Ansatte i enkeltpersonforetak? Feriepenger skal erstatte manglende lønn i ferien

Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt? Feriepenger skal erstatte den manglende lønnen når arbeidstaker tar ferie.

Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt? Feriepenger skal erstatte den manglende lønnen når arbeidstaker tar ferie.

Ja, det er fullt mulig å ha ansatte når du driver enkeltpersonforetak. Les mer om ansettelser i ENK.

I Norge har arbeidstakere krav på fire uker + én dag ferie per år (25 dager), og de over seksti år har krav på seks ekstra dager. Enkelte har krav på fem uker ifølge tariffavtaler, og mange bedrifter velger å gi ansatte fem uker ferie, selv uten tariffavtale.

Den perioden de ansatte tar ferie har de ikke krav på lønn. Derfor har du som arbeidsgiver ansvar for å sette av feriepenger i året før, som de ansatte får utbetalt før ferien begynner. 

Til og med de som starter i bedriften din i år har krav på ferie, så lenge de startet før 30. september. Slike nye arbeidstakere har derimot ikke rett på feriepenger fra deg siden de ikke har spart opp noe beløp i fjoråret. 

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med og driver ENK

Slik beregnes feriepenger

Når du bruker et lønnsprogram for å utbetale lønn til ansatte, beregnes feriepengene automatisk for deg. Det baseres på de andre tallene på lønnsslippen og du slipper å gjøre egne beregninger.

Feriepenger beregnes ut fra det den ansatte har fått i lønn året før ferien tas, i det som kalles opptjeningsåret. 

Feriepengegrunnlaget inkluderer:

  • all lønn, inkludert provisjonsbasert lønn
  • bonus knyttet til den spesifikke arbeidstakeren 
  • sykepenger/omsorgspenger som er betalt av arbeidsgiver, altså i perioden før NAV tar over ansvaret
  • fødselspenger eller adopsjonspenger

Det som ikke regnes med i feriepengegrunnlaget er blant annet diettpenger, kilometergodtgjørelse og flybilletter som bedriften har dekket eller feriepenger utbetalt i fjor. Standardbonuser som ikke er knyttet til den enkeltes arbeidsinnsats skal heller ikke regnes med, for eksempel, en julebonus som alle i bedriften får.

For de med fire uker + dag ferie skal det beregnes 10,2 prosent feriepenger av dette grunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent.

Er det avtalt flere feriedager enn loven krever, blir prosentandelen høyere for å dekke inn tapet: Fem uker ferie vil si at satsen stiger til 12 prosent, og 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år.

Satsen for fem ukers ferie er høyere for å kunne dekke lønnstrekket du som arbeidsgiver tar i ferien. Du trekker nemlig ikke bare lønn for den måneden feriepengene utbetales, men også for én ekstra uke. Denne uken blir som regel trukket rett av feriepengene.

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepengene skal utbetales året etter at de er tjent opp. 

Ifølge ferieloven skal de utbetales den siste lønningsdagen før ferien, men arbeidstaker kan også kreves at de blir utbetalt senest én uke før ferien starter. Det er ganske vanlig å avtale at feriepengene utbetales i en bestemt måned, for eksempel juni, så lenge utbetalingen skjer før de ansatte tar ferie.

Det vil si at arbeidstakere ofte får normal lønn i løpet av ferien siden ferien ikke alltid faller samtidig med måneden feriepengene blir utbetalt.

Skatte på feriepengene?

Feriepengene er i utgangspunktet skattepliktige på lik linje med vanlig lønn, og du må også betale arbeidsgiveravgift på pengene. Men i praksis løses skattetrekket ved at du trekker litt ekstra skatt på den ansattes lønn resten av året, og utbetaler feriepengene uten skattetrekk. Du trenger ikke å beregne skattetrekket selv; det er med i Skatteetatens beregning når de lager skattekort for ansatte i Norge.

Hvis den ansatte slutter og du utbetaler feriepengene i opptjeningsåret, må du som arbeidsgiver beregne og trekke skatt. 

Les mer om skatt og feriepenger.

Feriepenger i regnskapet ditt

Lønn, feriepenger, skattetrekk og så videre må bokføres i regnskapet til bedriften (husk at du får skattefradrag på de aller fleste kostnader i bedriften, inkludert kostnader i forbindelse med ansatte).

Med et lønnssystem kan feriepengene enkelt bokføres samtidig med lønn og andre kostnader. Med Conta og Tritt er det bare en ekstra knapp i lønnskjøringen, så er det gjort!

Alle enkeltpersonforetak må føre regnskap, og vi anbefaler at du bruker et regnskapsprogram til det. Det er også et krav hvis du skal bokføre mer enn 600 bilag i løpet av ett år. Regnskapsprogram hjelper deg også mye mer enn, for eksempel, et Excel-ark, slik at du kan spare både tid og penger.

Les denne guiden til å komme i gang med regnskapsføring.

Når du skal kjøre lønn, er det best å bruke et eget lønnsprogram. Det vil regne ut de forskjellige beløpene for deg og fortelle deg hvilke regnskapskontoer det skal føres på. Deretter kan du følge denne oppskriften for å føre lønn inn i regnskapet.

Når du er arbeidsgiver må du også huske å levere a-melding til Skatteetaten hver måned. Der må du ha med info om blant annet lønn, skattetrekk og feriepenger. 

Se fristene for enkeltpersonforetak.

Prøv Conta gratis

Når arbeidstakeren ikke kan ta ferie

Som arbeidsgiver er du nødt til å sørge for at arbeidstakerne dine tar ferie etter ferieloven. Se kravene som stilles til deg som arbeidsgiver.

Arbeidstakeren har også plikt til å ta ferie. Ubrukt ferie kan ikke slettes, men må overføres til neste år. Dette gjelder også hvis arbeidstakeren, for eksempel, har vært syk lenge og har mye ferie til gode.

Det er ikke lov å utbetale feriepenger for ferie som har blitt overført til senere år. Det gjelder også når overføring skyldes arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.
 Bare når arbeidstaker slutter, kan feriepenger utbetales for ferie som ikke er tatt.

Når arbeidstaker slutter

Arbeidstakere som slutter i jobben, skal ha utbetalt feriepenger som de har tjent opp frem til datoen de slutter. Utbetalingen skal i hovedsak skje rett etter at de slutter, men en tariffavale eller annen avtale kan føre til at feriepengene, for eksempel, utbetales året etter som vanlig feriepengeutbetaling.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev