Må enkeltpersonforetak registreres i Foretaksregisteret?

Enkeltpersonforetak (ENK) blir som alle andre bedrifter registrert i Enhetsregisteret. Noen ENK må også registreres i Foretaksregisteret. Vi hjelper deg å forstå forskjellen.

Enkeltpersonforetak (ENK) blir som alle andre bedrifter registrert i Enhetsregisteret. Noen ENK må også registreres i Foretaksregisteret. Vi hjelper deg å forstå forskjellen.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er et register som samler nøkkelinfo om alle organisasjoner i næringsliv og offentlig sektor i Norge. 

Når du registrerer enkeltpersonforetak blir du automatisk lagt til i Enhetsregisteret. Det er gratis. 

I Enhetsregisteret får alle et nisifret organisasjonsnummer som gjør det enklere for myndighetene å holde rede på organisasjonene. I tillegg lagres informasjonsom adresse, bransje, næringskode og så videre. 

All informasjon i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig, utenom personnummeret/d-nummeret du oppgir når du oppretter enkeltpersonforetak.

Du må være medlem av Enhetsregisteret før du kan begynne med næringsvirksomhet, og før du kan melde deg inn i andre registre slik som Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer om Enhetsregisteret.

Foretaksregisteret

Foretaksregisteret er et register som viser informasjon om økonomi og ansvarsfordeling i norske bedrifter. For eksempel, viser registeret hvem som er med i styret, hvem som er revisor og regnskapsfører og om bedriften er under konkursbehandling eller tvangsoppløsning. 

Mye av informasjonen i Foretaksregisteret er offentlig – derfor gir det også en oversikt over norsk næringsliv.

Det er et gebyr for å registrere en virksomhet i Foretaksregisteret. Se prisene for registrering.

Foretaksregisteret reguleres av foretaksregisterloven.

Hvem må registrere seg i Foretaksregisteret?

Enkeltpersonforetak trenger kun å registrere seg i Foretaksregisteret hvis de:

  • kjøper inn varer i forbindelse med videresalg, for eksempel hvis du driver en nettbutikk med salg av varer du ikke har laget selv
  • har flere enn fem ansatte som jobber mer enn 20 timer per uke
  • skal sette pant i eiendelene til bedriften
  • driver betalingsforetak

Mange enkeltpersonforetak slipper derfor å registrere seg i Foretaksregisteret. 

Noen enkeltpersonforetak velger å registrere seg selv om de faller utenfor kravene over. Det er fordi registreringen gir:

  • firmaattest som fungerer som legitimasjon overfor invester, banker og lignende
  • enerett til firmanavnet

Så lenge du ikke registrere deg i Foretaksregisteret trenger du ikke å ta stilling til det i oppstarten. Du kan alltid registere deg senere hvis du vil ha vern av firmanavnet og firmaattest.

Start et enkeltpersonforetak

Du kan starte enkeltpersonforetak i dag! Alt du trenger er et godkjent bedriftsnavn, en beskrivelse av hva du skal selge, norsk adresse, og personnummer/d-nummer.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis, og hvis du registrerer ENK på enkeltpersonforetak.no tar vi oss av jobben og sørger for kvalitetssikring av opplysningene dine.

Les vår guide til å starte og drive enkeltpersonforetak.