Kan jeg ha ansatte i et enkeltpersonforetak?

Som innehaver av et ENK, regnes du ikke selv som ansatt, men det er fullt mulig å ha ansatte i et enkeltpersonforetak.

Som innehaver av et ENK, regnes du ikke selv som ansatt, men det er fullt mulig å ha ansatte i et enkeltpersonforetak.

Du kan ikke ansette deg selv når du driver enkeltpersonforetak. Du og foretaket regnes nemlig som en og samme ting. 

Det vil si at du

 • skatter på alt overskuddet uansett om du tar det ut til privat bruk eller ikke (private uttak regnes ikke som lønn)
 • leverer en felles skattemelding (selvangivelse) for deg og bedriften
 • holdes personlig ansvarlig for alle pengene foretaket skylder

Å drive enkeltpersonforetak kalles gjerne å være selvstendig næringsdrivende.

Selv om du driver enkeltpersonforetak kan du ansette andre personer til å jobbe for deg

Da er det viktig å huske på at du må følge det samme lovverket som alle bedrifter med ansatte, og at du vil sitte med det fulle økonomiske ansvaret for lønn, arbeidsgiveravgift og så videre. Rent praktisk er det ikke noe vanskeligere å ha ansatte i ENK enn i AS, for eksempel.

Start din egen bedrift på bare noen minutter med enkeltpersonforetak.no:

Start ENK

Ektefeller kan ikke være ansatt i enkeltpersonforetak

Hvis du har en ektefelle som arbeider i enkeltpersonforetaket ditt, vil han eller hun ikke regnes som en ansatt. Da skal overskuddet i stedet fordeles mellom dere på skattemeldingen (selvangivelsen) basert på hvor mye hver av dere har jobbet.

LES OGSÅ: Hvordan levere skattemelding og næringsspesifikasjon?

Det vil si at privatuttak fra enkeltpersonforetak til  ektefellen din heller ikke regnes som lønn. Du trenger derfor ikke å betale arbeidsgiveravgift på beløpet, eller rapportere det i en a-melding.

Merk at dette ikke gjelder samboer. En samboer som jobber i enkeltpersonforetaket må ansettes, med papirarbeidet det medfører.

Bedrift med ansatte har mer ansvar 

Å ha ansatte innebærer mer ansvar og papirarbeid. Alle ansatte har krav på rettighetene som står i arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Det innebærer blant annet at du må utbetale lønn og feriepenger, trekke skatt av ansattes lønn, betale arbeidsgiveravgift til myndighetene, og i tillegg sette opp en obligatorisk tjenestepensjon og en HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet).

Dette er ansvarsområdene for en arbeidsgiver:

 • Skrive arbeidskontrakter for alle ansatte.
 • Levere a-melding hver måned, med informasjon om blant annet lønn, arbeidsgiveravgift og skattetrekk for alle ansatte.
 • Opprette en egen skattetrekkskonto i banken og trekke skatt fra ansattes lønn (forskuddstrekk) som du betaler videre til myndighetene annenhver måned.
 • Melde fra til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (også når en ansatt slutter).
 • Sette opp en HMS-plan.
 • Betale arbeidsgiveravgift til myndighetene annenhver måned.
 • Tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte.
 • Opprette tjenestepensjonsordning, kalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
 • Betale sykepenger de første 16 dagene av arbeidsforholdet. Deretter er det NAV som har ansvar.
 • Gi lønnet eller ulønnet permisjon i forbindelse med fødsel, visse typer utdanning og mer.
 • Følge reglene om overtid.
 • I tillegg har ansatte krav på ferie og at ferien gjennomføres i tråd med ferieloven. Les mer om feriepenger.

Slik finner du ansatte

I det nåværende arbeidsmarkedet, hvor det er mangel på utenlandsk arbeidskraft og lav arbeidsledighet, kan det være en utfordring å finne kvalifiserte ansatte. Derfor er det viktig å starte rekrutteringsprosessen tidlig.

arbeidsplassen.nav.no, som fungerer på en lignende måte som jobbportalen til Finn.no, har du muligheten til å legge ut stillingsannonser gratis og administrere søknader.

Hvis du opplever få søkere, er det nødvendig å utvikle en strategi for å løse rekrutteringsutfordringene. Dette kan innebære å bygge opp en sterk merkevare som arbeidsgiver, også kjent som employer branding. Et godt employer brand er avgjørende for å tiltrekke deg de beste kandidatene. Sørg for at din bedrift er kjent for å være en attraktiv arbeidsgiver. Fokuser på å skape en positiv arbeidskultur, tilby gode fordeler og utviklingsmuligheter, og kommuniser dette tydelig gjennom dine markedsførings- og rekrutteringskanaler.

Vi anbefaler også at du utforsker nye kanaler for rekruttering, som sosiale medier, ditt personlige nettverk og bransjespesifikke fora. Hvis du fortsatt sliter med å finne den riktige kandidaten, som ofte er en utfordring i store byer som Oslo, kan du vurdere å engasjere et rekrutteringsbyrå.

Husk a-melding

Når du har ansatte i et enkeltpersonforetak må du levere a-melding til Skatteetaten hver måned. Se alle fristene for bedriften din

I a-meldingen skal du ha med informasjon om arbeidsforholdet, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og mer. Det gjelder også måneder hvor ansatte ikke har fått lønn. 

Skattetrekket du rapporterer i en a-melding skal settes inn på en egen konto. Annenhver måned betales summen på denne bankkontoen til myndighetene, sammen med arbeidsgiveravgiften.

Hvor mye koster det å ha ansatte?

Å ha ansatte i et enkeltpersonforetak er litt mer kostbart enn bare årslønn eller timelønn. Som regel bør du legge til 50 prosent på timelønn og 40 prosent på årslønn når du setter opp budsjett.

Det er fordi forsikringer, arbeidsgiveravgift, utstyr, kursing og så videre kommer på toppen av lønnen. Arbeidsgiveravgiften er som regel 14,1 prosent, men det avhenger av hvor i landet bedriften din befinner seg. Se satsen for arbeidsgiveravgift

Bruk lønnskalkulatoren for å regne ut hva en ansatt vil koste.

Husk at bedriften din får skattefradrag på lønnskostnader, innkjøp av utstyr, leie av kontorplass og andre kostnader i forbindelse med ansatte. Husk å legge ved gyldig kvittering eller faktura som viser kjøpet. 

Regnskapsføring med ansatte

Alle kostnadene du har med ansatte må selvfølgelig føres i regnskapet til bedriften din. 

Må jeg føre regnskap i enkeltpersonforetak? Enkelt sagt, ja. Alle ENK som tjener mer enn 50 000 kroner i året har bokføringsplikt, det vil si at de må føre regnskap etter bokføringsloven. Selv om du tjener under 50 000 kroner må du ha oversikt over inntekter og kostnader og ta vare på alle kvitteringer og fakturaer. 

Dette er alt du må vite for å føre regnskap selv, inkludert et helt gratis regnskapskurs.

Vi anbefaler at du i alle tilfeller bruker et regnskapsprogram, det koster ikke mange kronene og er verdt det både i tid og penger spart! Sjekk ut regnskapsprogrammet fra Conta – et regnskapsprogram som alle kan bruke.

Når du skal bokføre lønn anbefaler vi å bruke et lønnssystem som du kan integrere med regnskapsprogrammet ditt. Conta har et eget lønnsprogram. Det betyr at du kan enkelt kan kjøre lønn, sende ut lønnsslipper, sende a-melding direkte til Altinn og til og med bokføre med bare et par klikk – alt fra samme system!

Slik fungerer det:

Du kan prøve lønnsprogrammet gratis.

LES OGSÅ: Gode regnskapsrutiner for enkeltpersonforetak.

Trenger du litt hjelp med regnskapsføring? Det kan være naturlig å be om hjelp med regnskapet når du skal ansette noen, selv om du frem til nå har ført regnskapet selv. Det er fordi det er litt mer tid og arbeid å bokføre og rapportere lønn hvis du har ansatte i et enkeltpersonforetak.

Finn en autorisert regnskapsfører som kan hjelpe deg inne i Conta.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev