Pensjon med enkeltpersonforetak

Med enkeltpersonforetak blir det spesielt viktig å selv sette av penger til høyere pensjon og trekke innskuddene fra på skatten.

Med enkeltpersonforetak blir det spesielt viktig å selv sette av penger til høyere pensjon og trekke innskuddene fra på skatten.

De aller fleste lønnsmottakere i Norge er sikret en bedre pensjon enn alderspensjonen fra Folketrygden fordi arbeidsgiveren er pålagt å opprette en såkalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for dem. Men driver du for deg selv i et enkeltpersonforetak, må du klare deg med pensjonsutbetalingene fra Folketrygden med mindre du selv skaffer deg en tilleggspensjonsordning. Hvor mye du vil få i pensjon fra Folketrygden, kan du finne ut på NAVs hjemmesider.

Folk flest vil få utbetalt mindre enn halvparten av hva de tidligere har hatt i inntekt i alderspensjon fra Folketrygden. Uten en tilleggspensjonsordning vil du med andre ord få betydelig mindre å rutte med enn du er vant til når du blir pensjonist.

Les mer om å drive enkeltpersonforetak.

Frivillig innskuddspensjon

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak har du rett til å sette av penger til egen tilleggspensjon, såkalt frivillig innskuddspensjon, og trekke innskuddene og eventuelle gebyrer fra i næringsinntekten før skatten beregnes, på lik linje med andre kostnader i virksomheten din.

Innskuddspensjonen må være i en pensjonsordning hos en bank eller et livsforsikringsselskap.

Skattefri avkastning

Du kan spare eller sette av inntil syv prosent av beregnet personinntekt mellom 1G og 12 G. Avkastningen er skattefri, og du må heller ikke betale formueskatt av pengene du har stående på pensjonskontoen.

Utbetaling fra det året du fyller 62 år

Hvis du ønsker det, kan utbetalingene av frivillig innskuddspensjon begynne samtidig med at du tar ut alderspensjon fra folketrygden, tidligst fra fylte 62 år. Du kan selv velge i hvor mange år utbetalingene av innskuddspensjonen skal løpe. Men minimum er 10 år, og uansett må de løpe til du fyller 77 år. Starter utbetalingene når du er 62 år, vil løpetiden med andre ord være minst 15 år.

I arv ved dødsfall

Når du dør, blir innestående på frivillig innskuddspensjonskonto utbetalt som pensjon til pårørende. Dette er til dine barn, eventuelt ektefelle/samboer, i motsetning til alderspensjon fra Folketrygden og AFP, som opphører ved dødsfall.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev