De fleste enkeltpersonforetak slipper revisor

Har du regnskapsplikt, men har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning må du som regel ikke ha revisor. Nesten alle enkeltmannsforetak slipper derfor unna revisjon.

Har du regnskapsplikt, men har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning må du som regel ikke ha revisor. Nesten alle enkeltmannsforetak slipper derfor unna revisjon.

De færreste enkeltpersonforetak må ha revisor. Likevel må du som regel forholde deg til regnskapsføring.

SE OGSÅ: Revisor: Alt du må vite i 2023

Alle enkeltpersonforetak som omsetter for mer enn 50 000 kroner har det som kalles bokføringsplikt. Det vil si at de må føre regnskap etter bokføringsloven.

Å føre regnskap er ikke så vanskelig som det gjerne høres ut som. Poenget er å notere hva bedriften din eier og skylder, og hva du har av inntekter og kostnader. 

Du må legge ved fakturaer, kvitteringer og annen dokumentasjon som bekrefter det som står i regnskapet.

Vi anbefaler at du skaffer deg et godt regnskapsprogram fordi det gjør det mye enklere å føre riktig, få oversikt over bedriften din og finne frem tallene du skal sende til myndighetene.

LES OGSÅ: Slik starter og driver du bedrift i 2023.

Kom i gang med Conta.

Hvem har regnskapsplikt?

Bedrifter som har regnskapsplikt må sette opp en egen versjon av regnskapet, kalt årsregnskap, og sende det inn til Brønnøysundregistrene hvert år.

For å ha regnskapsplikt må du, i tillegg til 50 000 kroner i omsetning, også ha: 

  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

Møter du kravene i 2022, må du sende inn årsregnskap fra og med 2023. Du har ikke lenger regnskapsplikt hvis du faller under kravene to år på rad.

Les mer om regnskap i enkeltpersonforetak.

Trenger jeg revisor?

Revisjon er en kontroll av årsregnskapet ditt. Du kan ha revisjonsplikt både om du driver enkeltmannsforetak eller AS.

Revisjonsplikt vil si at en revisor må se over og godkjenne årsregnskapet ditt. Ifølge Revisorloven har du revisjonsplikt så lenge du har regnskapsplikt og i tillegg har omsetning på over 5 millioner kroner.

Hvis du møter kravene i løpet av 2022 må årsregnskapet ditt revideres fra og med 2023. 

Noen bransjer må ha revisor i alle tilfeller, selv om de ikke møter kravene til revisjonsplikt. Det gjelder blant annet advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

Revisoren du velger må være registrert eller statsautorisert. De kan selvfølgelig ikke ha tilknytning til selskapet eller til ansatte i selskapet. Revisoren vil lage en revisjonsberetning som du må levere til Brønnøysundregistrene sammen med årsregnskapet.

Hvis bedriften ikke møter kravene to år på rad, faller revisjonsplikten bort igjen det tredje året.

Selv om enkeltpersonforetaket ditt ikke har behov for revisor, kan det være nyttig med en regnskapsfører. Se hva en regnskapsfører kan gjøre for deg.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev