Hva er enkeltpersonforetak?

Et enkeltpersonforetak eller enkeltmannsforetak er type bedrift som gir deg stor frihet. Det er lett å opprette enkeltmannsforetak, og det er ingen krav til egenkapital.

Enkeltpersonforetak-innehaver som jobber med et bord

Et enkeltpersonforetak (også kalt ENK) er en bedrift drevet av én enkeltperson. En person som driver ENK kalles gjerne for selvstendig næringsdrivende.

Enkeltpersonforetak er en av de vanligste typen bedrift i Norge, og mer enn halvparten av bedriftene som ble opprettet i 2019 var enkeltpersonforetak.

Den viktigste forskjellen mellom enkeltpersonforetak og andre organisasjonsformer, slik som aksjeselskap, er at et ENK plasserer deg helt og holdent i førersetet.

Det er enklere å bruke overskuddet slik du vil, og det er mye mindre administrasjonsarbeid å forholde seg til.

Hva er fordelene med enkeltpersonforetak?

En av de store fordelene med ENK er at det veldig enkelt å starte, og at det ikke er noen krav til egenkapital eller stiftelsesdokumenter. Det er også helt gratis å registrere enkeltmannsforetak.

Det er lettere å drive ENK: det er lite administrasjonsarbeid, du leverer som regel ikke årsregnskap og du er ikke regulert av et eget lovverk. Dette skiller et ENK fra et AS, der du må følge reglene i aksjeloven. 

Du regnes ikke som ansatt i eget enkeltpersonforetak, og du slipper dermed å kjøre lønn og betale arbeidsgiveravgift når du tar ut penger til eget bruk. Du disponerer pengene fritt – du skatter uansett på alt overskuddet sammen med annen inntekt.

I hovedsak passer ENK veldig godt når du vil drive bedrift på egenhånd, og ikke har tenkt å ha mange ansatte, få inn investorer, eller bruke mye penger på varelager eller utstyr.

Dette må du vite for å starte og drive enkeltpersonforetak i 2020.

Dette kjennetegner et enkeltpersonforetak:

  • Et enkeltpersonforetak har kun én innehaver. Det er ikke noe lovmessig skille mellom innehaver og virksomhet. Det vil si at du leverer én skattemelding (selvangivelse) med info om deg selv og enkeltpersonforetaket.
  • Du bestemmer alt i firmaet, og har full rådighet over pengene du tjener. Du skatter på alt overskudd uansett om du tar de ut til eget bruk eller ikke. Slik fungerer skatt (forskuddsskatt) i enkeltpersonforetak.
  • Det er færre formaliteter og regler sammenlignet med andre foretakstyper.
  • Det er ingen krav til egenkapital for å starte, i motsetning til et AS hvor du mu må ha en aksjekapital på minst 30 000 kroner. Du trenger heller ikke stiftelsesdokumenter.
  • Du kan ha ansatte (men du regnes ikke som ansatt selv).
  • Du står personlig ansvarlig for firmaets økonomiske og skattemessige forpliktelser. Vi sier gjerne at ENK-innehavere driver selvstendig næringsvirksomhet, mens AS driver næringsvirksomhet. 

Hvordan starter du ENK? 

Alt du trenger for å starte enkeltpersonforetak er

  • et bedriftsnavn som inneholder etternavnet ditt
  • en beskrivelse av tjenesten eller varene du skal selge
  • en norsk adresse
  • et personnummer/d-nummer

Vi hjelper deg å opprette enkeltmannsforetak helt gratis. Alt du må gjøre er å fylle ut et enkelt skjema. Vi gjør resten for deg!

Start ENK gratis

Når Brønnøysundregistrene har behandlet registreringen din får du et organisasjonsnummer. Da kan du begynne å drive næringsvirksomhet, og fakturere for varene/tjenestene dine