Slik fungerer dagpenger for selvstendig næringsdrivende

Har du blitt arbeidsledig i enkeltpersonforetaket ditt? Som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett på dagpenger på samme måte som ansatte. 

Har du blitt arbeidsledig i enkeltpersonforetaket ditt? Som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett på dagpenger på samme måte som ansatte. 

Det er mange fordeler med å være selvstendig næringsdrivende: Du kan jobbe med akkurat det du ønsker og får muligheten til å skape din egen hverdag med mye frihet.

Men i det ligger det også mye ansvar, blant annet for deg selv. Hva gjør du hvis du blir syk eller ikke får like mye arbeid som du trenger for å dekke kostnadene dine?

Dagpenger for selvstendig næringsdrivende

Kan man få dagpenger når man har enkeltmannsforetak? Det enkle svaret er «nei».

Ifølge NAV må du oppfylle alle disse kravene for å få dagpenger:

  1. Du har mistet minst 50 prosent av arbeidstiden din. 
  2. Du har mistet inntekten din helt eller delvis. 
  3. Du har hatt en inntekt på minst 1,5 G (grunnbeløp) de siste 12 månedene eller 3 G de siste 36 månedene. 
  4. Du er under 67 år. 

Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke som arbeidsinntekt, og du har derfor ikke rett på dagpenger når du driver enkeltpersonforetak. 

Unntaket er hvis du har hatt arbeidsinntekt fra en annen arbeidsgiver de siste 12 eller 36 månedene som gjør at du oppfyller kravene for dagpenger. 

Permittering i enkeltpersonforetak 

Det hender at bedrifter har perioder med lite arbeid og lav inntekt. Dette skjedde blant annet under koronapandemien, da Norge stengte ned og mange bedrifter ikke kunne arbeide som normalt. 

I disse tilfellene kan bedrifter permittere de ansatte i inntil 26 uker. 

Innehaver av enkeltpersonforetak defineres som selvstendig næringsdrivende, ikke som en ansatt. Du kan dermed ikke permittere deg selv hvis du skulle stå uten arbeid i ENKet ditt. 

Som selvstendig næringsdrivende må du finne andre løsninger for å få inn pengene du trenger. For noen kan det være å finne nye tjenester eller varer å selge, andre velger å ta på seg en fast jobb ved siden av næringsdriften. 

Har selvstendig næringsdrivende rett på sykepenger?

De aller fleste blir syke og ute av stand til å arbeide i kortere eller lengre perioder. 

Som ansatt dekker arbeidsgiveren de første 16 sykedagene, før NAV tar over kostnaden. 

I et enkeltpersonforetak er det litt annerledes: Med mindre du har en egen forsikring som dekker sykepenger, er det ikke noen som dekker de første 16 sykedagene dine. 

NAV betaler ut sykepenger fra dag 17, så sant du

  • har vært i arbeid minst fire uker rett før du ble sykemeldt
  • har hatt en inntekt på minst 59 310 kroner (½ G) de siste 12 månedene. 

Uten forsikring har du rett på 80 prosent av sykepengegrunnlaget. 

Slik regner du ut sykepenger i enkeltpersonforetak →.

Obs! Det er ikke en generell forsikring som dekker alt når du er selvstendig næringsdrivende. Sjekk med forsikringsselskapet ditt hva de kan tilby og anbefaler. 

Bygg deg en buffer

Det er aldri dumt å ha ekstra penger på konto, og det er muligens ekstra viktig for deg som er selvstendig næringsdrivende og har en inntekt som varierer fra måned til måned. 

Du og enkeltpersonforetaket er samme juridiske enhet. Det betyr at det kan gå utover deg privat dersom virksomheten skulle gå konkurs. For å minske sjansene for dette, bør du alltid passe på å ha litt penger i bakhånd, i tilfelle du skulle bli syk eller stå uten arbeid en periode. 

Har du ikke startet bedrift ennå, kan du vurdere om et aksjeselskap passer bedre for deg
Et AS har noe mer rapporteringsplikt, men du sikrer deg selv bedre ved å kunne være ansatt, få lønn og ha rett på dagpenger, sykepenger og permittering. Aksjeselskap har også mye bedre sikkerhet hvis noe skulle gå galt eller noen blir skadet under arbeid for bedriften.

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev