Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Drive enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb?

Er du arbeidstaker men drømmer om å starte eget firma i tillegg? Vi forklarer hvordan dette påvirker skatten, skattefradraget og skattemeldingen din.

Er du arbeidstaker men drømmer om å starte eget firma i tillegg? Vi forklarer hvordan dette påvirker skatten, skattefradraget og skattemeldingen din.

Foretak ved siden av annen jobb

Det er ikke noe i veien for å starte egen bedrift selv om du er arbeidstaker. For deg som skal drive virksomhet ved siden av fast jobb, kan enkeltpersonforetak være en god løsning.

Det er fordi enkeltpersonforetak er lett å starte, og har forenklede regler for drift og innlevering av dokumentasjon. Du betaler ikke arbeidsgiveravgift på det overskuddet du tar ut til personlig bruk, siden du ikke regnes som ansatt i ditt eget ENK.

Les vår guide til å starte og drive enkeltpersonforetak.

Som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende har du ulike regler for innlevering av skattemelding (selvangivelse), hvilke typer skattefradrag du kan få og skatten du skal betale.

Hvor mye skatt skal jeg betale?

Når du er både arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende skatter du på det samlede overskuddet ditt, det vil si både lønnsinntekt + næringsinntekt. Siden du har begge typer inntekt må du bruke skattekort som arbeidstaker og betale forskuddsskatt som selvstendig næringsdrivende.

Som arbeidstaker skatter du på lønnsinntekten din. Forskuddstrekk blir automatisk trukket fra lønnen din av arbeidsgiver basert på skattekortet ditt. Du kan finne skattesatser for 2018 her.

Du gir beskjed til Skatteetaten hva du forventer å tjene i overskudd i næringen din under «Endre skattekort/forskuddskatt». Skatteetaten foretar da en skatteberegning. Som regel ligger denne mellom 34,4-49,8 prosent. Deretter vil skattekortet og forskuddsskatten bli beregnet basert på foregående år.

Skatten som arbeidsgiveren din har trukket ved utbetaling av lønn + forskuddsskatten du har betalt sammenlignes med den egentlige skatten din ut ifra bruttoinntekt, altså all inntekt før fradrag. Hvis bruttoinntekten din er høyere enn forventet blir det innkrevd restskatt, og hvis den er lavere får du utbetalt det du har betalt for mye.

Som selvstendig næringsdrivende vil du motta skatteoppgjøret litt senere enn vanlig, som regel mellom august og midten av oktober. Hvis du ved enden av året skylder penger kan du betale restskatten senest 31. mai året etter, for å slippe høye renter.

Du kan beregne skatt med Skatteetatens skattekalkulator.

Trygdeavgift og trinnskatt

Bruttoinntekten din danner grunnlaget for personinntekten din. Personinntekten samler lønnsinntekter, næringsinntekter, evt. inntekter fra pensjon, føderåd og livrente. Merk at kapitalinntekter som renter av bankinnskudd, utestående faktura, aksjeutbytte, eller inntekt ved utleie osv. ikke er inkludert.

Trygdeavgift og trinnskatt blir beregnet ut fra denne personinntekten. Du kan finne din trinnskatt på skatteetaten.no. Trygdeavgiften for næringsinntekt er høyere enn for lønnsinntekt og vil derfor bli beregnet ut ifra to personinntekter.

Personinntekt fra ansettelse inkluderer brutto lønnsinntekt, og personinntekt fra foretak inneholder overskuddet fra bedriften din. I 2018 er trygdeavgiften for personinntekt 8,2 prosent, og for næringsinntekt 11,4 prosent.

Hvordan betale forskuddsskatt?

Forskuddsskatten forfaller 15. mars, mai, september og november. Skatteetaten sender deg innbetalingsblanketter for hver termin. Vær obs på at du overholder fristene; dersom du går glipp av en frist forfaller automatisk det resterende beløpet for hele året. Dette kan gå hardt utover likviditeten din.

Dersom du ikke har noe beregnet overskudd skal du ikke melde om forskuddsskatt til Skatteetaten, men isteden føre underskuddet på skattemeldingen din.

Se alle fristene for bedriften din.

Endringer i lønns- eller næringsinntekt

Dersom du opplever endringer i lønns- eller næringsinntekt kan du endre forskuddsskatt og skattekort på Skatteetatens sider. Har du søkt om endringer må du likevel betale forskuddsskatt innen fristen (15. mars, mai, september og november).

Forskuddsskatten vil reguleres ved neste termin. Hvis du har betalt for mye skatt på lønnsinntekt vil du få det igjen ved skatteoppgjøret.

Du kan betale inn ekstra forskuddsskatt hvis du tjener mer enn forventet, dette kalles tilleggsforskudd. Du gjør det ved å overføre penger til Skatteetaten med et KID-nummer du genererer for å markere betaling. Finn kontonummer og generer KID her.

Levering av skattemelding

Du leverer kun en skattemelding dersom du driver enkeltpersonforetak, og denne dekker både deg og bedriften din. Som innehaver av ENK skal overskuddet føres sammen med dine andre inntekter på skattemeldingen, og eventuelt underskudd fra bedriften er fradragsberettiget på lik linje med annet underskudd.

Som innehaver av et enkeltpersonforetak skal du enten levere Skattemelding for formues – og inntektsskatt – personlig næringsdrivende, eller levere Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave sammen med skattemeldingen.

Hvis enkeltpersonforetaket ditt ikke omsetter for mer enn 50 000 kroner i et kalenderår leverer du kun Skattemelding for næringsdrivende (RF-1030).

Dersom du omsetter for mer enn 50 000 kroner må du som regel levere Næringsoppgave 1 (RF-1175) sammen med skattemeldingen din. Det gjelder også næringsdrivende uten aktivitet i 2017, som må levere en blank næringsoppgave. Hvis du leverer Næringsoppgave må du også huske å fylle ut Personinntekt fra enkeltpersonforetak (RF-1224).

Det er noen unntak hvor virksomheter kan levere Næringsrapport skatt. Det gjelder så fremt du ikke arbeider innen visse næringer, ikke har regnskapsplikt, og ikke har forhold i utlandet eller andre virksomheter. Sjekk om virksomheten din kan levere Næringsrapport skatt.

Hvis ektefellen din også jobber i foretaket skal begge levere Skattemelding for næringsdrivende, men kun deg som innehaver skal levere eventuell Næringsrapport skatt eller Næringsoppgave.

Les mer om å levere skattemelding og næringsoppgave for ENK.

Må jeg levere årsregnskap?

Når du driver enkeltpersonforetak har du først årsregnskapsplikt når du har eiendeler verdt tjue millioner kroner eller mer, eller ansatte som utgjør mer enn tjue årsverk. Hvis du har årsregnskapsplikt må du levere Næringsoppgave 2 (RF-1167) isteden for Næringsoppgave 1.

Merk at du som foretaksinnehaver fortsatt har bokføringsplikt og må føre kvitteringer i henhold til bokføringsloven. Unntaket er om du omsetter for mindre enn 50 000 kroner i året, og selv da må du dokumentere inntekter og utgifter, og oppbevare dokumentasjonen i fem år.

Les mer om regnskap og enkeltpersonforetak.

Får jeg minstefradrag?

Som arbeidstaker får du minstefradrag på lønnen din, som ikke er skattepliktig. Dette standardfradraget skal erstatte enkeltvise fradrag (og de komplikasjonene og behandlingstiden det medfører) i forbindelse med kostnader du pådrar deg når du utøver yrket ditt. Dette gjør innleveringen av skattemeldingen lettere.

Minstefradraget ditt blir beregnet basert på inntekt og/eller pensjon, og satsen er 45 prosent av lønnsinntekt og 31 prosent av pensjon (2018).

Du får ikke minstefradrag på næringsinntekt, det vil si all inntekt du tjener ved å drive enkeltpersonforetaket ditt. Når du har både lønnsinntekt og næringsinntekt får du minstefradrag på lønnsinntekten din, og skattefradrag på kostnader du pådrar deg i oppstarten og driften av enkeltpersonforetaket ditt.

Skattefradrag i enkeltpersonforetak?

Som selvstendig næringsdrivende kan du få skattefradrag for alle kostnader selskapet har knyttet til virksomheten og inntekten, for eksempel bruk av bil, telefon og internett-kostnader, hjemmekontor, kurs, og oppstartskostnader og mer. Du kan finne mer info om skattefradrag blant våre ressurser. Husk at du må ta vare på alle kvitteringer og føre disse i henhold til bokføringsloven.

Det kan være lurt å opprette en egen konto til bedriften, slik at du skiller mellom personlig og næringsøkonomi. Det gjør det lettere å ha oversikt over økonomien til bedriften din, og å føre regnskap.

Personfradrag er et standardfradrag som gjelder for både arbeidstakere og næringsdrivende. Dette trekkes fra den alminnelige inntekten din. Alminnelig inntekt omfatter nettoinntekten din, det vil si alle skattepliktige inntekter ekskludert fradrag. I 2018 er personfradraget på 54 750 kroner.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.