Skal du selge kunst? Slik fungerer MVA

Merverdiavgift er en avgift som norske myndigheter tar på toppen av de fleste kjøp og salg. Som regel skal du ikke legge på MVA når enkeltpersonforetaket ditt skal selge kunst.

Merverdiavgift er en avgift som norske myndigheter tar på toppen av de fleste kjøp og salg. Som regel skal du ikke legge på MVA når enkeltpersonforetaket ditt skal selge kunst.

Når privatpersoner og bedrifter kjøper varer og tjenester i Norge blir det i det alle fleste tilfeller lagt 25 prosent MVA på toppen av prisen. 

Bedrifter som tjener mer enn 50 000 kroner i året blir en del av MVA-nettverket. Det vil si at de melder seg inn i Merverdiavgiftsregisteret og legger til MVA på fakturaene de sender til kunder.

Bedrifter som er registrert, skal gå i null når det gjelder merverdiavgift: 

 • Betalt mer enn de har krevd inn = MVA til gode fra staten.
 • Krevd inn mer enn de har betalt = MVA å betale til staten.

Les mer om hvordan MVA fungerer.

Men noen varer og tjenester i Norge er faktisk unntatt eller fritatt MVA.

Salg av egen kunst er en av tingene som du ikke skal legge til MVA på, og du kan heller ikke få igjen MVA enkeltpersonforetaket ditt betaler når det kjøper varer eller tjenester fra andre.

Kunst skal ikke selges med MVA

La oss først se på forskjellen på fritatte og unntatte varer.

Unntatte varer, slik som kunst, helsetjenester og undervisning, skal ikke ha MVA på toppen av prisen. Når det du selger er unntatt MVA, vil det også si at du heller ikke kan melde deg inn i Merverdiavgiftsregisteret selv om du når grensen på 50 000 kroner. 

Det betyr at du ikke kan få igjen merverdiavgift som du betaler til leverandørene dine. 

Det kan likevel være en fordel å være unntatt. Staten regner med at unntatte bransjer ikke har så store kostnader (altså at de ikke betaler så mye MVA), og de kan også ta litt høyere pris hos kundene siden MVA ikke kommer på toppen av salgsprisen.

Fritatte varer, slik som bøker, aviser, elbiler skal heller ikke faktureres med MVA. Du kan likevel melde deg inn i Merverdiavgiftsregisteret når du har solgt for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder. 

Da kan du få igjen merverdiavgift hvis enkeltpersonforetaket ditt har betalt mer til leverandører enn det har krevd inn.

Regelen om fritak skal gi noen bransjer en fordel – det blir enklere å selge varene fordi totalsummen er lavere. 

Les mer om forskjellen på fritak og unntak på MVA.

Dette regnes som kunst

Du finner definisjoner på kunst både i merverdiavgiftsloven § 3-7  og i Skatte-ABC.

Skatteetaten definerer altså kunst som

 • malerier, tegninger, kollasjer og andre todimensjonale kunstverk, inkludert blandinger av disse ulike teknikkene
 • grafisk arbeid slik som stikk, trykk, litografi, så lenge det er signert og begrenset til 300 stykker
 • skulpturer, relieffer, installasjoner og tredimensjonale kunstverk, uansett hvilken type og hva de er laget av
 • billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst
 • kunstneriske fotografier
 • kunstnerisk fremføring av noe du har laget, for eksempel, en sang eller et dikt
 • salg av kunstverk på vegne av andre kunstnere
 • alle typer undervisning, slik som workshops, kurs, foredrag og så videre.

Selger du disse er du unntatt MVA, og kan ikke registrere deg i MVA-registeret uansett hva du har i omsetning.

Driver du med flere ting enn salg av kunst? 

Det er selvfølgelig mulig å selge en blanding av fritatte, unntatte og MVA-pliktige varer. 

Eksempel på en slik blanding: du selger egne malerier, men samtidig driver du også som birøkter, strikker eller holder på med rosemaling – de tre er alle MVA-pliktige.

Hvis du tjener mer enn 50 000 kroner på honning, strikkede klær eller rosemaling må du altså registrere deg i MVA-registeret. Da må du begynne å kreve inn MVA når du selger disse produktene. Dette er helt uavhengig av hva du tjener på kunsten din.

Les også: Slik fordeler du kostnader når du selger varer eller tjenester med forskjellig MVA.

Som kunstner er det også ekstra lett å havne i en slik blandet situasjon fordi Skatteetaten har strenge definisjoner. De regner, for eksempel, ikke rosemaling eller produksjon av bruksgjenstander som smykker, boller og lamper som kunst. Heller ikke kommersielle gjenstander, slik som pyntegjenstander.

Alle typer arbeid som faller utenfor Skatteetaten sin definisjon må du som regel plusse på merverdiavgift på, hvis ikke det også er unntatt eller fritatt MVA.

Kom raskt i gang med enkeltpersonforetak

Du kan starte ENK så snart det driver med kan defineres som næringsvirksomhet, og ikke en hobby.

Skatteetaten har ikke en klar definisjon, men noe av det som kan tyde på at du driver med næringsvirksomhet, er at du

 • planlegger å selge kunst over lang tid
 • går med overskudd
 • er ansvarlig for utstyret du bruker og arbeidet du gjør

Dette er forskjellen på hobby- og næringsvirksomhet.

Du bør starte enkeltmannsforetak så tidlig som mulig. Selv om du ikke kan få tilbakebetalt MVA som kunstner, kan du få skattefradrag på alle kostnadene du har i bedriften din. 

Det vil si at du ikke skatter på den delen av inntekten du bruker til å kjøpe utstyr, leie av lokaler eller til å trykke kunstneriske fotografier. 

Disse skattefradragene kan du få i ENK.

Vi hjelper deg i gang med enkeltpersonforetaket ditt!

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev