Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Hva er fordelene med enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak (ENK) gir deg mange fordeler når du skal starte eget firma ved siden av fast jobb eller vil være selvstendig næringsdrivende. Ved å velge ENK som foretaksform har du forenklede regler for oppstart og regnskap, og det er også enklere å bruke overskuddet ditt.

Enkeltpersonforetak (ENK) gir deg mange fordeler når du skal starte eget firma ved siden av fast jobb eller vil være selvstendig næringsdrivende. Ved å velge ENK som foretaksform har du forenklede regler for oppstart og regnskap, og det er også enklere å bruke overskuddet ditt.

Færre formaliteter i ENK

Enkeltpersonforetak er en av de vanligste typene foretak i Norge. Det er nok fordi ENK er så lett å opprette – det er ingen krav til egenkapital når du skal starte, og du trenger ikke utnevne styre, holde stiftelsesmøte eller sende inn vedlegg. Å velge ENK fremfor AS, den andre populære foretaksformen i Norge, gir deg ulike regler når det gjelder ansvar, risiko, og friheten du har til å styre over bedriften din.

Som eier av et enkeltpersonforetak har du personlig økonomisk ansvar, og ENK lønner seg som regel best dersom du skal starte bedrift ved siden av fast jobb eller ikke forventer stor vekst. Derimot kan du i et ENK bestemme alt når det gjelder bedriftens fremtid og det eventuelle overskuddet ditt.

Én skattemelding

Du og bedriften regnes som ett skattemessig subjekt, og leverer kun én skattemelding (selvangivelse). Alt overskudd i et ENK skal skattes på, men du kan få skattefradrag i enkelte tilfeller. Dette gjelder innkjøp av oppstarts- og driftsmidler, hjemmekontor dersom rommet kun brukes i jobbsammenheng, kostnader du pådrar deg i den daglige driften (internett, telefon, strøm, bruk av bil osv.), pensjon, sykepenger og forsikring. Les mer om skattefradrag for ENK på Skatteetatens sider.

Bokføring, men ikke årsregnskap

Du er bokføringspliktig på lik linje med andre foretaksformer i Norge. Det vil si at du må føre regnskap, og ta vare på bilag og dokumentasjon i fem år. Du har derimot ikke regnskapsplikt, og trenger ikke levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene med mindre verdien av eiendelene dine overstiger 20 millioner kroner i løpet av året, eller du har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk. I ENK kan du også se bort fra revisjonsplikten dersom inntekten din er under fem millioner kroner.

Arbeidsgiveravgift, feriepenger og sykepenger

Ettersom du ikke regnes som ansatt i ditt eget ENK betaler du ikke arbeidsgiveravgift (som regel 14,1% av lønnskostnaden) på penger du tar ut til lønn. Dette må du gjøre for andre du eventuelt ansetter i bedriften din. I et ENK kan overskuddet ditt fordeles mellom deg selv og ektefellen din, uten at du trenger å betale arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Som ansatt i ditt eget AS har du krav på bedre sosiale goder når det gjelder sykepenger, dagpenger, trygd o.l, men disse er i stor grad finansiert av arbeidsgiveravgiften du da må betale. I et ENK har du rett på 75 prosent sykepenger fra 17. dag, men de første 16 dagene er du selv ansvarlig, på samme måte som arbeidsgivere dekker dette for sine ansatte.

Kort oppsummert

ENK egner seg best for deg som vil drive næringsvirksomhet ved siden av fast jobb, eller ikke har behov for å gjøre store investeringer i bedriften.

Les vår komplette guide til å starte enkeltpersonforetak.

ENK fører med seg færre formaliteter enn et AS, og du kan disponere bedriften og overskuddet slik du ønsker. Du har noe bedre betingelser i et AS enn et ENK når det gjelder sykepenger, dagpenger, og trygd, men der må du også betale arbeidsgiveravgift på din egen lønn, i tillegg til eventuelle ansatte.

Du har bokføringsplikt i begge foretaksformene, men du trenger som regel ikke å levere årsregnskap eller ansette revisor i et ENK. Som eier av ENK har du mer økonomisk ansvar, men også mer frihet til å ta egne valg. Merk at det alltids er mulig å endre fra ENK til AS senere dersom bedriften din vokser mye.

Les mer om AS versus ENK i denne artikkelen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.