Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Dette er enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak (ENK) er en type foretak hvor du som eier har fullt ansvar for gjeld og andre forpliktelser, men også full kontroll over driften og overskuddet.

Enkeltpersonforetak (ENK) er en type foretak hvor du som eier har fullt ansvar for gjeld og andre forpliktelser, men også full kontroll over driften og overskuddet.

Mange velger å opprette enkeltpersonforetak fordi det er enkelt å starte og drive. Det er ingen krav til egenkapital, valg av styre, eller stiftelsesdokumenter med vedtekter. Du kan også ta beslutninger uten å rådføre deg med andre, og disponere overskuddet ditt slik du ønsker.

Få krav til oppstart

For å starte et ENK må du som hovedregel være over 18 år og norsk statsborger, eller utenlandsk statsborger med gyldig oppholdstillatelse. Hvis du er over 15 år kan du fortsatt starte ENK, men da må du ha tillatelse fra foresatte/verge og Fylkesmannen.

For å registrere et ENK trenger du kun bedriftsnavn, en beskrivelse av hva du skal gjøre eller produsere, norsk adresse, og personnummer/D-nummer. Merk at bedriftsnavnet må inneholde etternavnet ditt. Les mer om krav til navn på ENK.

Fordi du står personlig ansvarlig for økonomi og gjeld er det ingen krav til midler for oppstart, altså å skyte inn kapital.

Registrering i Enhetsregisteret

Foretaket registreres i Enhetsregisteret automatisk, og du mottar et organisasjonsnummer. Du kan også velge å registrere foretaket i Foretaksregisteret. Dette må du betale et engangsgebyr for, men du vil motta en firmaattest og bedriftsnavnet ditt blir vernet.

I noen tilfeller må du som ENK registrere deg i Foretaksregisteret.

Ingen regnskapsplikt i ENK

ENK har bokføringsplikt, og må føre regnskap i henhold til loven, men du trenger ikke levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene, og det er ingen krav om revisor. Unntaket for bokføringsplikt er hvis du ikke omsetter for mer enn 50 000 kroner i året. Husk at du likevel må dokumentere inntekter og utgifter, og oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Du må føre regnskap når verdien av eiendelene dine overstiger 20 millioner kroner i løpet av året, eller du har ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk. Du faller innenfor revisjonsplikten hvis du har inntekt over fem millioner kroner.

Du og bedriften er samme skattesubjekt

Skattemessig regnes du og foretaket ditt som ett skattesubjekt. Du leverer en felles skattemelding (selvangivelse) for deg og bedriften som ENK-eier. Da skatter du også på overskuddet ditt sammen med andre inntekter slik som lønnsinntekter, og nettounderskuddet ditt er fradragsberettiget.

Enkeltpersonforetak betaler skatt i form av forskuddsskatt fire ganger i året, den 15. i mars, mai, september og november. Du informerer skatteetaten om hva du forventer i underskudd eller overskudd det første året og deretter vil forskuddsskatten din bli beregnet basert på forrige år. Du kan lese mer om skatt, skattemelding og skattefradrag på våre ressurssider.

Når skal du MVA registrere deg i et ENK?

Hvis du har tjent mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder må du registrere bedriften i Merverdiavgiftsregisteret.

Du kan søke om forhåndsregistrering hvis du kommer til å omsette for mer enn 50 000 kroner de tre første ukene du omsetter, eller hvis du har kjøpt varer eller tjenester for 250 000 kroner eller mer, og dette har sammenheng med omsetning du senere må beregne MVA (tidligere kalt moms) på.

Kan du ha ansatte i et enkeltpersonforetak?

Du regnes ikke som ansatt i ditt eget ENK, og derfor betaler du ikke arbeidsgiveravgift når du tar ut av overskuddet til egen lønn.

Selv om du ikke kan ansette deg selv, kan du ha andre ansatt i firmaet. Da må du betale arbeidsgiveravgift. Satsen for arbeidsgiveravgift er som regel 14,1 prosent av lønnskostnaden, men varierer enkelte steder i landet.

Hvis du vil la andre ta seg av registreringen og sørge for kvalitetssikring av opplysningene dine hjelper vi deg med oppstarten.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.