Enkeltpersonforetak: Støtte for selvstendig næringsdrivende

Det finnes mange måter å finansiere oppstarten av en ny bedrift. Se hvor du kan søke støtte som selvstendig næringsdrivende med ENK.

Det finnes mange måter å finansiere oppstarten av en ny bedrift. Se hvor du kan søke støtte som selvstendig næringsdrivende med ENK.

En av fordelene med å starte et enkeltpersonforetak, tidligere kalt enkeltmannsforetak, er at det er veldig enkelt å opprette firmaet og komme i gang. Det er også den eneste måten du kan starte firma uten egenkapital. 

LES OGSÅ: Slik starter du enkeltpersonforetak

Men visste du at du i tillegg kan få pengestøtte til å starte bedriften din?

Behold dagpengene under etablering av egen virksomhet

En måte å få støtte for selvstendig næringsdrivende er å søke om å få dagpenger fra NAV i inntil 12 måneder mens du holder på å etablere bedriften din. Det er kun mulig å søke om å beholde dagpengene under etablering hvis du er arbeidsledig og får dagpenger fra før av. Du kan altså ikke ha sagt opp jobben din uten rimelig grunn og så få støtte fra NAV for å starte din egen bedrift. Hvis du, for eksempel, selv har sagt opp fordi du ønsker å jobbe som selvstendig næringsdrivende i stedet, må du være genuint arbeidsledig i seks måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering. 

NAV har noen krav til å få beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten:

  • Du kan ikke være permittert. 
  • Virksomheten du starter må føre til at du etter hvert kan forsørge deg selv. 
  • Det må være en ny bedrift. 
  • Bedriften du starter må være et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap der du eier mer enn halvparten av aksjene selv. 
  • Du må etablere og drive bedriften i Norge. 

Les mer om dagpenger og søk om dagpenger under etablering av egen virksomhet

Behold arbeidsavklaringspengene når du starter en bedrift

Arbeidsavklaringspenger er en støtteordning for deg som har redusert arbeidsevne på grunn av, for eksempel, sykdom eller skade. Hvis du får AAP fra NAV, kan du søke om å få beholde støtten i totalt ni måneder; seks måneder mens du er i en utviklingsfase og/eller tre måneder mens du starter opp. 

Denne støtteordningen krever også at du forventer at bedriften kan forsørge deg etter hvert, enten fullstendig eller i kombinasjon med uføretrygd. 

Du kan søke om støtte for selvstendig næringsdrivende og få AAP ved etablering av egen virksomhet på NAV sine nettsider

Støtte til etablering fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har også støtteordninger for deg som skal starte et enkeltpersonforetak. 

Mens dagpengeordningen til NAV kan brukes av de aller fleste arbeidsledige som vil starte bedrift, gir Innovasjon Norge kun tilskudd til nyetableringer som vil ha en samfunnsøkonomisk nytte. Innovasjon Norge gir i utgangspunktet støtte til alle slags bransjer, men er opptatt av at idéen din er ny og innovativ. 

Det er også mulig å søke om støtte for selvstendig næringsdrivende i form av et oppstartslån fra Innovasjon Norge. 

TIPS! Driver du bedrift fra før? Da kan du ha krav på strømstøtte.

Kommunal støtte til oppstart av bedrift

Du kan også søke om oppstartsstøtte hos kommunale støtteordninger (tilskuddsordninger). Det kommunale næringsfondet, som det heter, er finansiert av staten og deles ut av hver enkelt kommune. 

Der kan du søke om støtte til etablering av bedriften i løpet av de første fem årene du driver virksomhet, men du kan også få støtte hvis bedriften din er eldre enn fem år og starter et nytt prosjekt som bidrar til nyskapende aktivitet. 

Se oversikten over kommunale næringsfond i ditt fylke

Støtteordninger for spesifikke bransjer

Det finnes også muligheter for å få oppstartsstøtte til spesifikke bransjer. Altinn har en oversikt over alle offentlig støtteordninger for næringsdrivende. Les mer på nettsidene til Altinn

Støtte til utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere (FFUK) gir støtte til utøvende kunstnere som driver med kunst på heltid. De gir støtte både til frilansere og større grupper av musikere, sangere, skuespillere, dansere, dirigenter og lignende. 

Som utøvende kunstner kan du gjennom FFUK få penger til blant annet innspilling av musikk eller prosjektstøtte til konserter eller forestillinger, noe som kan være nyttig når du skal til å starte for deg selv. Det er også mulig å søke om et stipend til etterutdanning i utlandet. 

Oppstartstøtte med crowdfunding og kjente og kjære

Folkefinansiering, eller crowdfunding som det også kalles, kan gi deg drahjelp i starten. Crowdfunding er en type pengeinnsamling der alle kan bidra med et valgfritt beløp for å realisere prosjekter, idéer eller gode formål de har tro på. 

Det finnes mange nettsider for folkefinansiering som du kan sjekke ut, blant annet Spleis fra SpareBank 1.

Gode venner og kontakter kan også være en god form for støtte når du skal starte en bedrift. Kanskje kjenner du noen som kan gi deg en god avtale på leie av lokaler til du kommer deg på beina? Eller kanskje du har et familiemedlem du kan låne utstyr av til du får god nok inntekt til å kjøpe ditt eget? Du skal ikke undervurdere støtten du kan få av de rundt deg i oppstarten av din nye bedrift – du kan bli overrasket over hvor mange som er villig til og har lyst til å hjelpe!

Lykke til med ditt nye enkeltpersonforetak! 

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev