Hobby eller næringsvirksomhet?

Er det du driver med hobby eller næringsvirksomhet? Det er varigheten og muligheten til å skape fortjeneste som bestemmer det.

Er det du driver med hobby eller næringsvirksomhet? Det er varigheten og muligheten til å skape fortjeneste som bestemmer det.

Skatteetaten har ikke noen klar definisjon på næringsdrivende, og skillet mellom hobby og næring kan derfor være vanskelig å definere.

Driver du med næring må du opprette bedrift, og betale skatt av inntekten din. Du må se på helheten for å finne ut om det gjelder deg.

Still deg selv disse spørsmålene:

  • selger jeg noe og skal fortsette med over lang tid?
  • har jeg større inntekter enn kostnader?
  • har jeg det økonomiske ansvaret for utstyret og for arbeidet som blir utført?

Svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene er sjansen stor for at du driver næringsvirksomhet og må opprette en bedrift. Se her hvordan du kan gå fra hobby til næringsvirksomhet.

Med tjenesten enkeltpersonforetak.no er det superenkelt å starte bedrift. Denne videoen viser hvordan du oppretter et selskap i tre enkle steg:Når regnes arbeid som hobby?

Næring er skattepliktig virksomhet, mens hobbyen din er skattefri. Hobbyer må dermed ha et lite omfang, og kostnadene må være omtrent like store som inntektene.

Eksempel på hobbyvirksomhet:
Jens driver med fotografering på fritiden, og tar på seg et par oppdrag i året. Han har en beskjeden inntekt fra fotograferingen, men bruker langt mer på utstyr og fremkalling enn han tjener inn. I dette tilfellet ville nok arbeidet blitt regnet som en hobby.

Hvis du har en inntektsgivende hobby er det mer sannsynlig at Skatteetaten kan regne det som næringsvirksomhet. Det gjelder også hvis du har en hobby som ligger an til å gi overskudd over tid, selv om du går med underskudd akkurat nå.

Hva er næringsvirksomhet?

Når du driver med næringsvirksomhet skal du ha større inntekter enn kostnader, eller ha muligheten for å gå med overskudd på lang sikt.

Arbeidet skal også gjøres for egen regning og risiko; du har ansvar for at varen eller tjenesten leveres, og for å skaffe ditt eget utstyr. Arbeidet du gjør må også ha et visst omfang og være noe du skal fortsette med over lang tid.

Selv om du i utgangspunktet starter med en hobby, kan arbeidet gå over til å bli næring hvis omfanget øker.

Eksempel:
Etter hvert som Jens har gjort noen oppdrag har han fått flere henvendelser. Siden det ikke lenger kun er snakk om venner og familie, tar han mer betalt per oppdrag. Snart går han med et fint lite overskudd, selv medregnet kostnadene han pådrar seg. I dette tilfellet kan Skatteetaten regne hobbyen til Jens som næringsvirksomhet.

Skatteetaten har mulighet for å skjære gjennom og overstyre avgjørelsen din dersom de mener at det du driver med ikke er næring. Sjekk derfor med Skatteetaten hvis du er usikker på hva arbeidet ditt defineres som.

Jeg driver med næring, hva gjør jeg?

Hvis du kommer frem til at det du driver med er næring må du opprette et foretak. Enkeltpersonforetak er en av de mest populære foretaksformene i Norge.

Vi hjelper deg å registrere enkeltmannsforetak.

Når du har startet foretaket kan du få fradrag for alle kostnadene du hadde de første fem årene av driften, ofte kalt oppstartsperioden. Det gjelder selv om det du drev med i begynnelsen var ren hobby.

I eksempelet med Jens kan slike kostnader inkludere kamerautstyr, transportkostnader, fremkalling av bilder og lignende.

Det er derfor viktig at du underveis tar vare på kvitteringer og fakturaer som dokumenter utgiftene du har. Les mer om gode regnskapsrutiner for enkeltpersonforetaket ditt.

Som selvstendig næringsdrivende har du forpliktelser overfor det offentlige. Du må blant annet rapportere om foretaket ditt på skattemeldingen (selvangivelsen), føre regnskap og betale forskuddsskatt på inntekten din. Conta gir deg all info du trenger å vite om regnskap.

Enkeltpersonforetak har likevel færre formaliteter å forholde seg til enn andre selskapsformer.

Vi har skrevet en guide til å starte og drive enkeltmannsforetak slik at du enkelt kommer i gang.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev