Hva er et enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak (ENK) er en populær bedriftstype hvor du som innehaver sitter med alt ansvaret, men det er også veldig enkelt å starte og komme i gang. Les mer om hva et enkeltpersonforetak er.

Enkeltpersonforetak (ENK) er en populær bedriftstype hvor du som innehaver sitter med alt ansvaret, men det er også veldig enkelt å starte og komme i gang. Les mer om hva et enkeltpersonforetak er.

Hva er et enkeltpersonforetak? Enkeltpersonforetak (også kalt enkeltmannsforetak eller ENK) er den mest populære typen bedrift i Norge. 

I 2019 var 58 prosent av nystartede bedrifter enkeltpersonforetak, ifølge Statistisk sentralbyrå. AS kommer på andreplass med 38 prosent.

En grunn til at så mange velger å starte enkeltpersonforetak er nok fordi det er så enkelt å starte og drive. Du trenger ikke startkapital, stiftelsesdokumenter eller egen bedriftskonto i banken.

Du slipper generalforsamlinger og andre formelle krav, og som regel leverer du heller ikke årsregnskap.

En innehaver av ENK kalles ofte selvstendig næringsdrivende.

LES OGSÅ: Guide til å starte og drive et suksessfullt enkeltmannsforetak

Fordeler og ulemper ved enkeltpersonforetak

Det er mange fordeler, og noen ulemper, ved å starte enkeltmannsforetak.

Fordeler:

 • Ingen krav til å stille med oppstartsmidler eller fylle ut stiftelsesdokumenter
 • Gratis å registrere, i motsetning til AS
 • Gjennom året er det få formelle krav og færre frister å forholde seg til
 • Du kan bruke overskuddet akkurat slik du ønsker
 • De aller fleste ENK slipper å levere årsregnskap

Ulemper:

 • Du betaler forskuddsskatt i løpet av året
 • Ikke mulig å ansette deg selv slik du kan i AS
 • Du har personlig ansvar for at firmaet kan gjøre opp for seg, derfor er ENK ikke egnet for store investeringer eller mange ansatte
 • Lite investorvennlig fordi du ikke kan ha med flere eiere

Hva trenger du for å starte?

Du må som hovedregel være over 18 år, og norsk statsborger eller utenlandsk statsborger med gyldig oppholdstillatelse. 

Alt du trenger for å starte enkeltmannsforetak er:

 • et godkjent firmanavn som inneholder etternavnet ditt
 • en beskrivelse av hva du skal drive med. Denne bør være så spesifikk som mulig, for eksempel «rørleggertjenester, oppussing av bad og kjøkken og vedlikehold»
 • en norsk adresse å registrere firmaet på
 • et norsk personnummer eller d-nummer (husk ID-kontroll hvis du har d-nummer)

Vi hjelper deg å registrere enkeltpersonforetak, helt gratis. Fyll ut det enkle skjemaet og så er du i gang!

Alle ENK blir listet i Enhetsregisteret når de opprettes. Det er gratis. Når du registrerer deg kan du også velge å liste firmaet i Foretaksregisteret. Da må du betale et gebyr, men får med firmaattest og firmanavnet ditt blir beskyttet. Les mer om Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.

Hvor lang tid tar det å registrere enkeltmannsforetak? Det avhenger av Brønnøysundregistrene. Selve skjemautfyllingen og innsendingen går kjapt. Se behandlingstid hos Brønnøysundregistrene.

En smart ting å ha klart til oppstarten er gode budsjett! Det hjelper deg å planlegge for månedene som kommer og sørge for at du alltid har nok penger på konto. 

Disse budsjettene bør du ha i bedriften din.

Skatt og skattefradrag i ENK

Når du driver enkeltpersonforetak regnes du og bedriften som ett i Skatteetatens øyne. Det vil si at du skatter på alt overskuddet i enkeltpersonforetaket på lik linje med annen inntekt, slik som lønnsinntekt.

Du må betale forskuddsskatt på næringsinntekten fire ganger i opptjeningsåret. Det betyr at skatten for 2021 betales i 2021. Når du leverer skattemelding året etter, ser myndighetene på om du har betalt for mye eller for lite skatt. Les mer om skatt i enkeltpersonforetak.

Husk også at du kan få skattefradrag på de aller fleste kostnadene i bedriften. Disse skattefradragene kan du få med ENK.

Regnskap i ENK

De fleste ENK har ikke regnskapsplikt, men du må likevel føre regnskap etter bokføringsloven så lenge du tjener mer enn 50 000 kroner i året. Det kalles bokføringsplikt.

Har du mindre enn 50 000 kroner i inntekt i året, må du fortsatt huske på å dokumentere inntekter og utgifter.

Regnskapet brukes som grunnlag for det du sender inn til myndighetene. Hvert år må du levere en skattemelding som dekker både deg og bedriften, og legger ved vedlegget Næringsoppgave 1 eller Næringsrapport skatt.

Se frister for bedriften din.

Når skal du MVA-registrere deg i et ENK?

Så fort du tjener mer enn 50 000 kroner i løpet av et kalenderår må du registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret.

Da må du levere MVA-melding til myndighetene (som regel annenhver måned) og ha med MVA (tidligere kalt moms) på fakturaene dine.

LES OGSÅ: Slik fungerer merverdiavgift i enkeltpersonforetak

Kan du ha ansatte i et enkeltpersonforetak?

Du regnes ikke som ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak. Det gjør heller ikke ektefellen din.

Likevel kan du fint ha andre ansatte. Da får firmaet ditt en del forpliktelser, blant annet må du kjøre lønn, betale arbeidsgiveravgift og sette av feriepenger.

NB! Siden du ikke er ansatt har du ikke rett på sosiale goder slik som ansatte har. Det gjelder sykepenger, dagpenger og lignende.

Samtidig slipper du administrasjonsarbeidet når du skal ta ut penger til deg selv fra firmaet, og det er mulig å tegne egne forsikringsavtaler som dekker deg ved sykdom, oppdragstørke og lignende, enten via NAV eller et privat forsikringsselskap. 

Lykke til med enkeltpersonforetaket!