Hvilke fordeler får jeg med enkeltpersonforetak?

Det er mange fordeler ved å velge enkeltpersonforetak som selskapsform når du skal starte egen bedrift. Det er blant annet lettere å starte opp, føre regnskap og bruke overskuddet.

Det er mange fordeler ved å velge enkeltpersonforetak som selskapsform når du skal starte egen bedrift. Det er blant annet lettere å starte opp, føre regnskap og bruke overskuddet.

Enkeltpersonforetak, også kalt ENK eller enkeltmannsforetak, er en av de mest populære selskapsformene i Norge. 

Hvis du velger ENK vil du merke at det både er kjapt å komme i gang og enkelt å drive.

Vi går gjennom fordeler ved å starte enkeltpersonforetak.

Kjapt og enkelt å registrere enkeltpersonforetak

Mange enkeltpersonforetak trenger kun å registrere seg i Enhetsregisteret.

Det er ikke et krav om at du har aksjekapital for å starte enkeltpersonforetak, og du trenger heller ikke å sende inn vedlegg slik som protokoll eller vedtekter.

Så enkelt er det å starte bedrift med enkeltpersonforetak.no:

Alt du trenger er et godkjent firmanavn, en beskrivelse av hva du skal drive med og en norsk adresse.

Fyll ut det enkle skjemaet på enkeltpersonforetak.no så ordner vi alt for deg! Da får du også prøve det enkle faktura- og regnskapsprogrammet fra Conta. 

Hvor lang tid det tar å få firmaet ferdigregistrert avhenger av behandlingstiden hos Brønnøysundregistrene, men å sende inn skjemaet på enkeltpersonforetak.no tar deg kun et par minutter. 

Enklere å drive ENK

En person som driver enkeltpersonforetak kalles gjerne selvstendig næringsdrivende. Det vil si at det ikke noe skille mellom innehaveren og ENK-et, og du skatter på overskuddet til bedriften på din private skattemelding.

Derfor kan du når som helst ta ut penger til eget bruk, uten at det regnes som lønn eller utbytte. 

Det er også færre formaliteter i enkeltpersonforetak.

Grunnen til at AS trenger aksjekapitalkapital, et styre, stiftelsesmøte, generalforsamlinger og så videre, er fordi aksjeselskapet er ansvarlig for å gjøre opp for seg. Disse sikkerhetsnettene skal sørge for at selskapet er i stand til å gjøre det.

Når du driver ENK er du som innehaver som er ansvarlig, og det vil si at du ikke trenger å:

  • ha startkapital
  • sende inn årsregnskap
  • leie inn en revisor
  • holde styremøter og generalforsamling
  • sende inn aksjonærregisteroppgave, og så videre

En av flere fordeler med enkeltpersonforetak er derfor at det er kort vei fra idé til utførelse.

Du slipper årsregnskap og revisjon

Alle ENK som tjener mer enn 50 000 kroner i året må føre regnskap etter bokføringsloven og ta vare på fakturaer, kvitteringer og kontrakter i 5 år. Det kalles bokføringsplikt.

Når du har bokføringsplikt velger du om du vil føre regnskap selv eller om du vil sette bort jobben til en regnskapsfører.

Men de aller færreste enkeltpersonforetak trenger å sende inn årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Det sparer deg rundt 5 000 kroner i året. 

Unntaket er hvis du har bokføringsplikt, og i tillegg har eiendeler verdt mer enn tjue millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk.

ENK trenger heller ikke revisor med mindre de har inntekt på over fem millioner kroner i året.

Du leverer bare én skattemelding

Du og bedriften regnes som samme skattemessig subjekt, og leverer kun én skattemelding (tidligere selvangivelse). Sammen med den skal du levere næringsspesifikasjon (tidligere næringsoppgave med vedlegg).

Du skatter som nevnt på hele overskuddet til firmaet, men du kan få skattefradrag på de aller fleste kostnadene du har i driften. 

Dette gjelder blant annet: 

Se oversikt over skattefradrag for ENK.

Arbeidsgiveravgift, feriepenger og sykepenger

Siden du ikke regnes som ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak betaler du ikke arbeidsgiveravgift (som regel 14,1 prosent av lønnskostnaden) på penger du tar ut av firmaet.

I et ENK kan overskuddet ditt fordeles mellom deg selv og ektefellen din, uten at du trenger å betale verken arbeidsgiveravgift eller feriepenger.

Men det vil også si at du ikke har krav på de samme godene som en person som er ansatt i en bedrift eller i eget AS. Sykepenger, dagpenger, omsorgspenger og lignende gis kun til ansatte. Det er fordi de i stor grad er finansiert av arbeidsgiveravgiften som betales på ansattes lønn

I et enkeltpersonforetak har du rett på 75 prosent sykepenger fra 17. dag, men de første 16 dagene er du selv ansvarlig. Du kan tegne egne forsikringer for å bedre dekningen din.

Det er fullt mulig å ha ansatte i firmaet.

Fordeler med enkeltpersonforetak kort oppsummert

Det er enklere å starte og drive enkeltpersonforetak. ENK fører med seg færre formaliteter enn et AS, slik at det du lettere kan styre bedriften og bruke overskuddet slik du ønsker. 

Men husk at du har personlig økonomisk ansvar, og at ENK derfor ofte lønner seg best når du skal starte bedrift ved siden av fast jobb eller ikke skal gå inn med masse penger eller ha mange ansatte.

Du har bokføringsplikt i både enkeltpersonforetak og aksjeselskap, men du trenger som regel ikke å levere årsregnskap eller ha revisor i et ENK. 

Du har bedre betingelser i et AS enn et ENK når det gjelder sykepenger, dagpenger, og trygd, men der må du også betale arbeidsgiveravgift på din egen lønn, i tillegg til eventuelle ansatte.

Merk at det alltids er mulig å endre fra ENK til AS senere dersom bedriften din vokser mye.

Klar for å starte? Les denne guiden til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Vil du starte AS i stedet? Vi hjelper deg med det også

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev