Hvordan starte som frilanser? (2024)

Skal du jobbe som frilanser og starte ditt eget selskap? I denne guiden forteller vi hvordan du starter som frilanser, steg for steg.

Skal du jobbe som frilanser og starte ditt eget selskap? I denne guiden forteller vi hvordan du starter som frilanser, steg for steg.

Mange frilansere jobber som selvstendig næringsdrivende. Det betyr at de driver et eget selskap som fakturerer for varene og tjenestene de leverer.

Det er spesielt disse yrkene som ofte jobber frilans:

 • Journalister.
 • Fotografer.
 • Utviklere.
 • Konsulenter.
 • Skuespillere.
 • Musikere.

I denne guiden forteller vi hvordan du starter som frilanser, steg for steg.

LES OGSÅ: Drive enkeltpersonforetak ved siden av fast jobb

Start enkeltpersonforetak nå

Steg 1: Velg mellom AS og ENK

Det første du må gjøre når du skal starte som frilanser med eget foretak er å velge selskapsform.

De fleste frilansere velger normalt å registrere et enkeltpersonforetak (ENK) fordi det er enklere og rimeligere enn å opprette et AS. Dette koster ENK og AS:

 • Enkeltpersonforetak: 2656 kroner eller 2 499 kroner i gebyr*.
 • Aksjeselskap: Krever 30 000 kroner i aksjekapital og 5 784 kroner i gebyr.

Gebyret for ENK avhenger av om firmaet skal selge tjenester, varer eller begge. Enkeltpersonforetak som skal drive med videresalg av varer, må registreres i Foretaksregisteret i tillegg til Enhetsregisteret.

Fordelen med AS istedenfor ENK er at du ikke er personlig ansvarlig for eventuelle finansielle forpliktelser bedriften tar på seg. Videre har du også mulighet til å ansette deg selv, som gir deg krav på sosiale goder som dagpenger eller arbeidsledighetstrygd.

LES OGSÅ: Enkeltpersonforetak eller AS?

Steg 2: Registrer selskapet i Brønnøysundregistrene

Ettersom majoriteten av norske frilansere med eget selskap har et ENK, tar vi utgangspunkt i at du oppretter et enkeltpersonforetak (hvis ikke kan du lese denne guiden hos Starte-AS.no).

Slik registrerer du et ENK i enhetsregisteret med enkeltpersonforetak.no:

 1. Fyll ut dette skjemaet.
 2. Vi kvalitetssjekker informasjonen og registrerer bedriften for deg.
 3. Du får melding når du kan signere elektronisk via Altinn.no.
 4. Voila! Etter et par dager er selskapet registrert, og du kan sende første faktura.

Start enkeltpersonforetak nå

Steg 3: Lag et budsjett for frilansvirksomheten

Det kan ta noen dager fra du registrerer bedriften til du har et organisasjonsnummer. Du kan bruke ventetiden på å lage et driftsbudsjett.

Vi anbefaler at du starter med å regne ut hvilken timespris du skal kreve fra arbeidsgiver med Conta sin timepriskalkulator.

Du kan også bruke Altinn sin mal for driftsbudsjett til å kartlegge hvilke kostnader du vil få. Hvis kostnadene blir høyere enn inntektene, må du etablere aktiviteter som løfter lønnsomheten (øke inntektene eller redusere kostnadene.

Slik setter du opp et budsjett.

Steg 4: Sett den administrative jobben på autopilot

En viktig del av det å starte bedrift (spesielt når man jobber for seg selv) er å frigjøre tid til fakturerbart arbeid. Et viktig tiltak bør gjøre er å sørge for at regnskap, fakturering og betalingsoppfølging er automatisert i høyest mulig grad.

Regnskapssystemet Conta er proppet full av funksjonalitet som forenkler hverdagen:

 • Repeterende fakturering: Hvis du sender samme faktura hver måned kan du enkelt sette den på automatisk utsendelse, slik at du slipper å gjøre samme jobben hver måned.
 • Automatisk bokføring av fakturaer: Når du lager en faktura i Conta, vil den automatisk registreres som en inntekt i regnskapet. Også registrering av betalinger kan settes på autopilot.
 • Forslag til bokføring: Når du mottar en faktura i Conta eller tar bilde av en kvittering i Conta-appen, vil du automatisk få et forslag til hvordan bilaget skal regnskapsføres.
 • Auto-oppfølging av ubetalte fakturaer: Hvis en kunde ikke betaler i tide, kan Conta settes opp slik at det automatisk sender et varsel til kunden om at betaling mangler.

Smart, ikke sant?

Prøv Conta gratis i 30 dager →

Arbeidsgiveravgift frilanser: Kun om du har et AS

Om du skal betale arbeidsgiveravgift (AGA) som frilanser eller ikke, avhenger av selskapstype.

Som innehaver av et ENK, betaler du ikke AGA når du tar ut penger til eget bruk. Det skyldes at du ikke kan være ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak. 

I stedet betaler du skatt av overskuddet i bedriften på din egen skattemelding.

Les mer om skatt og forskuddsskatt i ENK.

Hvis du driver et aksjeselskap (og er ansatt i det), skal du betale arbeidsgiveravgift. Les mer om å være ansatt i eget AS på Starte-AS.no.

Frilanser pensjon: Husk å spare til egen tilleggspensjon

Om du er frilanser med et enkeltpersonforetak, blir det ikke spart i OTP. Det betyr at du kun får penger fra Folketrygden når du går av med pensjon (med mindre det er spart i OTP i et annet arbeidsforhold).

Dermed er det viktig at du setter av penger til egen tilleggspensjon. Les mer om pensjon i enkelpersonforetak her.

Rett til sykepenger som frilanser?

Vanlige lønnsmottakere har krav på sykepenger på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Innehavere av enkeltpersonforetak har kun krav på 80 prosent dekning.

Merk at frilansere kan søke om forsikring til 100 prosent dekning fra NAV. Les mer hos NAV.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev