Må jeg føre regnskap med enkeltpersonforetak (ENK)?

Alle selvstendig næringsdrivende må ha en oversikt over kostnader og inntekter. Hvis du tjener over en viss grense må du føre regnskap med enkeltpersonforetak etter bokføringsloven.

Alle selvstendig næringsdrivende må ha en oversikt over kostnader og inntekter. Hvis du tjener over en viss grense må du føre regnskap med enkeltpersonforetak etter bokføringsloven.

Har du startet eller skal du til å starte enkeltmannsforetak? Vi hjelper deg i gang helt gratis. 

Start ENK gratis

Du må i de aller fleste tilfeller føre regnskap med enkeltpersonforetak og andre bedriftsformer. Dette er reglene som gjelder for enkeltpersonforetak:

Omsetning under 50 000 kroner i året – du er ikke nødt til å føre regnskap, men du må likevel dokumentere inntekter og kostnader og ta vare på alle fakturaer, kvitteringer og lignende (ofte kalt bilag).

Omsetning over 50 000 kroner i året – du må føre regnskap etter bokføringsloven (du har bokføringsplikt) og levere Næringsoppgave 1 sammen med skattemelding (selvangivelse). Du velger om du vil føre regnskap selv eller få hjelp av en regnskapsfører.

Omsetning over 50 000 kroner i året og i tillegg eiendeler verdt mer enn tjue millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk – du må sette opp et årsregnskap som du sender inn til Brønnøysundregistrene hvert år (regnskapsplikt). Du må levere Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen.

Hva er regnskap? 

Regnskap er en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i bedriften din.

Det brukes som grunnlag når du skal sende inn MVA-melding, skattemelding, næringsoppgave, årsregnskap, a-melding og lignende. I tillegg er regnskapet et viktig styringsverktøy for deg, som viser deg hvordan det går med bedriften din. 

Du er nødt til å føre regnskap så lenge du tjener mer enn 50 000 kroner i året, men vi anbefaler å gjøre det i alle tilfeller. Du får bedre kontroll og har alt på stell hvis Skatteetaten ber om å se dokumentasjonen din. 

Regnskap i mal eller regnskapsprogram?

Skal du føre regnskap med enkeltpersonforetak? Det første spørsmålet du bør stille deg selv er om du skal føre regnskap i en mal (for eksempel i Excel) eller i et regnskapsprogram. Vi anbefaler å bruke et regnskapsprogram, og det er et krav at du gjør det så lenge du skal bokføre mer enn 600 bilag i året.

Når du fører regnskap med enkeltpersonforetak, koster det ikke mer enn et par hundre kroner i måneden for et regnskapsprogram. Det kan spare deg masse tid. Da er du sikker på at du følger alle kravene, mange oppgaver blir automatisert for deg og du får tallene du trenger til innleveringer slik som MVA-melding eller næringsoppgave.

Sjekk ut regnskapsprogrammet til Conta – perfekt for enkeltpersonforetak.

Les mer om forskjellen på regnskapsmal og regnskapsprogram

Bokføringsplikt versus regnskapsplikt

Bedrifter som har over 50 000 kroner i omsetning hvert år må føre regnskap. De har det som kalles bokføringsplikt. Myndighetene krever at regnskapet føres etter bokføringsloven. Loven stiller krav til hvordan regnskapet skal settes opp, sporbarheten til regnskapet, oppbevaring av bilag og mer. 

Når du bruker et regnskapsprogram slik som det fra Conta, er regnskapet ditt satt opp etter bokføringsloven.

Bedrifter som har over 50 000 kroner i omsetning og i tillegg har eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk har regnskapsplikt. 

Da må du, i tillegg til å føre regnskap etter bokføringsloven, også sette opp et eget årsregnskap. Dette sender du inn til Brønnøysundregistrene, mer spesifikt Regnskapsregisteret, hvert år. 

Årsregnskapet er et litt annerledes regnskap fra det vanlige du fører i regnskapsprogrammet, og det er offentlig tilgjengelig slik at hvem som helst kan få et innblikk i hvordan det går med bedriften. Det er vanlig at for eksempel banker, potensielle investorer eller potensielle arbeidstakere ser på årsregnskapet.

De aller fleste ENK møter ikke kravene for regnskapsplikt.

Les mer om forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt.

Hvor ofte må du føre regnskap?

Bokføringsloven krever at regnskapet ditt er oppdatert i forkant av hver regnskapsfrist, og senest hver fjerde måned.

Enda bedre er det å føre litt hver uke (eller i alle fall hver måned). Det er fordi du unngår at det hoper seg opp med bilag, at du mister kvitteringer eller at viktige detaljer går i glemmeboken.

Du kan risikere å bruke mye lenger tid på å løse opp floker enn du hadde brukt på å føre regelmessig.

Det beste er å komme i gang med gode regnskapsrutiner allerede fra dag én.

LES OGSÅ: Slik starter og driver du et suksessfullt ENK

Dette er kravene til bilag

Det stilles visse krav til fakturaene du lager. De må lages i et fakturaprogram, eller på forhåndstrykte blanketter, og må inneholde informasjon om selger, kjøper, varene/tjenestene og så videre. Slik lager du faktura i ENK.

Alt du fører i regnskapet skal knyttes til et bilag. Derfor må du oppbevare alle fakturaene du lager, i tillegg til kvitteringer/fakturaer og andre dokumenter du mottar, i minst fem år. 

Dokumentasjon som ikke er direkte knyttet til kostnader, slik som kontrakter, vedlegg og så videre trenger du kun å ta vare på i tre og et halvt år.

LES OGSÅ: Krav til bilag i regnskapet ditt

Bilagene må være sikret for tyveri, brannskader og vannskader, eller oppbevares elektronisk på en server på norsk jord. Vi anbefaler å ha alle bilagene i regnskapsprogrammet ditt, da er du sikret hvis det oppstår problemer på kontoret eller PCen din kræsjer.

Når du fører regnskap i Conta, bokføres fakturaene du lager automatisk. Fakturaer og kvitteringer du mottar kan du skanne med en gratis mobilapp og sende rett til regnskapsprogrammet. Du kan også laste opp bilder mens du bokfører eller sende de til regnskapsprogrammet via e-post.

Conta tar vare på bilagene dine i ti år og oppfyller alle kravene til oppbevaring.

Prøv regnskapsføring i Conta gratis i 30 dager.

Levere skattemelding og næringsoppgave

Før du kan sende inn skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave må du gjøre ferdig regnskapet for i fjor. Det innebærer også å avskrive eiendeler og periodisere kostnader og inntekter.

Hvis du har inntekt under 50 000 kroner i året, slipper du å sende inn næringsoppgave sammen med skattemeldingen. Da fyller du bare ut Skattemelding for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende mv (RF-1030).

Har du omsetning over 50 000 kroner i året, men ikke regnskapsplikt, må du levere Næringsoppgave 1 (RF-1775).

Hvis du møter kravene til regnskapsplikt må du sende inn Næringsoppgave 2 (RF-1167) i stedet for Næringsoppgave 1.

Slik leverer du skattemelding og næringsoppgave for enkeltpersonforetak.

Du kan også få hjelp av en regnskapsfører til å gjøre ferdig regnskapet og levere alt til myndighetene. 

Trenger du revisor? 

En revisor kontrollerer årsregnskapet for å se at alt stemmer. De skal være helt uavhengig av bedriften din og av en eventuell regnskapsfører du har.

De aller fleste enkeltpersonforetak slipper revisjon.

Du må omsette for mer enn 50 000 kroner i året, og ha eiendeler verdt mer enn 20 millioner ELLER ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk for å ha regnskapsplikt. Hvis du i tillegg har omsetning på over 5 millioner i året, må du ha en revisor som godkjenner årsregnskapet.

Les mer om revisjon i ENK.

Hjelp med regnskapet?

Mange selvstendig næringsdrivende velger å føre regnskap selv for å spare penger og for å ha bedre kontroll på den økonomiske situasjonen til bedriften.

Vurderer du å føre selv? Conta har laget et gratis regnskapskurs som tar deg gjennom det du trenger å vite for å føre ditt eget regnskap. Du kan se kurset ved å følge lenken eller direkte på Youtube:

Slik fører du de aller vanligste bilagene i Conta sitt regnskapsprogram:

Hvis du finner ut at du ikke har tid eller har lyst til å føre selv, kan du enkelt invitere en regnskapsfører til å hjelpe deg. Det er spesielt nyttig hvis du har ansatte i enkeltpersonforetak eller må levere Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2.

Finn en autorisert regnskapsfører.