Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Skatteplikt ved utleie av egen bolig

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din må du skatte på utleieinntekt over 20 000 kroner. Bruker du minst halve boligen selv er inntekten skattefri.

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din må du skatte på utleieinntekt over 20 000 kroner. Bruker du minst halve boligen selv er inntekten skattefri.

En ”større del” vil si at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du bruker selv. Kun utleieinntekter knyttet til utleie av hele eller en større del av boligen regnes med når en ser om beløpsgrensen på 20 000 kroner er nådd.

Satsen for 2018 er 23 prosent. Må du skatte på utleieinntekten får du skattefradrag for alle driftsutgiftene knyttet til den delen du leier ut.

Skattefri inntekt hvis du bruker halve boligen selv

Hvis du bruker minst halvparten av boligen til eget bruk er utleieinntekt på resten av boligen skattefri. Det gjelder også for tomannsboliger.

Med skattefri leieinntekter på bolig har du ikke rett til fradrag for utgifter som knytter seg til utleiedelen.

Fradrag for utgifter når inntekten er skattepliktig

Hvis utleieinntektene er skattepliktige, skal boligen regnskapsbehandles. Det vil si at en ser på faktiske skattepliktige inntekter og gir fradrag for faktiske fradragsberettigede kostnader. Da får du fradrag for driftsutgifter som knyttes til den delen du leier ut ved å fylle ut skjema (RF-1189) når du leverer skattemeldinge (selvangivelsen).

Hvis du bor i boligen selv, får du ikke fradrag for kostnader knyttet til den delen av boligen som du disponerer til eget bruk. Hvis kostnadene ikke knytter seg til en bestemt del av boligen, skal de fordeles etter utleieverdien på den delen av boligen du leier ut og den delen du selv bor i.

Har du brukt eiendommen som din egen bolig deler av året, får du bare fradrag for kostnader du har hatt mens boligen har vært utleid eller inntektsgivende.

Skatt ved utleie av fritidseiendom

For fritidseiendom som eieren helt eller delvis bruker til fritidsformål, vil utleieinntekt inntil 10 000 kroner være skattefri. Av inntekt utover dette er 85 prosent skattepliktig.

Det er et vilkår at eieren over tid benytter eiendommen i «rimelig omfang». Oppfylles ikke vilkåret om brukstid, vil eiendommen bli regnet som utleiehytte, altså fritidseiendom som er beregnet til utleie og som ikke skal brukes av eieren. I så fall skal eiendommen regnskapsbehandles.

Skal du derimot bruke deler av boligen din som hjemmekontor er det disse reglene som gjelder.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Vi sender deg jevnlige e-poster med gode tips til å drive egen bedrift.