Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Kan jeg ha ansatte i et enkeltpersonforetak?

Selv om du som innehaver ikke regnes som ansatt i enkeltpersonforetaket, er det fullt mulig å ha ansatte.

Selv om du som innehaver ikke regnes som ansatt i enkeltpersonforetaket, er det fullt mulig å ha ansatte.

Du kan ikke ansette deg selv i enkeltpersonforetaket. Du og foretaket regnes nemlig som samme retts- og skattesubjekt. Det vil si at du holdes personlig ansvarlig for alle forpliktelsene til foretaket, og du skal levere en felles skattemelding for deg og bedriften.

Les vår guide til å starte enkeltpersonforetak.

Å ha ansatte innebærer at den økonomiske risikoen i enkeltmannsforetaket ditt øker. Forpliktelsene dine overfor de ansatte er de samme som om du hadde eid et aksjeselskap, med den forskjellen at du har det fulle økonomiske ansvaret.

Dine ansvarsområder

Å ha ansatte innebærer flere formaliteter og mer papirarbeid. Når du blir arbeidsgiver vil dine ansatte ha krav på samme rettigheter som andre arbeidstakere.

I praksis innebærer dette blant annet at du må utbetale lønn og feriepenger, foreta skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift, samt sørge for obligatorisk tjenestepensjon og en HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet).

Ansvarsområder for deg som har ansatte:

 • Skrive arbeidskontrakter.
 • Levere a-melding hver måned, med informasjon om lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk for alle ansatte.
 • Opprette skattetrekkskonto og sørge for forskuddstrekk (innbetales til kemneren 6 ganger hvert år).
 • Melde fra til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (også når noen slutter).
 • Utarbeide en HMS-plan.
 • Betale arbeidsgiveravgift når det utbetales lønn.
 • Tegne yrkesskadeforsikring for de som ansettes.
 • Opprette tjenestepensjonsordning (Obligatorisk tjenestepensjon – OTP).
 • Betale sykepenger de første 16 dagene av arbeidsforholdet. Deretter er det NAV som har ansvar.
 • Gi lønnet eller ulønnet permisjon i forbindelse med fødsel, visse typer utdanning m.m.
 • Forholde deg til reglene om overtid.
 • I tillegg har ansatte krav på ferie og at ferien avvikles i tråd med ferieloven.

Les mer om feriepenger.

Ektefeller kan ikke være ansatt i ENK

Hvis du har en ektefelle som arbeider i enkeltpersonforetaket ditt, vil han eller hun ikke bli sett på som en ansatt. Ektefelles inntekt fra foretaket regnes som næringsinntekt, og du kan fordele overskuddet i foretaket mellom deg selv og ektefellen i forhold til hvor mye arbeid hver av dere har gjort.

Bør du vurdere å starte AS i stedet?

På grunn av risikoen foretrekker mange å starte et aksjeselskap når de skal ansette noen. I et aksjeselskap er du som eier og foretaket to selvstendige retts- og skattesubjekter.

Det innebærer at du kun risikerer å tape aksjekapitalen (penger du har skutt inn i selskapet) om noe går galt og selskapets forpliktelser ikke kan overholdes.

Jo flere ansatte og jo større omfang en bedrift har, jo mer naturlig blir det å vurdere selskapsformer med begrenset personlig ansvar. ENK passer bra for deg som ønsker å drive for deg selv med personlig frihet, men skal du ha mange ansatte bør du vurdere om enkeltmannsforetak eller AS er det beste alternativet for deg.

Vil du starte AS i stedet? Vi kan hjelpe deg med det også.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.