Hva er forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende?

En frilanser er en oppdragstaker som mottar betaling for jobber noen gjør uten å være ansatt. Men er ikke det samme tingen som en selvstendig næringsdrivende? Hva er forskjellen? 

En frilanser er en oppdragstaker som mottar betaling for jobber noen gjør uten å være ansatt. Men er ikke det samme tingen som en selvstendig næringsdrivende? Hva er forskjellen? 

For dere som liker fun facts kan det kanskje være litt artig å aller først si hvor ordet «frilanser» kommer fra. Det kommer nemlig fra middelalderen og det engelske ordet «freelance», som refererer til leiesoldater eller riddere («fri lanse») som tok oppdrag for høyest betalende. 

Typiske moderne eksempler på frilansere er av en litt vennligere art: Det er ofte journalister, skuespillere, fotografer, tegnere, musikere, oversettere og konsulenter. Kanskje du som leser dette tilhører en av disse gruppene?

SE OGSÅ: Starte som frilanser, steg for steg

Når er du ikke frilanser?

Som en hovedregel kan vi si, som skattemyndighetene og NAV også gjør, at hvis hovedinntekten din kommer fra å være ansatt av en arbeidsgiver, så er du ikke en frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

Med andre ord: Hvis du mottar lønn, tjener opp feriepenger, og hvis arbeidsgiver må sende inn a-melding for deg, og du betaler skatt av lønna over lønnsslippene –  Så er du ikke (primært) en frilanser eller en selvstendig næringsdrivende. 

Tre hovedgrupper

I dagligtale brukes begrepene frilanser og selvstendig næringsdrivende veldig om hverandre og definisjonene er langt fra skrevet i stein, men folk som jobber kan i all hovedsak deles i tre grupper:

  1. Lønnsmottakere med arbeidsavtale (ansatte)
  2. Lønnsmottakere på oppdragsbasis, uten arbeidsavtale (ofte kalt frilansere)
  3. Næringsdrivende som fakturerer for arbeidet (kalles både frilansere og selvstendig næringsdrivende)

Det er hvilken av disse gruppene du havner i, som avgjør hvordan du betaler skatt, hvilke sosiale rettigheter du har, og forsikringer du eventuelt må tegne selv. 

Hva kjennetegner frilansere?

Når skattemyndighetene og NAV vurderer om noen er frilanser legges det bl.a. vekt på følgende:

  1. Er oppdragene begrenset i omfang og tidsperspektiv?
  2. Er personen som tar oppdraget underlagt arbeidsgiverens instruksjonsmyndighet?
  3. Utføres oppdraget for arbeidstakerens egen regning og risiko? 
  4. Kan hele eller deler av oppdraget delegeres videre av personen som tar på seg oppdraget?
  5. Benytter personen som tar på seg oppdraget egne redskaper, verktøy og materialer?
  6. Utfører oppdragstakeren oppdrag for flere oppdragsgivere i en gitt periode, eller bare én?
  7. Dekker godtgjørelsen for oppdraget både utgiftene og fortjenesten oppdragsgiveren skal ha?

Merk at Skatteetaten ikke bruker begrepet frilanser, de bruker enten lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende. Men mange i sistnevnte gruppe vil kalle seg frilansere likevel.

Frilanser som begrep fra myndighetenes side brukes av NAV for å si noe om en persons sosiale rettigheter, f.eks. i forbindelse med kompensasjon fra folketrygden.

Forskjellene i detalj

La oss se på to typer ikke-ansatte. Mange frilansere og selvstendig næringsdrivende sender faktura fra eksempelvis et enkeltpersonforetak og tjener til livets opphold på den måten. 

I dette tilfellet må du ha et organisasjonsnummer, og du må føre løpende regnskap. I tillegg må du levere næringsspesifikasjon og kanskje MVA-melding til Skatteetaten. Da er du selvstendig næringsdrivende. 

Men – som frilanser kan du også få betalt i lønn, og dette er den andre gruppen av ikke-ansatte. Oppdragsgiveren kompenserer personeen via lønnsslipp og kan dermed utløse enkelte sosiale rettigheter som følger med det å være lønnsmottaker. 

Denne gruppen trenger heller ikke organisasjonsnummer, og rapporterer ikke inn MVA til myndighetene. De er frilansere, men de er ikke selvstendig næringsdrivende. 

Sosiale rettigheter

Frilansere og ikke-ansatte har generelt sett færre sosiale rettigheter enn en vanlig arbeidstaker. Oppdragsgiveren har ikke ansvar for å betale ut sykepenger, så først etter 16 dager (det som vanligvis ville vært arbeidsgiverperioden for sykepenger) kan du få sykepenger fra NAV. 

Kun frilansere som mottar lønn bygger seg opp feriepenger gjennom året. Med et ENK må du selv sørge for å ha nok penger hele året. 

Alle ikke-ansatte må også tegne egen yrkesskadeforsikring for å kunne motta denne typen kompensasjon hvis et uhell skulle skje. Pensjon må de også selv sørge for.

Vi håper dette var en grei oppklaring i forskjellene på ansatt, næringsdrivende, frilansere og overlappingen mellom spesielt de to siste kategoriene.

Bør du starte ENK?

Hvis du skal starte egen virksomhet og «være din egen sjef» som folk gjerne sier, er det mange valg du må ta – ikke minst hvordan du skal organisere arbeidet og om du skal starte egen bedrift.

Du trenger ikke starte et ENK for å jobbe frilans, men det kan være en veldig god byggesten i fundamentet som gjør at du kan oppfylle drømmen om å bestemme over egen arbeidsdag. 

Enkeltpersonforetak er den vanligste organisasjonsformen i Norge, og mange velger denne fordi den er veldig fleksibel mtp. adgang til penger (du har til enhver tid adgang til virksomhetens penger i motsetning til i et AS). Det du må passe på, som nevnt over, er at du har tegnet de nødvendige forsikringene slik at du er sikret inntekt ved sykdom.

Det er ikke tvil om at det er en viss risiko tilknyttet det å bli selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak kontra det å ha en fast jobb, men samtidig gir det stor frihet til å drive med det du liker aller best. 

Er du en ENK-innehaver eller planlegger du å starte et ENK? Du kan bruke tjenesten vår for å starte ENK! Og etterpå trenger du superenkelt et faktura- og regnskapsprogram: Registrer deg hos Conta og prøv det ut.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev