Drive enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Det er fullt mulig å starte enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb. Vi forklarer hva dette har å si for skatt, skattefradrag og skattemelding.

Det er fullt mulig å starte enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb. Vi forklarer hva dette har å si for skatt, skattefradrag og skattemelding.

Er du arbeidstaker, men drømmer om å starte eget firma i tillegg? Når du skal drive firma ved siden av fast jobb, er enkeltpersonforetak ofte en god løsning.

Det er fordi enkeltpersonforetak er lett å starte, og har færre regler for hvordan det drives og færre regnskapsfrister å forholde seg til. 

Les vår guide til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende må du forholde deg til egne regler for innlevering av skattemelding (selvangivelse), skattefradrag og betaling av skatt.

Hvordan starte enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Et enkeltpersonforetak kan være et godt valg hvis du ønsker å tjene noen ekstra penger ved siden av fast jobb. Med et ENK kan du flytte penger mellom firmaet og deg som privatperson helt fritt, og du har dermed ikke behov for lønnssystem eller avansert regnskap.

Du velger selv hvor mye du vil jobbe i enkeltpersonforetaket ditt, alt etter hvor mye tid du har til overs.

Du starter enkeltpersonforetak på samme måte som om du skulle drive på fulltid:

  1. Fyll ut et enkelt skjema på enkeltpersonforetak.no →.
  2. Signer i Altinn.
  3. Start å sende faktura for tjenestene dine!

Start enkeltpersonforetak

Hvor mye skatt skal jeg betale?

Når du driver enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb skatter du på den samlede inntekten din, det vil si lønnsinntekt + næringsinntekt. 

Når du først starter bedrift må du endre skattekortet ditt slik at det står både forventet lønnsinntekt og forventet næringsinntekt. 

Postene for næringsinntekt heter «Overskudd annen næring» og «Personinntekt fra jordbruk, reindrift, skifter og annen næring» – tallene i de to skal som regel være like. Hvis du ikke regner med å gå med overskudd lar du postene stå tomme.

Næringsdrivende skatter som regel mellom 33,4 og 49,6 prosent.

Beregn skatt med Skatteetatens skattekalkulator.

Slik fungerer trygdeavgift og trinnskatt

Trygdeavgift og trinnskatt blir beregnet ut fra personinntekten din. Personinntekt består av lønnsinntekter, næringsinntekter, og eventuelt inntekter fra pensjon, føderåd og livrente. 

Se trinnskatten din på Skatteetaten sine sider.

Trygdeavgiften for næringsinntekt er høyere enn for lønnsinntekt og vil derfor bli beregnet ut fra to forskjellige personinntekter.

Personinntekt fra ansettelse inkluderer brutto lønnsinntekt, og personinntekt fra foretak inkluderer overskuddet fra bedriften din. Se satsen for trygdeavgift.

Hvordan betale forskuddsskatt?

Arbeidsgiveren din trekker skatt basert på skattekortet ditt, men du må selv passe på å betale forskuddsskatt på næringsinntekten.

Fristene for å betale forskuddsskatt er 15. mars, juni, september og desember, og du får melding i Altinn med beløp, KID- og kontonummer i god tid før fristen.

Pass på å betale innen fristene; hvis du går glipp av en av fristene forfaller forskuddsskatten for hele året. Du får altså en faktura på hele det gjenværende beløpet. Det kan gå hardt utover likviditeten til bedriften din.

Se alle regnskapsfristene for bedriften din.

Du kan endre lønns- eller næringsinntekt

Skatten beregnes nå ut fra tidligere år, så du trenger ikke å søke om skattekort på nytt.

Hvis du derimot opplever endringer i lønns- eller næringsinntekt kan du endre skattekortet på Skatteetatens sider slik at du unngår en eventuell skattesmell. 

Husk at du må betale det forskuddsskattbeløpet du får beskjed om innen gitt frist, selv om du nettopp har meldt endringer. Beløpet vil reguleres ved neste betaling.

Du kan betale inn ekstra forskuddsskatt hvis du tjener mer enn forventet, dette kalles tilleggsforskudd. Du gjør det ved å overføre penger til Skatteetaten med et KID-nummer du genererer. Finn kontonummer og generer KID.

Skattemelding når du driver enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb

Du leverer kun én skattemelding selv om du driver enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb, og denne dekker både deg og bedriften din. Overskuddet fra bedriften føres sammen med dine andre inntekter på skattemeldingen (husk å føre eventuelt underskudd også, det gir deg skattefradrag).

Hvis enkeltpersonforetaket ditt omsetter for mindre enn 50 000 kroner i året leverer du kun Skattemelding for næringsdrivende.

Hvis du omsetter for mer enn 50 000 kroner må du som regel levere næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen. Da må du også huske å fylle ut skjemaet Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224).

Hvis ektefellen din også jobber i foretaket skal begge levere skattemelding for næringsdrivende, men kun du som er innehaver skal levere næringsspesifikasjon.

Slik leverer du skattemelding og næringsspesifikasjon for ENK.

Du må også sette opp et årsregnskap og sende det til Brønnøysundregistrene hvert år.

Husk at selv om du ikke har regnskapsplikt så må du føre regnskap så lenge du omsetter for mer enn 50 000 kroner i året. Det kalles bokføringsplikt.

Les mer om regnskap og enkeltpersonforetak.

Når kommer skatteoppgjøret?

Når du sender inn skattemelding vil Skatteetaten regne ut hva du egentlig skal skatte, basert på bruttoinntekt. Hvis du har betalt for mye skatt får du penger igjen fra staten.

Hvis du har betalt for lite må du betale det som kalles restskatt (med renter). Du har også sjanse til å betale tilleggsforskudd innen 31. mai (samme frist som for å levere skattemeldingen) for å slippe restskatt.

Merk at som selvstendig næringsdrivende får du skatteoppgjøret litt senere enn vanlig, som regel mellom august og midten av oktober. 

Får jeg minstefradrag?

Som arbeidstaker får du automatisk minstefradrag på lønn. Det vil si at du ikke må skatte på en del av lønnen din.

Dette standardfradraget erstatter enkeltvise fradrag (og de komplikasjonene og behandlingstiden det medfører) for kostnadene du har i jobben. Det gjør innleveringen av skattemeldingen lettere.

Minstefradraget ditt blir beregnet basert på inntekt og/eller pensjon.

Du får ikke minstefradrag på næringsinntekt. 

Får jeg skattefradrag når jeg driver enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Ja, som selvstendig næringsdrivende kan du få skattefradrag for alle kostnader selskapet har knyttet til driften, for eksempel bruk av bil, telefon og internettkostnader, hjemmekontor og diettpenger

Se listen over skattefradrag for ENK.

Husk at du må ta vare på alle kvitteringer og føre kostnadene i regnskapet for å ha krav på skattefradrag.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev