Hvordan levere MVA-melding?

Alle som er registrert i MVA-registeret, må levere MVA-melding. Vi forklarer hvordan du skal gjøre det. 

Alle som er registrert i MVA-registeret, må levere MVA-melding. Vi forklarer hvordan du skal gjøre det. 

Først og fremst: MVA-meldingen er et skjema du sender inn til staten, hvor du fyller inn informasjon om merverdiavgift i firmaet ditt. Dette er du pliktig til å gjøre når du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Slik fungerer merverdiavgift i enkeltpersonforetak.

De fleste virksomheter skal levere MVA-melding annenhver måned. Årets første innlevering er 10 februar, men dette regnes som sjette termin siden MVA-meldingen dekker to måneder tilbake i tid.

Innleveringen 10. februar gjelder altså for november og desember.

Deretter følger følger første termin som er 10. april, andre termin 10. juni, tredje termin 31. august, fjerde termin 10. oktober og femte termin som er 10. desember.

Småbedrifter som møter visse krav kan søke om å levere en gang per år. Da er fristen 10. mars. 

Se alle frister for enkeltpersonforetak.

Levere MVA-melding 

Du må levere MVA-melding via Skatteetaten. 

Når du har logget inn på Skatteetaten kommer du automatisk til en side der det står “velg aktør”. Her kan du velge deg selv eller firmaet ditt. Etter dette vil du komme rett inn i innboksen din. 

I innboksen vil du finne MVA-meldingen hvor det står “Til utfylling”. Ved å klikke på skjemanavnet vil skjemaet åpnes for utfylling. Riktig termin vil være forhåndsvalgt. 

I skjemaet fyller du ut grunnlaget og merverdiavgiftsbeløpet du har betalt og krevd inn. Du finner informasjon til MVA-meldingen i regnskapsprogrammet ditt.

Husk å avslutt regnskapet for perioden, slik at du ikke kan gjøre endringer etter du har sendt inn skjemaet.

Det som fylles inn når du skal levere MVA-melding skal være basert på bokførte opplysninger. Dobbeltsjekk derfor at det du fører inn i meldingen stemmer med det som står i regnskapet. 

Når du er ferdig trykker du på “Kontroller skjema”. Hvis det ikke er noen feil kan du gå videre til signering. 

Du kan velge å sende en kopi av skjemaet til en eller flere e-postadresser. Deretter signerer du skjemaet elektronisk. 

Når MVA-meldingen er levert

Når du har signert MVA-meldingen vil den vise hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten sammen med kontonummer og KID-nummer. Husk at fristen for å betale er samme som for å levere MVA-melding. Hvis staten skylder deg penger kommer det inn på bankkontoen din automatisk innen 3 uker. 

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev