De fleste ENK slipper revisor

Er du regnskapspliktig men har mindre enn 5 millioner kroner i samlede driftsinntekter er du som regel ikke revisjonspliktig. Nesten alle enkeltmannsforetak slipper dermed unna revisjon.

Er du regnskapspliktig men har mindre enn 5 millioner kroner i samlede driftsinntekter er du som regel ikke revisjonspliktig. Nesten alle enkeltmannsforetak slipper dermed unna revisjon.

Revisjon er en kontroll av årsregnskapet som du sender inn til Brønnøysundregistrene. Du kan ha revisjonsplikt enten du driver enkeltmannsforetak eller AS.

Hvilke plikter kan du ha?

Alle ENK har bokføringsplikt med mindre de omsetter for mindre enn 50 000 kroner og da ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Det vil si at du må føre regnskap i henhold til bokføringsforskriften. Du må levere årsregnskap når du har:

  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

Faller du under kravene to år på rad er du ikke lenger regnskapspliktig fra det tredje året. Les mer om å føre regnskap i ENK.

Ifølge revisorloven § 2-1 gjelder revisorplikten for enkeltpersonforetaket ditt når du er regnskapspliktig og har en omsetning på over 5 millioner kroner.

Hvis du møter disse kravene i løpet av et regnskapsår må årsregnskapet ditt revideres fra og med neste år. Hvis foretaket ikke møter kravene to år på rad, faller revisjonsplikten din bort igjen det tredje regnskapsåret.

Krav når du må ha revisor

Revisoren du ansetter må være registrert eller statsautorisert. De kan ikke ha noen tilknytning til selskapet, eller til ansatte i selskapet. Revisoren vil utarbeide en revisjonsberetning som du må levere til Brønnøysundregistrene sammen med årsregnskapet.

For aksjeselskaper

Aksjeselskaper har revisjonsplikt når tre krav er møtt:

  1. Omsetningen er høyere enn 6 millioner kroner
  2. balansesummen er høyere 23 millioner kroner, og
  3. gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk

Hvis aksjeselskapet ikke har revisjonsplikt kan det velge bort revisjon i stiftelsesdokumentene. Eksisterende AS kan velge bort revisjon for hvert regnskapsår ved å sende Samordnet registermelding innen 15 januar året etter.

Les mer om revisjon for AS.