Hvordan regne ut sykepenger for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak kan kjøpe forsikring for å få sykepenger fra første sykedag. Dette er forsikringene og slik regner du ut hvor mye du får.

Enkeltpersonforetak kan kjøpe forsikring for å få sykepenger fra første sykedag. Dette er forsikringene og slik regner du ut hvor mye du får.

En selvstendig næringsdrivende uten forsikring har krav på sykepenger på 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Sykepengegrunnlaget for selvstendig næringsdrivende er vanligvis det samme som gjennomsnittet av den pensjonsgivende årsinntekten for de siste tre årene. Dette er din personlige inntekt som du skatter av, altså ikke nødvendigvis samme sum som næringsinntekten.

For frilansere tar beregningen utgangspunkt i gjennomsnittet av inntekten som har blitt rapportert gjennom a-meldingen de siste tre månedene. 

Fastlansere får mer enn frilansere

Såkalte fastlansere, eller lønnstaker-frilansere som får utbetalt lønn i stedet for å fakturere gjennom eget firma, har rett til 100 prosent dekning fra 17. dag, selv om de ikke har ekstra forsikring.

Tidligere fikk selvstendig næringsdrivende kun 65 prosent dekning fra 17. sykedag, men nå er det hevet til 80 prosent.

Les den ultimate guiden til å starte og drive enkeltpersonforetak her.

Forsikringer for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak, altså frilansere og selvstendig næringsdrivende, kan kjøpe forsikring med NAV for å sikre seg mer penger mens de er syke eller har en skade som hindrer dem i å jobbe. 

Dette er forsikringsalternativene for selvstendig næringsdrivende i 2021:

  • 80 prosent dekning fra 1.-16. sykefraværsdag (kostnad: 2,3 prosent av næringsinntekten)
  • 100 prosent dekning fra 17. sykefraværsdag (kostnad: 1,6 prosent av næringsinntekten)
  • 100 prosent dekning fra første sykefraværsdag (kostnad: 9,4 prosent av næringsinntekten)

Det siste alternativet er dyrt og blir ofte frarådet for selvstendig næringsdrivende med normal helse.

Dette er forsikringsalternativene for frilansere i 2021:

  • 100 prosent dekning fra første sykefraværsdag (kostnad: 2,3 prosent av næringsinntekten)

Hvordan regne ut sykepenger?

Er bedriften din ferskere enn tre år, er du nødt til å dokumentere en forventet og stigende avkastning for at du skal ha rett på sykepenger.

I folketrygdloven § 8-35 står følgende:

«(…) Dersom medlemmets arbeidssituasjon eller virksomhet er varig endret, og denne endringen medfører at den pensjonsgivende årsinntekten avviker mer enn 25 prosent fra den inntekten som er beregnet (…), fastsettes sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra den pensjonsgivende årsinntekten som kan godtgjøres på sykmeldingstidspunktet».

Vi bruker NAVs metode for å regne ut sykepenger for enkeltpersonforetak:

I dette eksempelet går vi ut i fra at du er en næringsdrivende som blir sykemeldt i 25 dager. Du har hatt en stigende inntekt de siste tre årene:

300.000 + 400.000 + 500.000/3= 400.000 (snittinntekten)

Avhengig av om du har forsikret deg eller ikke, får du sykepenger for enkeltpersonforetak basert på enten 80 prosent eller 100 prosent av snittinntekten din. I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i at du har forsikret deg med 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første dag legen ga deg sykemelding.

80 prosent av inntektsgrunnlaget:

400.000 x 0,80 = 320 000

For å finne dagsatsen deler du på tolv måneder og deretter på 21,67 (gjennomsnittlig arbeidsdager i en mnd.):

320 000 / 12 = 26 666,67

21666,67 / 21,67 = 1 230,58 (din dagsats)

Gang dagsatsen med antall dager du er sykemeldt, fra den datoen du har legeerklæring.

1230,58*25 = 30 764,50 (totalbeløpet du mottar under sykefraværet)

Hva hvis jeg ikke er forsikret?

Hvis du ikke er forsikret vil du se en stor differanse mellom de to totalbeløpene. Etter 16 dagers ventetid gjenstår det ni dager av perioden på 25 dager. Vi ganger dagsatsen vår med ni:

1230,58 * 9 = 11 075,22

Differansen er hele 19 689 kroner. Hvis du er villig til å betale litt ekstra for å forsikre deg, kan det altså være mye penger å hente hvis du blir syk i en lengre periode.

Andre støtteordninger

Et forsikringsår går fra 1. januar til 31. desember. Hvis du fortsatt ikke er i stand til å jobbe etter ett år, er du nødt til å gå over på attføringstiltak eller andre støtteordninger. Du kan heller ikke si opp forsikringen din hvis du er sykemeldt.

Vurderer du å starte ENK? Dette er fordelene med enkeltpersonforetak.

Artikkelen har tidligere vært postet på Firmanytt.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev