Slik fungerer lønn i enkeltpersonforetak

Hva er egentlig reglene for lønn når du har et enkeltpersonforetak? Vi forklarer hvordan det fungerer.

Hva er egentlig reglene for lønn når du har et enkeltpersonforetak? Vi forklarer hvordan det fungerer.

Når du er innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt i bedriften og mottar derfor heller ikke lønn. Du og enkeltpersonforetaket regnes som en juridisk enhet. I prinsippet er da dine penger bedriften sine penger, og bedriften sine penger dine penger. 

Du kan derfor bruke penger som du vil og på det du ønsker, men du må huske på at du også må klare å betale for eventuelle forpliktelser i bedriften din. Du kan derfor ikke bruke mer enn du har penger til, for slås bedriften konkurs vil du også slås personlig konkurs.

Les også: Alt du trenger å vite om lønn.

En ting som kjennetegner mange enkeltpersonforetak, er at inntekten til bedriften ofte vil variere veldig fra måned til måned. Dette kan være fordi du blir betalt etter ulike oppdrag og prosjekter. Mange frilansere har enkeltpersonforetak. Noen måneder kan du jobbe masse, mens andre måneder er det mindre å gjøre. 

Selv om du har et enkeltpersonforetak kan du faktisk ha ansatte i bedriften din. De skal få utbetalt lønn. 

Hvordan bokføre penger til privat bruk i et enkeltpersonforetak

Som innehaver av et ENK står du fritt til å ta ut så mye penger du vil, så ofte du vil. Du skatter det samme av pengene uansett, så det vil ikke ha noen konsekvenser hvor ofte du gjør det.

Det eneste du bør huske på, er at når du tar ut penger, så må det føres bilag på det i regnskapet. Når du bokfører penger til deg selv, bokfører du det til en privat konto. Det skal da bokføres med pluss (debet) på konto 2060 Privat bruk og i minus (kredit) på kontoen det hentes fra, for eksempel 1920 Bankkonto.

Du skal ikke bokføre penger på konto 5000 Lønn til ansatte når det er til eget bruk. Kontoklasse 5 trenger du kun å bruke hvis du har ansatte. 

Les også: Hvordan bokføre private uttak i regnskapet ditt.

Lønn i enkeltpersonforetak med ansatte

Har du ansatte er reglene for lønn litt annerledes. Du kan fremdeles ikke ta ut lønn til deg selv, men har du ansatte skal de motta lønn på samme måte som hvis de hadde jobbet i et aksjeselskap. Du kan ikke være ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak.

Med Conta sitt lønnsprogram, er det enkelt å kjøre lønn til ansatte.

Slik fungerer det:

Når du har ansatte så må du også betale arbeidsgiveravgift og levere a-melding. A-melding er en månedlig innrapportering til myndighetene med informasjon om blant annet lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Når du kjører lønn med Conta, blir arbeidsgiveravgiften regnet ut for deg og du kan sende a-meldingen direkte til Altinn fra programmet.

Lønn til ansatte skal bokføres i regnskapet. Når du har ansatte skal du bokføre lønn på konto 5000 Lønn til ansatte. Les mer om hvordan du bokfører lønn

En integrasjon med lønnssystemet ditt gjør at lønnsutbetalingen bokføres automatisk i regnskapet. Det går raskt og du slipper å gjøre det manuelt!

Pensjon i enkeltpersonforetak 

De fleste lønnsmottakere i Norge er sikret en høyere pensjon enn alderspensjonen fra Folketrygden, siden arbeidsgivere er pålagt å spare til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for dem. Har du ansatte i enkeltpersonforetaket ditt skal du også spare pensjon til dem.

Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak har du ikke lønn, og pensjonen din er i utgangspunktet alderspensjonen fra Folketrygden. Hvor mye du vil få i pensjon kan du finne ut hos NAV. De fleste vil få mindre enn halvparten av inntekten før pensjon. Derfor bør du som innehaver av ENK spare til egen pensjon gjennom en tilleggspensjonsordning. 

Du som innehaver av ENK har rett til å sette av penger til tilleggspensjon, ofte kalt frivillig innskuddspensjon. Innskuddspensjonen må være i en pensjonsordning hos en bank eller et selskap som driver med livsforsikring.

Du trekker selv innskuddene og eventuelle gebyrer før skatten beregnes fra næringsinntekten. Dette kan bokføres som kostnad på konto 5950 Pensjonsordning for næringsdrivende. 

Du kan spare inntil syv prosent av beregnet personinntekt mellom 1G og 12G. Avkastningen er skattefri, og du betaler heller ikke formueskatt av pengene på pensjonssparingen din. Dette er derfor en veldig lur måte å sette av penger på.

Les mer om pensjonssparing i enkeltpersonforetak

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev