Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Fradrag for utgifter til mobil og bredbånd i enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for bruk av mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.

I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for bruk av mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.

Som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett på minstefradraget som arbeidstakere får. Du kan derimot få skattefradrag på kostnader forbundet med driften. Dette gjelder for eksempel kostnader i forbindelse med kontor (eller hjemmekontor), kjøregodtgjørelse, diett og reise, forsikring og bevertning av kunder og leverandører.

Du kan få skattefradrag på kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som fasttelefon, mobiltelefon, bredbånd og trådløst nett. Du får kun fradrag for EK-tjenester som du bruker i firmaet ditt. Privat bruk skal holdes utenfor.

Du kan i utgangspunktet få fradrag for hele beløpet hvis EK-tjenesten kun kan brukes i jobbsammenheng, for eksempel om du har eget kontor med fasttelefon og bredbånd.

Vi forklarer hvordan fradrag for hjemmekontor fungerer.

Hvordan krever du fradrag?

Du får fradrag ved å fradragsføre alle kostnadene, og om nødvendig legge den delen som utgjør privat bruk til inntekten din. Det vil si at den tilbakeføres. Hvis du ikke bruker EK-tjenesten privat, må du sannsynliggjøre dette overfor Skatteetaten.

Alle kostnader til EK-tjenester, inkludert merverdiavgift, føres i Næringsoppgave 1, post 6995, redusert med merverdiavgiften på næringsdelen, hvis du er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Les mer om merverdi for ENK her.

Du fører privat bruk i post 7098 og 2068.

Maksimalt fradrag

Bruker du EK-tjenesten(e) privat må du skatte på det beløpet som har gått til privat bruk, men kun opp til 4392 kroner i året. Beløp over denne grensen er fradragsberettiget, altså må ikke skattes på. Det samme beløpet gjelder uansett om du har én eller flere EK-tjenester.

Bruker du EK-tjenesten kun i deler av året må du regne med hele og påbegynte måneder. Det vil si at du regner ut hvor mye antall måneder/12 utgjør av 4392 kroner og tilbakeføre dette.

Les mer om skattefradragene du kan få i enkeltpersonforetak.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.