Trenger jeg opprette en bedrift for å leie ut hus eller hytte?

Skal du leie ut huset ditt eller hytten din i sommer? Eller kanskje har du flere boliger du vil leie ut? Dette må du tenke på når du skal drive med utleie.

Skal du leie ut huset ditt eller hytten din i sommer? Eller kanskje har du flere boliger du vil leie ut? Dette må du tenke på når du skal drive med utleie.

Om du må opprette en egen bedrift for å drive med utleie kommer helt an på hva slags utleie du skal drive med, og i hvilken skala. Så lenge du som privatperson har under fem utleieenheter, regnes det ikke som næring, og det vil være skattemessig mest gunstig å leie ut privat.

Eier du større næringsbygg eller over fem utleieenheter,regnes det som næring, og du bør ha en bedrift. Du kan enten ha et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Har du aksjeselskap, er det selskapet som må eie enhetene.  

Disse skattereglene må du kunne når du driver med utleie

Hovedregelen når du driver med utleie privat, er at netto leieinntekt av hus eller hytte er skattepliktig som alminnelig inntekt. I 2021 er skattesatsen på 22 prosent.

Det er litt ulike regler som gjelder alt etter om du leier ut boligen du vanligvis bor i, kun deler av boligen din eller en fritidseiendom.

Leier du ut hele eller deler av boligen din for under 20 000 kronene per år, er det skattefritt. Leier du ut for mer enn 20 000 kroner er hele beløpet skattepliktig. Hvis du leier ut under 50 prosent av boligen din er inntektene her også skattefrie. 

Leier du ut en fritidseiendom du selv bruker til fritidsformål, er de første utleieinntektene inntil 10 000 kroner skattefrie. Etter dette regnes 85 prosent av leieinntektene som skattepliktig inntekt.

Skattefradrag ved utleie 

Når du driver med utleie kan du også få skattefradrag på kostnadene som påløper som følge av utleie. Dette er for eksempel vedlikeholdsarbeid, felleskostnader, strømkostnader, kommunale avgifter og eiendomsskatt. 

Har du enkeltpersonforetak? Les mer om skattefradrag for ENK.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev