Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Slik fungerer skatt (forskuddsskatt) i enkeltpersonforetak

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Har du nettopp startet enkeltpersonforetak må du melde fra til Skatteetaten hvor stort overskudd du regner med å få det første året. Basert på dette beregner de hva du må betale i forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Når du har et enkeltpersonforetak skal du skatte på hele overskuddet ditt. Skatten skal betales i løpet av det året du tjener pengene. Derfor kalles det forskuddsskatt.

De fleste enkeltpersonforetak betaler mellom 30-45 prosent skatt.

Er du ansatt i en bedrift i tillegg til å drive et enkeltmannsforetak vil du regnes som både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende når det kommer til skatt og skattemelding (selvangivelse).

Les mer om å starte enkeltmannsforetak ved siden av fast jobb.

Kom i gang med forskuddsskatten

Det er enkelt å starte enkeltmannsforetak. Når du har startet egen bedrift må du selv melde fra til myndighetene om at du skal betale forskuddsskatt. Det gjør du ved å endre skattekortet ditt. 

Det er feltene “Overskudd annen næring” og “Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifter og annen næring” som skal fylles ut. I de aller fleste tilfeller skal beløpet i disse to feltene være like.

(Det kan være forskjell på disse tallene siden du i noen tilfeller kan få fradrag på personinntekten, men så lenge du ikke selv vet om noen grunn til at den skal være lavere anbefaler vi bare at du bruker samme sum.) 

Når Skatteetaten mottar endringene i skattekortet ditt vil de beregne forskuddsskatt og sende deg innbetalingsblanketter via innboksen din i Altinn.

Neste år vil skattebeløpet beregnes basert på hva enkeltmannsforetaket ditt tjente i fjor. Du kan alltids logge deg inn på Skatteetaten sine sider for å endre forskuddsskatten.

Hvis du regner med å gå med underskudd det første året skal du ikke endre skattekortet ditt, men heller føre underskuddet på skattemeldingen din.

Slik betaler du forskuddsskatt

Når du har meldt inn at du kommer til å ha næringsinntekt, får du melding i Altinn om hvor mye du skal betale og hvilken konto du skal betale forskuddsskatt til.

Forskuddsskatten for selvstendig næringsdrivende skal betales i fire like store bolker i løpet av året. Fristene er:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Merk at hvis du går glipp av en frist forfaller forskuddsskatten for resten av året med en gang. Rekker du ikke fristen 15. mars forfaller også beløpet for mai, september og november. 

Å betale hele forskuddsskatten i mars kan bli et problem siden du gjerne ikke har tjent opp pengene du skal skatte av. Derfor er det viktig å betale innen fristene.

Endring av forskuddsskatten

Du kan endre forskuddsskatten i løpet av året hvis du tjener mer eller mindre enn du forventet. 

Justerer du det 10. mars må du fortsatt betalte det tidligere fastsatte beløpet 15.mars, men beløpet for neste termin vil justeres. Ender du opp med å betale for mye i det store og hele får du penger igjen når skatteoppgjøret kommer, som vanlig. 

Hvis du finner ut at du har skattet for lite, kan du betale det som kalles tilleggsforskudd innen 31. mai året etter, for å slippe restskatt som har renter lagt på. 

For å betale tilleggsforskudd generer du et KID-nummer på Skatteetaten sine sider. Der finner du også kontonummeret du skal betale til.

Eller så er fristen for å betale restskatt med renter avhengig av når du får skatteoppgjøret, som vanligvis er en gang mellom august og oktober.   

Dette må du sende inn til myndighetene

Året etter inntektsåret må du avslutte regnskapet og levere en personlig skattemelding med info om hvor mye du faktisk tjente. 

Du må legge ved det obligatoriske skjemaet “RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak”. Omsatte du for mer enn 50 000 kroner må du også legge ved Næringsoppgave 1 eller den forenklede versjonen Næringsrapport Skatt.

Sjekk om du kan levere Næringsrapport skatt

Hvis du tjener mer enn 20 millioner kroner eller har mer enn 20 ansatte må du levere Næringsoppgave 2. Det gjelder svært få enkeltpersonforetak.

Slik avslutter du regnskapet for året.

Fordeling mellom ektefeller i enkeltpersonforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du ikke muligheten til å ansette deg selv. Det gjelder også hvis du har en ektefelle som jobber i foretaket.

I stedet skal foretakets overskudd/underskudd fordeles dere imellom når dere leverer deres personlige skattemeldinger. Fordelingen må være basert på hvor mye hver av dere har jobbet. 

Skatt i regnskapet ditt

Hvis du har en egen bankkonto for bedriften, må du føre betaling av forskuddsskatt i regnskapet ditt. Da fører du det som: 

+ 2070 Forskuddsskatt 

– 1920 Brukskonto

Grunnen til at det gjøres slik er fordi den betalte forskuddsskatten på slutten av året stilles opp mot de opptjente pengene til bedriften. Opptjente penger, egenkapital, er ført som minus på konto 2050 siden det er penger bedriften skylder til innehaveren. Forskuddsskatten som da er i pluss er med på å redusere de opptjente pengene til bedriften.

Husk at du kan få skattefradrag på de aller fleste andre kostnadene du har i bedriften, slik som bruk av bil, mobilabonnement og bredbånd og hjemmekontor.

Det føres på kostnadskontoer i regnskapet, altså konto 4-8, og veies opp mot inntekten din for å redusere det skattepliktige beløpet til bedriften.

Se oversikten over skattefradrag i enkeltpersonforetak.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.