Slik fungerer skatt (forskuddsskatt) i enkeltpersonforetak

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i skatt som selvstendig næringsdrivende.

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i skatt som selvstendig næringsdrivende.

Som ENK-innehaver må du skatte på alt overskudd, uansett om du ikke tar ut alt til personlig bruk. Du må ikke betale arbeidsgiveravgift på det du tar ut til personlig bruk, ettersom du ikke regnes som ansatt i et enkeltmannsforetak.

Du må selv melde fra om at du skal betale forskuddsskatt. Det gjør du ved å søke om endring av skatt. Når du søker må du opplyse hvor stort overskudd du forventer å få det første året. Når Skatteetaten har mottatt søknaden beregner de forskuddsskatten din, og du får tilsendt innbetalingsblanketter. For virksomheter som er i drift vil forskuddsskatten bli beregnet på grunnlag av forrige års resultat.

Hvis du regner med å gå med underskudd det første året skal du ikke søke om forskuddsskatt, men føre underskuddet på skattemeldingen (selvangivelsen) din.

Har du høyere omsetning enn du antok kan du betale inn tilleggsforskudd ved å genere et KID-nummer på Skatteetaten sine sider. Du finner kontonummeret du skal betale til her.

Fire innbetalingsfrister

Forskuddsskatten for selvstendig næringsdrivende betales i like store terminer fire ganger i året. Fristene er:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Hvis du lar være å betale beregnet forskuddsskatt før en av fristene, vil forskuddsskatten for hele året forfalle umiddelbart. Det kan få stor betydning for likviditeten din. Derfor er det viktig å overholde betalingsfristene.

Opplever du endringer i inntekten din kan du søke om å endre forskuddsskatt på Skatteetatens sider. Forskuddsskatten vil reguleres neste termin, så du må passe på å fortsatt betale innen fristen.

Fordeling mellom ektefeller

Hvis ektefellen din jobber i foretaket, skal han eller hun ikke ha utbetalt lønn. I stedet skal foretakets overskudd/underskudd fordeles på dere begge. Ved fordelingen må det foretas en helhetsvurdering av hvor mye hver av dere har jobbet.

Det er viktig å huske at uttak/overføringer fra foretaket til deg eller ektefellen din, selv som betaling for arbeidsinnsats, ikke anses som en kostnad for foretaket. Slike utbetalinger vil derfor ikke føre til fradrag for bedriften. Du trenger derimot ikke å betale arbeidsgiveravgift på beløpet.

Har du vanlig jobb i tillegg til enkeltmannsforetak vil du regnes som både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende når det kommer til skatt og skattemelding. Les mer om å drive ENK ved siden av fast jobb.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.