen av boligen du bruker som kontor, og du må sannsynliggjøre at kostnadene er knyttet til bedriften.

Det vil si at hvis kostnaden også gjelder den private delen av boligen, slik som strøm, må du regne ut hvor mange prosent hjemmekontoret utgjør av boligen for å se hvor mye fradrag du får av den totale kostnaden.

Fordelingen beregnes basert på utleieverdien av næringsdelen og boligdelen. Er næringsdelen og boligdelen likeverdige, kan fordelingen bygge på arealene.

Du kan få fradrag for kostnader som:

  • Ytre vedlikehold
  • Forsikringer på boligen
  • Kommunale avgifter (også eventuell kommunal eiendomsskatt)
  • Andel strøm, varme og lignende.
  • Renhold (så lenge det er utført av andre enn eieren og/eller ektefelle)
  • Elektroniske kommunikasjonstjenester, som mobil og internett.

Les mer om fradrag for mobil og bredbånd i ENK.

Eksempel: Hjemmekontoret utgjør 10 prosent av boligarealet, regnet etter utleieverdi. 10 prosent av kostnadene til ytre vedlikehold, forsikringer, kommunale avgifter og lignende utgjør 3 000 kroner. I tillegg kommer faktiske kostnader (med kvittering) til vask, lys og varme på 2 000 kroner. Hjemmekontorfradraget blir da på 5 000 kroner det inntektsåret.

Hjemmekontor i leid bolig

Har du hjemmekontor i en bolig du leier kan du få fradrag for deler av husleien. Da må du fordele leiekostnaden mellom boligdelen og hjemmekontoret.

Hvis du for eksempel leier en bolig for 80 000 kroner i året, og du bruker 10 prosent av boligen som hjemmekontor, kan du få fradrag opp til 8 000 kroner (10 prosent av 80 000 kroner).

Ikke fradrag for leie til deg selv

Kostnader du pådrar deg som følge av driften av hjemmekontoret, som for eksempel kontorrekvisita og porto, føres til fradrag i regnskapet på vanlig måte, men du kan ikke føre opp leiekostnader til deg selv når du driver enkeltmannsforetak hjemmefra.

Fradrag hvis du leier bolig

Leier du boligen og har hjemmekontor, finner det sted en forholdsmessig fordeling på grunnlag av husleien.

I så fall foretar du en fordeling av samlede kostnader til husleie, lys og brensel for henholdsvis boligdelen og hjemmekontoret, fordelt etter areal.

Eksempel: Du leier bolig for 70 000 kroner i året inkludert strøm, og 10 prosent av boligen brukes som hjemmekontor. 7000 kroner (10 prosent av 70 000 kroner) kan da trekkes fra.

Beskatning av gevinst ved salg av boligen

Selger du boligen vil du måtte skatte på en andel av gevinsten tilsvarende den delen du har brukt som hjemmekontor. Andelen regnes ut ifra leieverdi ikke areal. Selger du med tap vil det samme beløpet være fradragsberettiget.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.