Regnskap: Hva er periodisering?

Å plassere inntekter og kostnader i riktig periode i regnskapet kalles periodisering. Du må periodisere når du fører regnskap.

Å plassere inntekter og kostnader i riktig periode i regnskapet kalles periodisering. Du må periodisere når du fører regnskap.

De faktiske inntektene og kostnadene du har hatt i løpet av et år skal komme tydelig frem i regnskapet. 

Regnskap brukes til å levere skattemelding (tidligere selvangivelse) og næringspesifikasjon (tidligere næringsoppgave), og det er derfor viktig at tallene stemmer slik at du betaler riktig skatt. 

Du kan flytte inntekter og kostnader fra en måned til en annen, men det er kun krav om at du periodiserer slik at alle kostnader og inntekter er med på riktig år.

Husk at alle ENK må føre regnskap. Det eneste unntaket er hvis du tjener mindre enn 50 000 kroner i året, og selv da må du ha god oversikt over inntekter og kostnader. 

LES OGSÅ: Føre regnskap i mal eller i regnskapsprogram?

Husk å periodisere disse kostnadene og inntektene

Årlig periodisering er stort sett nødvendig for varer og tjenester du selger eller kjøper på slutten av året. Da må du ta med alle kjøp og salg som ble fakturert på forskudd eller etterskudd.

Eksempel 1: Du bygger en garasje for en kunde i desember, men du sender fakturaen i januar. Så fort du har levert en vare eller tjeneste regnes det som inntekt, selv om du ikke har fått betalingen enda. Siden regnskapet ditt viser inntekten i januar, må bokføringen flyttes til desember.

Eksempel 2: Du betaler kontorleie for januar i desember. Da må kostnaden flyttes i regnskapet slik at den viser på den måneden du faktisk bruker kontoret. Det er fordi du får skattefradrag for en kostnad det året du bruker det du har kjøpt.

Typiske eksempler på inntekter og kostnader som periodiseres er avskrivning, kontorleie, forsikringer, renter, kundefordringer, varelager og lønn hvis du har ansatte.

Periodisering i regnskapet ditt

Kort oppsummert må du på nyåret altså periodisere:

  • varer eller tjenester du leverte i fjor, men som du fakturerer for i år 
  • varer eller tjenester du fakturerte i fjor, men leverer i år
  • kjøp du registrerer i år, men hvor du fikk varer eller tjenester i fjor
  • kjøp du registrerte i fjor, men du får varer eller tjenester i år

I eksempelet over har du bygget en garasje i desember. Du sendte faktura i januar og den er bokført i regnskapet ditt. Den bokføringen lar du stå, men med dato 31.12.2020 fører du i tillegg:

+ 10 000 kroner på regnskapskonto «1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt» (debet)

– 10 000 kroner på regnskapskonto «3950 Endring i opptjent ikke utfakturert inntekt» (kredit)

Med dato 1.1.2021 fører du:

+ 10 000 kroner på «3950 Endring i opptjent ikke utfakturert inntekt» (debet)

– 10 000 kroner på «1530 Opptjent, ikke fakturert inntekt» (kredit)

Du bruker datoene fra eksempelet uansett når i desember du gjorde jobben, eller når i januar du fakturerte – så lenge måneden stemmer, stemmer regnskapet.

Som du ser så går beløpet inn og ut av samme konto, slik at det ikke påvirker totalen i regnskapet ditt. Men det viser at du hadde inntekt i 2020, og blir med på skattemeldingen/næringsoppgaven.

Hvilke andre kontoer bruker du for periodisering? Det varierer etter hva det er du skal periodisere, men de vanligste er 

  • Varelager: «1460 Varebeholding innkjøpte varer for videresalg» og «4390 Beholdningsendring» (Husk at varelageret må telles og periodiseres innen 31. desember hvert år)
  • Forskuddsbetalte kostnader: En konto som begynner på 17, avhengig av hva du har kjøpt og en kostnadskonto som begynner på 4-8 (akkurat hvilken avhenger av hvilken kostnad det er)
  • Forskuddsbetalte inntekter: «2900 Forskudd fra kunder» og en inntektskonto som begynner på 3 (akkurat hvilken avhenger av hva du selger)

Du fører alltid pluss på den første regnskapskontoen og minus på den andre, med dato 31.12, og reverserer det med dato 01.01. 

Les mer om å føre regnskap i enkeltpersonforetak.

Hjelp til regnskapet?

Å føre regnskap kan være tungvint hvis du ikke har tid eller interesse av å gjøre det selv. Å drive egen bedrift kan også føre til veldig travle dager. Da kan det være fint å kunne få litt hjelp. 

Når du fører regnskap i Conta kan du enkelt invitere en autorisert regnskapsfører til å hjelpe deg. De kan føre regnskapet for deg, se over det det du har bokført og gi deg økonomiske råd. 

Finn en regnskapsfører i dag.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev