Avslutte enkeltpersonforetak

Du kan når som helst avvikle og avslutte et enkeltpersonforetak. Slik gjør du det.

Du kan når som helst avvikle og avslutte et enkeltpersonforetak. Slik gjør du det.

Det finnes mange grunner til at noen ønsker å avslutte et enkeltpersonforetak. Kanskje er reisen som næringsdrivende over for denne gang, eller kanskje skal du gå videre til en annen selskapsform. 

Uansett hva grunnen er, må du gi beskjed til Brønnøysundregistrene om at du ønsker å slette enkeltpersonforetaket. Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør det.

Sette enkeltmannsforetak på pause

Planlegger du å ta en liten pause fra enkeltpersonforetaket ditt? Det er fullt mulig å sette et enkeltmannsforetak «på pause», men det er noen ting du må passe på. 

Så lenge firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene, er leveringspliktene du har som næringsdrivende fortsatt løpende. Det betyr at du kan stoppe driften midlertidig, men du må likevel

Bortsett fra det, kan du fint la være å levere varer og tjenester i en periode.

Hvordan avslutte enkeltpersonforetak

Har du bestemt deg for å avslutte et enkeltpersonforetak, må du tømme selskapet og melde fra om sletting til myndighetene.

1. Tøm firmaet for varer og driftsmidler

Fysiske varer og driftsmidler må selges, kastes eller tas ut av innehaver. Hvis du skal selge eller ta ut verdiene fra firmaet, må du få en verdivurdering og bokføre dem i regnskapet med en egen MVA-kode for uttak. 

Kaster du tingene, trenger du ikke å bokføre noe. Du må derimot ha dokumentasjon på hva som er kastet som beviser at du ikke har kunnet ta ut dette privat. 

Skal du selge tingene, sender du en faktura på vanlig måte til kunden og bokfører innbetalingen i regnskapet. 

Ønsker du å ta ut tingene til deg selv, må du skrive en avtale som sier noe om pris inkludert og ekskludert MVA.

Gå deretter til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRERE BILAG. Bokfør slik:

  • (debet) på konto 2060
  • (kredit) på konto 3060 (MVA-registrert) eller 3260 (ikke MVA-registrert)
uttak bedrift

Konto 3060 skal ha MVA-kode 3 Uttak. Konto 3260 skal ha MVA-kode 6 Uttak. 

2. Ta ut penger fra bedriftskontoen

Pengene som eventuelt står igjen på bankkontoen til enkeltpersonforetaket, kan tas ut privat. Bokfør dette som privat uttak

3. Meld sletting til Brønnøysundregistrene  

Du sletter enkeltpersonforetaket i Brønnøysundregistrene ved å sende inn en Samordnet registermelding i Altinn

4. Meld fra til MVA-registeret

Du melder fra til MVA-registeret at du skal avslutte enkeltpersonforetak på nettsiden til Skatteetaten. Dette gjelder kun for bedrifter som er MVA-registrert. 

Du har avsluttet enkeltpersonforetak – hva nå?

Når de formelle endringene er gjort, må du avslutte ting i regnskapet. 

Siste MVA-melding 

Er firmaet registrert i Merverdiavgiftsregisteret? Etter du har avsluttet enkeltpersonforetak vil du få brev fra Skatteetaten om hva som er den siste MVA-terminen for firmaet. Lever MVA-melding til og med den gitte terminen.

Slik leverer du MVA-melding for enkeltpersonforetak

Siste næringsspesifikasjon

Du skal levere skattemelding med næringsspesifikasjon for året du avviklet enkeltpersonforetaket. Fristen er 31. mai året etter. 

Slik leverer du skattemelding for enkeltpersonforetak

Oppbevaring av dokumentasjon

Du må oppbevare regnskapet og alle bilag i fem år. 

I Conta kan du velge et abonnement som lagrer regnskapet ditt så lenge du skulle ønske, eller laste ned hele regnskapet når du sletter kontoen din.

Avslutt tjenester

Selv om Brønnøysundregistrene får beskjed om at du har avsluttet enkeltpersonforetaket, får ikke alle leverandørene dine det. 

Du må derfor huske å avslutte alle tjenester og abonnementer som er knyttet til ENKet. Det kan være alt fra mobilabonnement til regnskapsprogram og bankkontoer. 

Kan man gå fra enkeltpersonforetak til AS?

Mange ønsker å avslutte et enkeltpersonforetak for å gå over til et aksjeselskap. Det kan du fint gjøre!

Du kan avslutte driften i enkeltpersonforetaket ditt og opprette et nytt AS. Selv om du avslutter ENK og starter AS senere, kan du bli skattepliktig for gevinsten ved å overføre drift. Et annet alternativ er å gjennomføre en skattefri omdanning til et aksjeselskap. Det kan kreve litt hjelp fra en regnskapsfører eller revisor. 

Vi har en egen artikkel om hvordan du endrer fra ENK til AS. Sjekk den gjerne ut! 

Gjenopprette slettet enkeltpersonforetak

Det er ikke mulig å gjenopprette et slettet enkeltpersonforetak. Du kan derimot opprette et nytt ENK og få et nytt organisasjonsnummer hvis du ønsker å starte opp med en ny virksomhet. 

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev