Skattefradrag for diettpenger når du driver enkeltpersonforetak

Når du driver et enkeltpersonforetak, må du følge egne regler for skattefradrag på kost og losji. Vi viser deg skattefradragene du har rett på for diettpenger i ENK.

Når du driver et enkeltpersonforetak, må du følge egne regler for skattefradrag på kost og losji. Vi viser deg skattefradragene du har rett på for diettpenger i ENK.

Du kan få skattefradrag for de fleste kostnadene i enkeltpersonforetaket ditt, i noen tilfeller også for mat (diettpenger) og overnatting.  

Den vanligste feilen selvstendig næringsdrivende gjør er å bruke statens satser for diett. Dette er ikke et fradrag du har rett på når du driver enkeltpersonforetak. For å få fradrag for kost og losji, må de faktiske kostnadene føres i regnskapet.

Skattefradrag gis i utgangspunktet kun for dokumenterte kostnader, husk derfor alltid å ta vare på kvitteringen! Du kan faktisk spare en del penger på å ta vare på kvitteringene dine

Skattefradrag på utgifter til diett

ENK som er på jobbreise (ofte kalt yrkesreise), vil i utgangspunktet kunne få skattefradrag på kostnader til mat som kommer som følge av reisen. Det er Skattedirektorates oppfatning som vurderer hva som gjelder som yrkesreise. Hovedpunktet er at reisen vanligvis må overstige 15 km én vei og vare over seks timer. 

Reise til og fra din faste arbeidsplass vil normalt ikke regnes som en yrkesreise, og du skal derfor heller ikke føre det i regnskapet. 

Når du er på yrkesreise, kan du trekke fra kostnader på mat og drikke når det koster mer enn det ville gjort dersom du ikke hadde vært på reise. Forutsetningen er at det har blitt dyrere for deg fordi du ikke har hatt mulighet til å innta måltidet på ditt normale arbeidssted, men har vært nødt til å spise på restaurant eller lignende.

For å få skattefradrag på diett må du ta vare på kvitteringen. Skriv rett på kvitteringen hvem som har spist og hvorfor du måtte spise ute, for eksempel hvilken reise måltidet gjaldt.

Hvordan føre diettpenger i regnskapet

Kostnader til diett føres på konto 7160 Diettkostnad i regnskapet. Se hvordan du fører diett i Conta

Du kan fradragsføre drikke til maten i et rimelig omfang når det anses som en naturlig del av måltidet. Det gjelder også alkoholholdige drikker. Kjøp av alkoholholdig drikke utover det som er normalt til måltidet eller utenom måltidene, anses som en privatutgift. Det må bokføres på for eksempel konto 2069 Diverse andre private kostnader. 

For noen, blant annet håndverkere og langtransportsjåfører, vil matkostnader være normale kostnader som en del av det daglige arbeidet. I disse tilfellene vil ikke kostnadene til mat regnes som merkostnader, og du vil derfor ikke få fradrag for dem.

Skattefradrag ved reiser med overnatting

Kostnader for overnatting kan føres i regnskapet dersom de regnes som driftskostnader i enkeltmannsforetaket ditt. Det vil si at du må bo eller overnatte utenfor hjemmet ditt på grunn av jobben. Du må huske å ta vare på dokumentasjon som viser hvem reiseutgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og eventuelt hvilke arrangementer du har deltatt på mens du har vært på reise. Denne dokumentasjonen skal legges ved i regnskapet. 

De samme reglene for fradrag på diettpenger, gjelder stort sett når du er på reise med overnatting også. Unntaket er dersom du overnatter på en hybel eller brakke med kokemuligheter, eller i en privat bolig. Da er fradraget for merutgifter til kost begrenset til 102 kroner per døgn

Kan du ikke dokumentere kostnadene dine, vil det fra sak til sak vurderes om du kan kreve fradrag for kostnadene og i tilfelle hvor mye. Dersom du unntaksvis mangler en kvittering, kan regelen om 102 kroner per døgn brukes for å bestemme hvor stort skattefradrag du skal få. 

Fradrag ved pendling

Næringsdrivende som på grunn av jobben må bo utenfor hjemmet uten å være på yrkesreise, for eksempel pendlere som har noen faste arbeidsdager på et sted som krever at de må overnatte, skal ikke bokføre utgiftene til kost og losji i regnskapet. Skattemessig vil du i slike tilfeller ha krav på fradrag etter staten sine standardsatser

Det er Skattedirektoratet som bestemmer grensen mellom et pendleropphold og et yrkesopphold. Et eksempel på et pendleropphold, kan være at du har to arbeidssteder som en varig ordning, bytter regelmessig mellom disse og må overnatte utenfor hjemmet når du jobber på et av arbeidsstedene.

Drar du derimot ut på en enkeltstående kortvarig reise i forbindelse med arbeidet, blir det regnet som et yrkesopphold.

Rett på MVA-fradrag

Etter Merverdiavgiftsloven, har du ikke rett på MVA-fradrag på utgifter til mat. Du har derimot rett på MVA-fradrag på kjøp av overnattingstjenester på yrkesreiser, men ikke på utgifter til private overnattinger eller overnattinger i tilknytning til sosiale begivenheter. Dette kan for eksempel være julebord.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev