Enkeltpersonforetak: Må jeg betale arbeidsgiveravgift?

Når du ansetter noen i enkeltpersonforetaket ditt, må du huske at du blant annet får ansvar for å betale ut lønn, levere a-melding og betale arbeidsgiveravgift.

Når du ansetter noen i enkeltpersonforetaket ditt, må du huske at du blant annet får ansvar for å betale ut lønn, levere a-melding og betale arbeidsgiveravgift.

Det er fullt mulig å ha ansatte når du driver enkeltpersonforetak.

Arbeidsgiveravgift er en skatt alle arbeidsgivere må betale til myndighetene. Avgiften er med på å finansiere folketrygden i Norge.

Merk at du aldri skal betale arbeidsgiveravgift på penger du selv tar ut av enkeltpersonforetaket, mer om det om litt.

Arbeidsgiveravgift forkortes ofte som aga eller AGA.

Hvor mye du skal betale i arbeidsgiveravgift er avhengig av lønn og lokasjon: Brutto lønn er grunnlaget for avgiften, og satsen du skal bruke avhenger av hvor i Norge du driver bedrift. 

Brutto lønn inkluderer:

 • Lønn
 • Honorar
 • Bonus
 • Provisjon
 • Ventelønn i forbindelse med nedbemanning
 • Dagpenger når arbeidsledighet forskutteres av arbeidsgiver
 • Sykepenger
 • Foreldrepenger
 • Feriepenger
 • Alle naturalytelser (fri bil, fri telefon og så videre) og de fleste godtgjørelser (for eksempel bonuspoeng på fly og hotell)

En god tommelfingerregel er at du må beregne arbeidsgiveravgift på alt du skal trekke skatt av, i tillegg til feriepenger.

Du skal derimot ikke kjøre lønn og betale arbeidsgiveravgift hvis du leier inn andre selvstendig næringsdrivende i firmaet ditt.

Ikke arbeidsgiveravgift på penger du tar ut

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift når du tar ut penger til eget bruk. Innehavere av ENK regnes nemlig ikke som ansatte, men som selvstendig næringsdrivende

Det vil si at du og firmaet er en enhet – du skatter av hele overskuddet på din private skattemelding, uavhengig om du lar pengene stå i firmaet eller ikke. 

Ektefellen din regnes heller ikke som ansatt. Det vil si at de kan jobbe i firmaet og ta ut en del av overskuddet til privat bruk, uten administrasjonsarbeidet som følger med å ha ansatte.

LES OGSÅ: Slik starter og driver du et suksessfullt enkeltpersonforetak

Hvor mye må du betale?

Hvor mye du skal betale i arbeidsgiveravgift avhenger av hvor du driver bedrift, altså den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret

Norge er delt inn i flere soner som har forskjellige satser for arbeidsgiveravgift. Finn ut hvilken sone bedriften din tilhører.

Den vanligste satsen er 14,1 prosent, men holder du for eksempel til i Namsos i Trøndelag eller på Smøla i Møre og Romsdal slipper du unna med 5,1 prosent.

Driver du enkeltmannsforetak i Troms og Finnmark, betaler du ikke arbeidsgiveravgift i det hele tatt. 

Satsen kan altså variere mellom 0 og 14,1 prosent. Se oppdaterte satser på Skatteetaten sine sider.

Hvordan betaler du arbeidsgiveravgift?

Når du har ansatte må du sende inn a-melding til Skatteetaten hver måned. A-meldingen inneholder blant annet informasjon om lønn, skatt, arbeidsgiveravgift og arbeidsforholdet. 

Hver gang du sender inn a-melding får du en tilbakemelding i Altinn, som spesifiserer skattetrekket og arbeidsgiveravgiften for måneden, i tillegg til KID og kontonummeret som skal brukes.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn annenhver måned, så det vil si at du må summere beløpene fra to tilbakemeldinger.

Når vi snakker om AGA og forskuddstrekk så kalles to måneder gjerne for en termin. 

Fristen for å betale arbeidsgiveravgift er:

 • 15. januar
 • 15. mars
 • 15. juli
 • 15. september
 • 15. november

Den 15. januar betaler du for november og desember, 15. mars for januar og februar og så videre. 

Se oversikt over alle fristene for ENK.

Hva koster det å ansette noen?

Det kan være dyrt å ansette noen. Du må som regel legge til 40 prosent på årslønn og 50 prosent på timelønn når du setter opp budsjett for ansettelser. 

Det er fordi kostnader, slik som forsikring, arbeidsgiveravgift, utstyr og så videre kommer på toppen av selve lønnen du skal betale.

Du kan bruke Conta sin lønnskalkulator for å beregne hva en ansatt vil koste deg.

I tillegg må du ta hensyn til kostnadene forbundet med selve ansettelsesprosessen. Som regel må du betale for stillingsannonser på jobbportaler, annonser i aviser eller sosiale medier. Noen bedrifter velger også å engasjere et rekrutteringsbyrå, som vanligvis tar en prosentandel av lønnen til den valgte kandidaten.

Ved å være bevisst på disse kostnadene og planlegge deretter, kan du sikre en mer nøyaktig oversikt over totale ansettelseskostnader og ta velinformerte beslutninger i rekrutteringsprosessen.

Lønn og arbeidsgiveravgift i regnskapet ditt

Den beste løsningen for lønnskjøring er å bruke et eget lønnssystem hvor du skriver inn lønn og annen informasjon og får beskjed om hva som skal føres hvor i regnskapet ditt. 

Når du fører regnskap i Conta, kan du bruke lønnssystemet som er integrert. Da kan du enkelt kjøre lønn, sende a-melding direkte til Altinn og sende lønnsslipper til de ansatte fra systemet. Du kan prøve det helt gratis!

Slik fungerer det:

Alle kostnader du har i forbindelse med ansatte må føres i regnskapet ditt. Det skal føres på regnskapskontoer som begynner med 5.  

Når du kjører lønn må du også bokføre arbeidsgiveravgift og skattetrekk på gjeldskontoer for å vise at det er penger du skylder, helt frem til du faktisk betaler myndighetene.

Med Conta sitt lønnssystem blir alle kostnader knyttet til lønnskjøringen automatisk bokført i regnskapet ditt. Alt du trenger å gjøre er å koble til integrasjonen.

Du bør føre regnskap i et regnskapsprogram, ikke i en mal.

Husk også at lønn og andre ansattkostnader skal periodiseres i regnskapet.

Du får skattefradrag på lønnskostnader, slik som de aller fleste kostnadene du har i driften. Se oversikt over skattefradrag for enkeltpersonforetak

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev