Hva er Enhetsregisteret?

Enhetsregisteret har info om alle organisasjoner i Norge. For å starte enkeltpersonforetak må du registreres der og få et organisasjonsnummer.

Enhetsregisteret har info om alle organisasjoner i Norge. For å starte enkeltpersonforetak må du registreres der og få et organisasjonsnummer.

Enhetsregisteret er en oversikt over alle bedrifter, lag, foreninger og selvstendig næringsdrivende i Norge.

Alle nye enkeltpersonforetak som opprettes blir automatisk meldt inn i Enhetsregisteret.

Hva brukes Enhetsregisteret til?

Enhetsregisteret (Register of Legal Entities på engelsk) ble opprettet i 1995 for å samle informasjon om organisasjoner i Norge. Ideen var å ha et felles oppslagsverk for nøkkelopplysninger slik at organisasjonene skulle slippe å sende ut samme info til flere etater.

Der finner du nøkkelopplysninger som organisasjonstype, adresse, bransje og næringskode.

I Enhetsregisteret får også hver organisasjon et nisifret nummer som identifiserer organisasjonen. Det er med på alle skjemaene du sender inn til myndighetene, og skal brukes når du fakturerer. Når du kjøper noe, må organisasjonsnummeret til selgeren stå på fakturaen eller kvitteringen du fører i regnskapet.

Alt som står i Enhetsregisteret er offentlig tilgjengelig, bortsett fra fødselsnummer og d-nummer.

Enhetsregisteret reguleres av enhetsregisterloven.

Sjekk om noen andre har samme firmanavn

Før du starter enkeltpersonforetak kan du søke i Enhetsregisteret for å se om noen andre har samme firmanavn som det du har tenkt å bruke. 

Søk i Enhetsregisteret.

Du kan ha samme navn som en annen bedrift så lenge de kun er registrert i Enhetsregisteret. En bedrift må nemlig være registrert i Foretaksregisteret for å ha beskyttelse av firmanavnet, mer om det senere.

Det er likevel lurt å ha et navn som skiller seg litt ut, slik at det er lettere for kundene å huske deg og å finne deg på nett. Det finnes også noen regler for hva du har lov å kalle enkeltpersonforetaket

Du kan også søke opp potensielle firmanavn på Navnesøk for å se om domenenavnet er ledig og om noen har tatt patent på navnet.

Hvor lang tid tar det å registerere ENK? 

enkeltpersonforetak.no hjelper vi deg i gang med enkeltpersonforetaket.

Du trenger kun firmanavn, beskrivelse av hva du skal drive med (for å få næringskode), adresse og informasjon om deg som er innehaver. Du trenger ikke å laste opp noen vedlegg.

Vi ordner alle papirene for deg og sender det inn til Brønnøysundregistrene.

Behandlingstiden hos Brønnøysundregistrene varierer, men er på rundt to uker. Når registreringen er behandlet mottar du et organisasjonsnummer og kan begynne å selge varer og tjenester.

Sjekk nåværende behandlingstid hos Brreg.

Klar til å starte egen bedrift? Vi hjelper deg i gang, og du får prøve faktura- og regnskapsprogram fra Conta.

Start egen bedrift

LES OGSÅ: Vi svarer på alt du lurer på om å starte og drive enkeltpersonforetak

Hva er forskjellene på Enhetsregisteret og Foretaksregisteret?

Mens Enhetsregisteret har oversikt over alle organisasjoner, viser Foretaksregisteret i hovedsak hvem som er ansvarlig i hver bedrift (og informasjon om aksjekapital og vedtekter hvis det er et AS).

De meste av informasjonen er offentlig tilgjengelig, og Foretaksregisteret brukes ofte av banker, investorer eller leverandører som må vite hvordan det går med bedriftene de er i kontakt med.

Du er ikke nødt til å registrere ENK i Foretaksregisteret med mindre du: 

  • kjøper inn varer og selger videre (videresalg)
  • har mer enn fem ansatte, eller
  • skal pantsette varelager, motorvogn og så videre

Merk at regelen om videresalg gjelder selv om varesalg bare er en liten del av det du driver med: Hvis du driver frisørsalong hvor du også selger innkjøpte hårprodukter må du registrere deg i Foretaksregisteret.

Det samme gjelder hvis du, for eksempel, driver bilverksted og selger bildeler.

Det koster penger å registrere seg i Foretaksregisteret. Se gjeldende pris.

Men det gir også fordeler fordi firmanavnet ditt blir beskyttet. Det vil si at ingen andre kan hete det samme, uten skriftlig tillatelse fra deg. Du får også med en firmaattest som du kan bruke når du tar opp lån eller skal kjøpe på kreditt.

Foretaksregisteret er regulert av foretaksregisterloven.

Les mer om enkeltpersonforetak og Foretaksregisteret.

Endre opplysningene i Enhetsregisteret

Etter at du har startet enkeltpersonforetak kan du endre opplysningene i Enhetsregisteret ved å sende inn Samordnet registermelding. 

Merk at det koster penger å endre navn, men det er gratis å endre andre opplysninger som adresse og virksomhetsbeskrivelse.

Send inn Samordnet registermelding.

Kanskje trenger du ikke å endre navnet? Du har lov til å bruke et markedsføringsnavn, på skilt, sosiale medier og nettstedet ditt så lenge det offisielle navnet er med på fakturaer og annen regnskapsdokumentasjon.

Det betyr at du kan hete Hansen Håndverkertjenester i Enhetsregisteret, og bruke Bygg på den i markedsføringen.

Hvis du begynner å drive med noe annet, er det veldig viktig å sende inn ny beskrivelse av næringsvirksomheten din. Det du driver mest med skal alltid stå først. Når du endrer beskrivelsen får du gjerne også ny næringskode. Det er spesielt viktig å få ny næringskode hvis du går fra å drive med noe som er MVA-pliktig til noe som er unntatt eller fritatt, og omvendt

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev