Slik fungerer skatt (forskuddsskatt) i enkeltpersonforetak

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Når du har et enkeltpersonforetak skal du skatte på hele overskuddet ditt. Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Derfor kalles det forskuddsskatt.

Hvor mye du ender opp med å skatte avhenger blant annet av den totale inntekten din, men de fleste enkeltpersonforetak skatter mellom 30-45 prosent.

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med enkeltpersonforetak.

Er du ansatt i en bedrift i tillegg til å drive et enkeltmannsforetak vil du regnes som både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende når det kommer til skatt og skattemelding (selvangivelse).

Les mer om å starte enkeltmannsforetak ved siden av fast jobb.

Kom i gang med forskuddsskatt

Det er enkelt å starte enkeltmannsforetak. Når du har startet egen bedrift må du selv melde fra til myndighetene om at du skal betale forskuddsskatt. Det gjør du ved å logge inn på Skatteetaten og endre skattekortet ditt

Det er feltene “Overskudd annen næring” og “Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifter og annen næring” som skal fylles ut. I de aller fleste tilfeller skal beløpet i disse to feltene være like.

Når Skatteetaten mottar endringene i skattekortet ditt vil de beregne forskuddsskatt og sende deg info om sum, KID og kontonummer via innboksen din i Altinn.

Hvis du regner med å gå med underskudd det første året, for eksempel hvis du kjøper masse utstyr, skal du ikke logge inn for å endre skattekortet ditt, men heller føre underskuddet når du leverer skattemeldingen.

Neste år vil skattebeløpet beregnes basert på hva enkeltpersonforetaket ditt tjente i fjor. Du kan alltids logge deg inn på Skatteetaten sine sider for å endre forskuddsskatten hvis du ser at du kommer til å tjene mer eller mindre enn i fjor.

Slik betaler du forskuddsskatt

Når du har meldt inn på skattekortet ditt at du kommer til å ha næringsinntekt, får du melding i Altinn i forkant av betalingsfristene. Der står det hvor mye forskuddsskatt du skal betale og hvilken konto du skal betale til.

Forskuddsskatten for selvstendig næringsdrivende skal betales i fire like store bolker i løpet av året. Fristene er:

 • 15. mars
 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. desember

Merk at hvis du går glipp av en frist forfaller forskuddsskatten for resten av året med en gang. Rekker du ikke fristen 15. mars forfaller også beløpet for juni, september og desember. 

Å betale hele forskuddsskatten i mars kan bli et problem siden du gjerne ikke har tjent opp pengene du skal skatte av. Derfor er det viktig å betale innen fristene.

Leveringsfrister for enkeltpersonforetak i 2021

Dette er de generelle fristene som gjelder for alle enkeltpersonforetak. Du kan også krysse av i boksene for å se flere frister for bedriften din.

Enkeltpersonforetaket mitt er:

Januar

 • 5 Jan

  Levere a-melding.

 • 15 Jan

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

 • 5 Jul

  Levere a-melding.

 • 15 Jul

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 31 Jul

  Levere årsregnskap.
  Fristen er utsatt til 30. september.

August

September

 • 6 Sep

  Levere a-melding.

 • 15 Sep

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

 • 15 Sep

  Betale forskuddsskatt.
  Gratis webinar om skatt for ENK.

 • 30 Sep

  Ny frist for å levere årsregnskap.

Oktober

November

 • 5 Nov

  Levere a-melding.

 • 15 Nov

  Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk.

Desember

Les også: 6 1/2 tips til god likviditet i bedriften din.

Endring av forskuddsskatten

Du kan endre forskuddsskatten i løpet av året hvis du tjener mer eller mindre enn du forventet. 

Justerer du det 10. mars, for eksempel, må du fortsatt betale det tidligere fastsatte beløpet 15. mars, men beløpet for neste termin vil justeres. Ender du opp med å betale for mye i det store og hele får du penger igjen når skatteoppgjøret kommer, som vanlig.

Hvis du finner ut at du har skattet for lite i 2021, kan du betale det som kalles tilleggsforskudd innen 31. mai 2022, for å slippe restskatt som har renter lagt på. 

For å betale tilleggsforskudd generer du et KID-nummer på Skatteetaten sine sider. Der finner du også kontonummeret du skal betale til.

Eller så er fristen for å betale restskatt med renter avhengig av når du får skatteoppgjøret, vanligvis er en gang mellom august og oktober.   

Dette må du sende inn til myndighetene

Året etter inntektsåret må du avslutte regnskapet og levere en personlig skattemelding med info om hvor mye du faktisk tjente. 

Du må legge ved det obligatoriske skjemaet “RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak”. Omsatte du for mer enn 50 000 kroner må du også legge ved Næringsoppgave 1 eller den forenklede versjonen Næringsrapport Skatt.

Sjekk om du kan levere Næringsrapport skatt

Hvis du tjener mer enn 20 millioner kroner eller har mer enn 20 ansatte må du levere Næringsoppgave 2. Det gjelder svært få enkeltpersonforetak.

Slik avslutter du regnskapet for året.

Fordeling mellom ektefeller i enkeltpersonforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du ikke muligheten til å ansette deg selv. Det gjelder også hvis du har en ektefelle som jobber i foretaket.

I stedet skal foretakets overskudd/underskudd fordeles dere imellom når dere leverer deres personlige skattemeldinger. Fordelingen må være basert på hvor mye hver av dere har jobbet. 

Skatt i regnskapet ditt

Hvis du har en egen bankkonto for bedriften, må du føre betaling av forskuddsskatt i regnskapet ditt. Da fører du det som: 

+ 2070 Forskuddsskatt 

– 1920 Brukskonto

Grunnen til at det gjøres slik er fordi den betalte forskuddsskatten på slutten av året stilles opp mot de opptjente pengene til bedriften. Opptjente penger, egenkapital, er ført som minus på konto 2050 siden det er penger bedriften skylder til innehaveren. Forskuddsskatten som da er i pluss er med på å redusere de opptjente pengene til bedriften.

Husk at du kan få skattefradrag på de aller fleste andre kostnadene du har i bedriften, slik som bruk av bil, mobilabonnement og bredbånd og hjemmekontor.

Det føres på kostnadskontoer i regnskapet, altså konto 4-8, og veies opp mot inntekten din for å redusere det skattepliktige beløpet til bedriften.

Se oversikten over skattefradrag i enkeltpersonforetak.